Advancing AI seminariet 4-5 mars 2019

Initiativseminarier

Genom en serie seminarier uppmärksammar Chalmers spännande skärningspunkter mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och omvärld. Välkommen att vara med i dessa samtal om hur nya idéer växer fram, om hur forskning och utbildning blir till hållbarhet och nytta i samhället.

Kommande initiativseminarier


2023


2020

2019

2018


2017

 
2016
2015
2014
2013
2012
 • LIVSVETENSKAPER: 19 november 2012
  Från människors hälsa till biobaserad hållbarhet
 • MATERIAL: 23-25 oktober 2012
  Morgondagens material
 • NANO: 16-17 oktober 2012
  Nano för livsvetenskaper (endast på engelska / Nano for Life science)
 • INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK: 4 oktober 2012
  Grön informations- och kommunikationsteknik – Green ICT
 • PRODUKTION: 20 september
  Invigning av Production Systems Laboratory
 • TRANSPORT: 28-29 augusti 2012
  Transporteffektivitet (arrangerades i samarbete med CLOSER och Göteborgs universitet)
 • ENERGI: 28-29 mars
  Morgondagens elkraft (endast på engelska / Electricity for tomorrow)
2011
2010
 • NANO: 27–28 maj
  Nanoteknik för en föränderlig värld: vetenskap, möjligheter, utmaningar
 • LIVSVETENSKAP: 18-20 augusti
  Industriell systembiologi – hållbar produktion av bränsle och kemikalier
 • GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPER: 15-16 september
  Matematik; Vetenskapliga modeller - en bild av verkligheten
 • TRANSPORT: 28-29 september
  Förbränningsmotorer i ett uthålligt transportsystem – från förbränning till avgaser
 • MATERIAL: 13-15 oktober
  Morgondagens material (endast på engelska / Materials for Tomorrow)
2009
 • 1-2 juni
  Gränssnittet mellan liv och materia
2008
 • 9-10 april
  Evolution och hållbara lösningar
 • 22-23 april
  Visualisering – ett globalt språk
 • 7-8 oktober
  Samspelet människa och teknik
 • 15-16 oktober
  Teknik och byggande för en åldrande befolkning
2007
 • 7-8 november
  Material för framtiden

Sidansvarig Publicerad: on 04 jan 2023.