Välkommen till årets initiativseminarier

Genom en serie seminarier uppmärksammar Chalmers spännande skärningspunkter mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och omvärld. Välkommen att vara med i dessa samtal om hur nya idéer växer fram, om hur forskning och utbildning blir till hållbarhet och nytta i samhället.

Kommande initiativseminarier

2016

LIVSVETENSKAPER OCH TEKNIK: 30-31 augusti 2016
Hälsosamt åldrande

Tidigare initiativseminarier

2015

SAMHÄLLSBYGGNAD: 8 september 2015
Arkitektur lyfter den komplexa staden

 

TRANSPORT: 6 oktober 2015
Gränsöverskridande transportforskning

 

MATERIAL: 3 - 4 november 2015
Materials for Tomorrow 2015

 

PRODUKTION: 24 februari 2015
Continuous Production
 
2014
MATERIALVETENSKAP: 4 - 6 november 2014
Materials for Tomorrow 2014
 
TRANSPORT: 16 oktober 2014
Gröna, säkra, och effektiva transporter
 
NANO: 9 - 13 juni 2014
Topological States of Matter (på engelska) 
 
 
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK: 25 - 26 mars 2014
2013
SAMHÄLLSBYGGNAD: 5 december 2013
Global Challenges - Local Actions (på engelska)
 
NANO: 28-29 november 2013
Exploring the molecules of life (på engelska)
 
PRODUKTION: 3 oktober 2013
Grand opening Manufacturing Processes lab (på engelska)
 
MATERIAL: 30 september-2 oktober 2013
Morgondagens material (på engelska)
 
TRANSPORT: 12 september 2013
Vägen till framtidens transporter
 
LIVSVETENSKAPER OCH TEKNIK: 29 augusti 2013
Technology and Human Health: Advances in Systems Medicine (på engelska)
 
ENERGI: 14-16 maj 2013
Chalmers Energy Conference
2012

LIVSVETENSKAPER: 19 november 2012
Från människors hälsa till biobaserad hållbarhet

MATERIAL: 23-25 oktober 2012
Morgondagens material

NANO: 16-17 oktober 2012
Nano för livsvetenskaper (endast på engelska / Nano for Life science)

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK: 4 oktober 2012
Grön informations- och kommunikationsteknik – Green ICT

PRODUKTION: 20 september
Invigning av Production Systems Laboratory

TRANSPORT: 28-29 augusti 2012
Transporteffektivitet (arrangerades i samarbete med CLOSER och Göteborgs universitet)

ENERGI: 28-29 mars
Morgondagens elkraft (endast på engelska / Electricity for tomorrow)

2011

SAMHÄLLSBYGGNAD: 28-29 oktober
Datoriserad design (endast på engelska / Computational Design)

MATERIAL: 18-19 oktober
Morgondagens material (endast på engelska / Materials for Tomorrow)

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONTEKNOLOGI: 20-21 september
Framtida IKT-ingenjörer i världsklass (endast på engelska / Future World-Class Information & Communication Engineers)

TRANSPORT: 8 september
Samverkan och demonstration – vägen till gröna, säkra och effektiva transporter!

PRODUKTION: 13 september
Uthållig produktion – en global utmaning (endast på engelska / Sustainable Production – A Global Challenge)

ENERGI: 26-27 januari
Övergång till ett uthålligt energisystem (endast på engelska / Bridging to Sustainable Energy Systems)

2010

NANO: 27–28 maj
Nanoteknik för en föränderlig värld: vetenskap, möjligheter, utmaningar

LIVSVETENSKAP: 18-20 augusti
Industriell systembiologi – hållbar produktion av bränsle och kemikalier

GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPER: 15-16 september
Matematik; Vetenskapliga modeller - en bild av verkligheten

TRANSPORT: 28-29 september
Förbränningsmotorer i ett uthålligt transportsystem – från förbränning till avgaser

MATERIAL: 13-15 oktober
Morgondagens material (endast på engelska / Materials for Tomorrow)

2009

1-2 juni
Gränssnittet mellan liv och materia

2008

9-10 april
Evolution och hållbara lösningar

22-23 april
Visualisering – ett globalt språk

7-8 oktober
Samspelet människa och teknik

15-16 oktober
Teknik och byggande för en åldrande befolkning

2007

7-8 november
Material för framtiden

Publicerad: to 23 jun 2011. Ändrad: må 09 maj 2016