Utbildning för yrkesverksamma

Många av vår tids centrala frågeställningar har naturliga beröringspunkter med IKT såsom förmågan att hantera klimatfrågan, snabbare och billigare kommunikation mellan människor, ökad säkerhet och personlig integritet, samhällstjänster i offentlig sektor för att nämna några.

Eftersom IKT tillhör kärnan i ett kunskapssamhälle, är vårt mål att erbjuda utbildningar och arenor för att vidmakthålla och öka industriell konkurrenskraft.

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Läs mer om Chalmers Professional Educations utbildningar inom IKT.

Publicerad: fr 26 feb 2016.