Strategiska aktiviteter

Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik bidrar till att stimulera mångdisciplinär samverkan, mellan Chalmers olika institutioner samt extern samverkan med akademi och näringsliv. Målet är att främja Chalmers bidrag till ny kunskap och innovation som adresserar samhällets stora utmaningar.


Styrkeområdet arrangerar gemensamma seminarieserier och workshops, erbjuder såddfinansiering för att främja nya forskningssamarbeten, koordinerar samverkan och större ansökningar med flera aktiviteter.


Chalmers Styrkeområde IKT omfattar några av de internationellt sett starkaste forskargrupperna inom respektive fält. Chalmers har långsiktiga samarbeten med näringslivspartners och forskningsområdet har resulterat i ett mycket stort antal framgångsrika spinoff-företag.


Hållbarhet genomsyrar vår verksamhet och IKT-forskningen bidrar till hållbar utveckling inte bara nationellt utan globalt. Läs mer om hur IKT-forskningen bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.​


Sidansvarig Publicerad: må 06 dec 2021.