FNs globala mål för hållbar utveckling

Koppling till FN:s globala hållbarhetsmål


Informations-och kommunikationsteknologi (IKT) är en viktig möjliggörare för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi presenterar fyra mål där Chalmers IKT-forskning kan ge relevanta bidrag.

Parallellt med digitalisering, som snabbt utvecklas inom många områden i det moderna samhället, bevittnar vi och förutser framsteg som fundamentalt kan förändra samhället. I denna process syftar Styrkeområde IKT till att bidra till förbättring och hållbarhet genom att skapa ny teknik, metoder och processer som tar sig an målen och samtidigt säkerställer att ny teknik inte äventyrar hållbarheten i samhället.

IKT bidrar direkt eller indirekt till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Dessa är utformade ur ett helhetsperspektiv och det är nödvändigt att analysera forskningens effekter inte bara på enskilda mål utan på samtliga, eftersom de påverkar varandra och utvecklingen inom ett område potentiellt kan verka kontraproduktivt inom ett annat. Trots det vill vi här presentera ett urval av forskning som direkt tar sig an följande fyra mål:


Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar genom att använda teknik och IKT-baserade verktyg som e-hälsa, teknik för snabb diagnos, förbättrad behandling och övervakning av sjukdomar, likväl som inom trafiksäkerhet.

 • Chalmers forskar inom e-hälsa och mobil akutvård som kombinerar medicinteknik, mobilkommunikation och IT.
 • Banbrytande forskning på tankestyrda proteser och behandling av fantomsmärta.
 • Forskning i framkant inom aktiv trafiksäkerhet.
 • Säker och robust IKT för kritiska tillämpningar i vårdsystemet.
 • Metoder som gör medicinsk behandling mindre invasiv och effektivare.
 • Nyttja stora data och maskinintelligens för att uppnå mer kunskap inom vården.

Mål 7: Prisvärd och ren energi
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad genom att optimera användningen av energi och utveckla IKT-teknik med låg energiförbrukning.

 • Digitalisering av elnäten för att säkra och optimera verksamheten. Smarta nät som hanterar förnybar produktion, energilagring och förbrukar mindre resurser.
 • Forskning på avancerad nivå inom energilagring och distribuerade system.
 • Minska IKT-sektorns stora miljöpåverkan genom att utveckla energieffektiva system, nätverk och elektronik.

Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur
IKT utgör en nyckel för utveckling av en motståndskraftig infrastruktur, att verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation genom tillgång till information, uppkoppling och digitalisering av samhälle och industri.

 • Förbättrad trådburen och trådlös kommunikation och kommunikationsinfrastruktur.
 • Sensorteknik och Sakernas Internet för att förbättra industriell produktivitet och infrastruktur, smarta vatten- och energinät, avancerade trafiksystem.
 • Ökad kunskap och tillgänglighet i datavetenskap för att främja ledning och innovation.
 • Nära samarbete mellan samhälle och industri för att främja innovation och hållbar utveckling.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara genom att optimera processer och kommunikationsinfrastrukturer med hjälp av ny IKT-teknik, till exempel övervakning av luft- och vattenkvalitet med hjälp av sensorer, elektronik och Sakernas Internet, och integration i gemensamma infrastrukturer.

 • Våra hållbara städer och samhällen drar nytta av forskning kring kommunikation, nätverk, datalagring, automation, sensorteknik, maskinintelligens.
 • Forskning om säkerhet, trygghet och integritet är avgörande för både städer, system och individer.
 • Simulerings- och visualisering underlättar planeringen för att skapa inkluderande och hållbara städer, byggnader, infrastruktur och logistik.
 • Dataövervakning i realtid och data intelligens för katastrofförebyggande.

Sidansvarig Publicerad: fr 02 aug 2019.