WASP logo

Kommande utlysning av doktorandtjänster inom WASP

​WASP öppnar den andra utlysningen för rekrytering av industridoktorander den 24 januari 2017.
Tidplan
Öppningsdatum : 2017/01/24
Sista ansökningsdag: 2017/03/31
Beslutsdatum : 2017/06/08
Tidigast start: 2017/08/01

Preliminärt planeras 15-20 industridoktorandtjänster i denna utlysning.

Närmare uppgifter om ansökningsförfarandet kommer att publiceras i samband med att utlysningen öppnar.


Källa: http://wasp-sweden.org/pre-announcement-wasp-industrial-phd-student-positions/
Chalmers kontakt: David Sands <dave@chalmers.se> and Christian Berger <christian.berger@gu.se>

Publicerad: fr 02 dec 2016. Ändrad: må 10 apr 2017