Chalmers Professional Education kursdeltagare

En språngbräda in i framtiden

​Big Data diskuteras flitigt. I tidningen Ny Teknik förordar rektorerna från KTH och Chalmers tillsammans med Ericssons forskningschef, en rejäl satsning från statens sida på IKT. Stiftelsen för strategisk forskning har annonserat en helt ny utlysning på Big Data och Beräkningsvetenskap. Och den här veckan håller Chalmers Professional kursen ”Analytics and Big Data for Data-driven Decision Making” för tredje gången. Programledare för kursen är U Dinesh Kumar. Han är professor i Quantitative Methods and Information Systems vid Indian Institute of Management, Bangalore.
Dinesh KumarMed sin djupa kunskap inom området Analytics håller Dinesh Kumar kursen för tredje gången i Sverige. Den här gången med deltagare från Sverige, Nederländerna och USA.

Vilken är den största skillnaden mellan Indien och Sverige?
– Toppchefer i Indien är väldigt intresserade av Analytics och Big Data och tar initiativ så att deras företag håller sig framme inom området. Det finns massor av utbildningar och många indiska universitet har masterprogram inom Analytics. Det vimlar av entreprenörer och det finns hundratals startups.

Vilken är den största utmaningen med att hålla kursen i Sverige?
– Jag tycker att svenska chefer borde vara mer medvetna om fördelarna med Analytics. Jag är inte säker på att medvetenheten om potentialen är så hög i Sverige.

Är det något som sticker ut i Sverige jämfört med Indien?
– Sverige var tidigt inom området till exempel med företaget QlikView, som grundades i början av nittiotalet. Sedan har utvecklingen inte varit så snabb. I Indien tog intresset för Analytics fart i början 2000-talet, och sedan har utvecklingen varit snabb.

Varför ska man gå kursen?
– För att förstå hur kraftfullt Analytics är och att förstå hur det kan hjälpa dina affärer. Du kommer att lära dig hur du kan lösa affärsproblem på ett effektivt sätt.

Vad utmärker yrkesverksamma från industrin kontra studenter när du håller utbildningar?
– Med vanliga studenter vet jag precis vad de har lärt sig innan de kommer till min kurs. Jag kan utgå från att de har de nödvändiga kunskaperna i matematik och statistik. När det gäller yrkesverksamma deltagare, så kommer de från olika bakgrunder, och jag kan inte vara säker på att de har de nödvändiga bakgrundskunskaperna för att gå min kurs. Å andra sidan har yrkesverksamma bättre förståelse för affärssammanhanget, vilket är värdefullt när du ska lära dig Analytics för att lösa affärsproblem. Yrkesverksamma är också mer medvetna om vilka nya teknologier som kommer.

Av: Per-Olof Larsson

Mer information:
Kursen: Analytics and Big Data for Data-driven Decision Making
Debatt i NyTeknik "Rusta för framtiden – storsatsa på digitaliseringen"
Big Data – ny utlysning hos SSF

Sidansvarig Publicerad: to 28 apr 2016.