Elever besöker Chalmers digitalverkstad – Chalmers DigiLab

​Den 15-16 mars kom 120 mellanstadieelever till Chalmers för att bygga och programmera enkla elektroniska prototyper. Glädjen och kreativiteten flödade.

Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik har initierat aktiviteten Chalmers DigiLab med fokus på Digitalisering. Det är ett ämne som berör och intresserar alla delar av samhället idag eftersom vi ser att tekniken håller på att förändra vårt samhälle i stor grad.

Därför berör det inte minst de yngre generationerna. Tekniken öppnar upp enorma möjligheter, men medför även utmaningar till exempel vad gäller säkerhet, arbetsmarknad och hållbarhet. Därför bjuder vi in mellanstadieelever för att få en inblick i teknikens möjligheter och vi diskuterar även dess utmaningar.

På Chalmers DigiLab får eleverna handgripligen ta sig an bygguppgifter med elektronik, sensorer, robotteknik och enkel programmering. Materialet till workshopen har tagits fram av Chalmersstudenter under vägledning av projektledare Steve Cook. De har byggt upp 6 prototyper som utgör workshopens stationer.

I mycket korta drag bestod stationerna av följande:

Barnen placerar vindsnurror och solceller i en modellstad för att få belysningen i staden att fungera. Barnen ansvarar för att mäta och säkerställa en god energiproduktion.

Ett automatiskt självförsörjande växthus där eleverna får programmera vatten och sol för blommorna. I programmeringsgränssnittet på datorn ser man hur blommorna mår.

En robothand i form av en handske kopplad med elektronik styrs för att utföra en operation på distans. Kan eleverna utföra en lyckad operation och poppa ballongerna?

En robotproduktionslinje som kan sortera godis utifrån färg. Barnen bygger och styr en robotarm för att lasta godis på rullband där de sorteras.

Barnen bygger en självkörande buss. Om det uppstår hinder som bilen inte klarar får eleverna fjärrstyra bilen med hjälp av tekniken.

Automatisk broöppning, barnen får bygga ihop elektroniken som gör att bron öppnas automatiskt när ett fordon närmar sig.


Det första tillfället arrangerades i anslutning till Chalmers initiativseminarium om Digitalisering, som lockade 320 personer från akademi, industri och offentlig sektor. Deltagarna på seminariet kunde passera förbi och kika in i den pågående workshopen. Chalmers DigiLab kommer i maj att ta emot ytterligare cirka 180 barn genom Vetenskapsfestivalens skolprogram.

Chalmers DigiLab arrangeras av Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik i samarbete med styrkeområde Energi, Building Futures, Produktion, Livsvetenskaper och Transport. Aktiviteten har möjliggjorts genom medel från Chalmers stiftelse.

Ett stort tack till våra studenter: Jonas Arvidsson, Ajla Cano, Rickard Eriksson, Omid Fassihi, Johanna Gudmandsen, Tom Gyllensten, Simon Hansson, Erik Hildinge, Deepak Kiran Bs, Filip Lindahl, Thundluck Sereevoravitgul och Måns Östman, samt till projektledare Steve Cook.

Foto: Sina Farhat

Publicerad: fr 24 mar 2017. Ändrad: må 03 apr 2017