Sammankopplad värld


Chalmers bedriver framstående forskning inom områden som antennsystem, kommunikationssystem, mikrovågselektronik, fotonik och Software Engineering.

Profilledare styrkeområde IKT - Sammankopplad värld

Dan Kuylenstierna, forskarassistens, Mikrovågselektronik

Morten Fjeld, biträdande professor, Human Computer Interaction


Sidansvarig Publicerad: to 07 maj 2020.