Hållbar digitalisering


Hållbar utveckling med hjälp av IKT, enligt miljömässiga, ekonomiska, sociala och tekniska hållbarhetsaspekter.

Profilledare styrkeområde IKT - Hållbar digitalisering

Maria Håkansson, forskarassistent, Interaktionsdesign

David Sands, professor, Programvaruteknik

Publicerad: ti 19 jan 2016. Ändrad: on 23 mar 2016