circuit board in colour, abstract image

Utmaningar inom IKT

Forskningen inom Chalmers styrkeområde IKT innefattar några av Sveriges och världens mest framstående forskargrupper inom sina respektive fält. Chalmers har en stark förmåga att attrahera externa medel i hård konkurrens nationellt som internationellt.

Vi har identifierat några strategiska utmaningar. För att kunna lösa dem har vi samlat bred expertis från flera institutioner som samarbetar i nya innovativa och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Här bidrar även ett brett kontaktnät med partners från både näringsliv och akademi. 


Sidansvarig Publicerad: on 01 dec 2021.