circuit board in colour, abstract image

Utmaningar inom IKT

Forskningen inom Chalmers Styrkeområde IKT innefattar några av Sveriges och världens mest framstående forskargrupper inom sina respektive fält. Detta påvisas genom en stark förmåga att attrahera externa medel i en hård konkurrens nationellt såväl som internationellt.

Vi har identifierat fyra strategiska utmaningsområden som samlar bred expertis från flera institutioner, med syfte att främja nya innovativa tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Våra profilområden främjar även kontakterna med externa partners från både näringsliv och akademi. 


Dessa profilområden är:

Automatiserat samhälle

IKT möjliggör utveckling av autonoma system och intelligent automatisering av processer.

Sammankopplad värld

Avancerad kommunikation och sensorer, inklusive utveckling av algoritmer, hårdvara, mjukvara och system.

Big Data

Hantering av mycket stora mängder data, avancerade beräkningar och modellering baserad på data.

Hållbar digitalisering

Hållbar utveckling med hjälp av IKT, enligt miljömässiga, ekonomiska, sociala och tekniska hållbarhetsaspekter.
Sidansvarig Publicerad: to 07 maj 2020.