Extern samverkan

 

Chalmers har strategiska långsiktiga avtal med flera stora företag och organisationer, och våra forskare samarbetar med hundratals företag där majoriteten är involverade i flera projekt. Många av Sveriges ledande och internationella företag använder våra forskningsresultat.

Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik är värd för Chalmers strategiska samverkan med Ericsson och Saab.

Partnerskapskoordinator: Peter Lindwall ​

Läs mer om


Forskningscentrum


Chalmers forskningscentrum underlättar och samordnar samarbete mellan akademiska forskare och industri inom sina respektive områden. Följande centrum har kopplingar till styrkeområde IKT:

Antennforskningscentrum ChaseOn (webbplats endast på engelska)
ChaseOn bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och företagspartners. Inriktningen är tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling. Projekten väljs utifrån industrins och samhällets behov samt för global hållbarhet.

Chalmers Artificial Intelligence Research Centre, CHAIR
CHAIR kommer att öka Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens. Målet är att bygga upp en unik AI-kompetens inom forskning, utbildning och innovation. Forskningsprojekten är nära kopplade till behoven hos centrets samarbetspartners inom industrin.

Digital Twin Cities Centre
Centrumet syftar till att etablera Digital Twin Cities som grunden för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och inkluderande svenska städer och regioner.

Fiber Optic Communications Research Centre, Force (webbplats endast på engelska)
Force är ett chalmersbaserat centrum med syfte att koordinera all relevant forskning kring optisk fiberkommunikation. Forskningen är tvärdisciplinär och omfattar för närvarande medarbetare vid tre olika institutioner, och spänner över hela kedjan från komponenter till system och från analys till experiment.

GigaHertz centrum (webbplats endast på engelska)
GigaHertz centrum är ett internationellt konsortium mellan Chalmers tekniska högskola och industrin i syfte att snabbare ta forskningen i mikrovågs-, mm-vågs och terahertz-teknologier till nyttiggörande inom trådlös kommunikation, försvar, säkerhet och rymd. 

Software Center
Software Center arbetar i ett strategiskt partnerskap med industrin för att snabba på införandet av nya metoder för programvaruteknik.

 

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.