Claude Shannon jubileumslogga

Shannon-jubileum

​I år firar vi 100 årsjubileum av Claude Shannons födelsedag, grundaren av informationsteorin. För att uppmärksamma detta planeras ett flertal utåtriktade evenemang runt om i hela världen, med syfta att synliggöra Shannons bidrag och informationsteori för en bredare allmänhet.

På Chalmers arrangerar vi ett jubileumsevent den 7 april, och i samarbete med Vetenskapsfestivalens skolprogram tar vi emot skolklasser för att prata om kommunikationsteknik och Shannon.

På dessa webbsidor har vi samlat populärvetenskaplig information, mestadels producerad och distribuerad av IEEE Information Theory Society, men vi välkomnar bidrag till dessa sidor från Chalmersforskare. Vänligen kontakta malin.ulfvarson@chalmers.se.


Claude Shannon, en ung ingenjör och matematiker som arbetade på Bell Telephone Laboratories, publicerade år 1948 den inflytelserika artikeln "A Mathematical Theory of Communication", som markerade födelsen av informationsteori. I artikeln definierade Shannon vad det en gång luddiga begreppet "information" betyder för kommunikationstekniken och föreslog ett exakt sätt att kvantifiera det – i Shannons teori benämns den grundläggande enheten av information som ”the bit”. Han visade också hur data kan "komprimeras" före sändning och hur nästan felfri kommunikation kan uppnås. Begreppen som Shannon utvecklade i sin artikel är idag centrala i den digitala informationstekniken. Mobiltelefoner, modem, datanät, hårddiskar, minneskretsar, krypteringssystem, CD, DVD, MP3, optisk kommunikation, HDTV – alla dessa saker förkroppsligar Shannons idéer och andra inspirerade av honom. Men trots betydelsen av hans arbete och dess inverkan på det dagliga livet är Claude Shannon fortfarande okänd för de flesta!Mer information på våra engelska sidor:

Länkar:
Erico Guizzo, "The essential message: Claude Shannon and the making of information theory", S.M. thesis, Massachuse tts Institute of Technology, 2003.

John Horgan, "Claude E. Shannon", IEEE Spectrum, April 1992. 

Lav Varshney, "Engineering Theory and Mathematics in the Early Development of Information Theory", in Proceedings of the 2004 IEEE Conference on the History of Electronics, Bletchley Park, England, 28-30 June 2004.

Robert Price, "A Conversation with Claude Shannon: One Man's Approach to Problem-Solving," IEEE Communications Maga zine, vol. 22, no. 5, pp. 123–126, 1984.

Publicerad: fr 01 apr 2016.