Informations- och kommunikationsteknik

Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik tar sig an vår tids stora utmaningar: hårdvara och mjukvara för en minskad energikonsumtion i samhället, bättre överblick över klimatsituationen, snabbare kommunikation mellan människor, högre säkerhet, ett mer effektivt internet och ett ökat välstånd.

Publicerad: må 29 okt 2012. Ändrad: må 14 okt 2019