Engineering Health 2021

​I april 2021 är det dags för styrkeområde Hälsa och tekniks nästa initiativseminarium Engineering Health. Seminariedagarna är öppna för alla intresserade, kostnadsfria och innehåller en mängd intressanta programpunkter.

Initiativseminariet Engineering Health har 2021 underrubriken Joining forces in healthcare solutions.

Hela programmet finns nu tillgängligt på vår engelska sida​.
Anmäl dig här!​

Det två dagar långa eventet är uppdelat i fyra huvuddelar:
• New technology: Pushing the boundaries in diagnostics and treatment
• Prevention: Keep out (of the hospital)!
• Restoring health: New solutions for rehabilitation
• Modern treatment: Personalised health- and self-care

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.