Pågående projekt


Five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar olika projekt och satsningar på Chalmers campus inom hållbarhetsområdet.

Chalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg.
Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.


Epishine

Med utgångspunkt i forskning från Chalmers och Linköpings universitet producerar startup-företaget Epishine organiska solceller som nu testas på ett antal ställen på campus Johanneberg. Solcellerna som testas är millimetertunna, böjliga och formbara solceller för strömförsörjning av internet of things-prylar.
Epishine (extern webbplats)

Solar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har redan visat att principen funkar i labbet – nu har forskningen flyttat ut på campus för att fortsätta i verklighetens förhållanden. 
Solar InitiativeFED – Fossilfree Energy District

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas under 2017−2019 på campus Johanneberg som utgör själva testbädden. Projektet är ett EU-projekt med nio samarbetspartners från akademi, näringsliv och samhälle.
FED (extern webbplats)

IRIS

IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-creation in Sustainable Cities) är ett femårigt EU-projekt som startade 1 oktober 2017. Inom IRIS ska nya lösningar testas för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT, och ett särsilt fokus ligger på campus Johanneberg. Projektet koordineras av Johanneberg Science Park, i samarbete med Chalmers och sju andra parter.
IRIS (extern webbplats)

HSB Living Lab 

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Johanneberg Science Park och HSB samt ytterligare nio partners. På Campus Johanneberg uppfördes under 2016 ett flerbostadshus där ca 30 studenter idag bor. Samtidigt som huset fungerar som bostad fungerar det också som laboratorium för Chalmers forskare och det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer.
HSB Living Lab (extern webbplats)

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing och pilotprojektet Brf Viva är ett fullskalelaboratorium som uppförs mellan Guldheden och Chalmers campus. Forskningen handlar om bland annat energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder.
Riksbyggen Positive Footprint Housing (extern webbplats)

Challenge Lab masterkurs

Challenge Lab är en masterkurs vid Chalmers som behandlar hållbarhet ur ett brett perspektiv och i den förberedande kursen ”Leadership for Sustainable Transitions” används campus Johanneberg som fallstudie. I kursen tar studenterna sig an framtidens globala utmaningar och hittar konkreta lösningar på verkliga problem. Idéer genererade i labbet har vid ett antal tillfällen utvecklas till start-ups och kopplats Chalmers campusområden.

ElectriCity 

Vilka nya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Forskning på Chalmers fokuserar bland annat på buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används nya busslinje 55, som går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg i Göteborg. På campus Lindholmen är ändstationen för buss 55 utformad som en inomhushållplats där bussen också laddas och där forskning bedrivs på inomhusklimatet. På campus Johanneberg ingår ändhållplatsen i projekt Tysta Offentliga Rum (TOR), där ny teknik testas för att skapa stilla och dämpade rum i staden.
ElectriCity

Publicerad: må 18 maj 2015. Ändrad: to 21 dec 2017