Chalmers vs trafikolyckor

Varför är svenskar besatta av säkerhet? Hur kommer samhället och dess transportsystem förändras de kommande tjugo åren? Vad är skillnaden mellan den japanska, amerikanska och europeiska inställningen till trafiksäkerhet? Hur bygger man en säker och hållbar transportinfrastruktur? Vill du ha svar på dessa och liknande frågor, är du välkommen till SAFER – fordons- och trafiksäkerhetscentrum på Chalmers.
 
De stjäl redan över en miljon människoliv och slukar stora socioekonomiska resurser varje år. Ändå räknar man med att trafikolyckorna kommer att accelerera och bli det tredje största hälsoproblemet inom tio år. SAFER är en samarbetsplattform designad för att vända utvecklingen. I botten ligger årtionden av samarbete mellan Chalmers och den svenska bilindustrin. SAFER:s 22 partners kommer från industrin, den akademiska världen och från olika relevanta myndigheter. Och det som den svenska bilindustrin saknar i storlek, kompenserar SAFER för med sin svenskhet: förmågan att samarbeta, få saker gjorda och utvärderingen av effekter i verkliga livet.
 

Trafikolyckor i nytt ljus

För att göra framsteg i förebyggandet av olyckor krävs en kombination av nischade kunskaper inom områden som fordonsdynamik, beteendevetenskap och sensorteknik. En central utmaning är att samla in och tolka olika typer av data korrekt. Skedet innan krock är ett bra exempel. I vissa studier använder man  metoden DREAM (Driver Reliability and Error Analysis Method) för att förstå orsaken till olyckan. Men det är svårt att förlita sig på intervjuer med personer som varit involverade i olyckor, eftersom det finns ett element av osäkerhet som gör informationen svår att validera.
 
Genom ett parallellt samarbete mellan Michigan Department of Transport och Japan Automobile Research Institute har SAFER fått viktiga insikter som skapar nya förutsättningar för forskningen på orsaker till trafikolyckor. I båda fallen har realistiska studier med sensorer i bilen och videoövervakning av riktiga förare i trafiken gjort att Jonas Bärgman och hans team har kunnat skapa en unik databas med information om incidenter (dessa olyckornas yngre syskon). Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa data från verkligheten öppnar upp nya möjligheter.
 

Europeisk synkronisitet

Just nu utförs det första europeiska fältoperationstestet, EuroFOT, för att etablera fördelarna med att ha intelligenta säkerhetssystem i fordonen. Det är förstås en vältajmad möjlighet för SAFER och därmed för trafiksäkerheten i Europa. Genom att dela med sig av sitt expertkunnande inom insamling och processande av stora datamängder, kan SAFER undersöka hur förare interagerar med intelligenta säkerhetssystem, samtidigt som man utvecklar mer effektiva verktyg för trafiksäkerhetsanalys.
 

Från forskning till verklighet

Enligt Anna Nilsson-Ehle, chef på SAFER, så tvingar det ömsesidiga beroendet i att vara en av 22 organisationer, varje organisation att formulera sina frågeställningar tydligare.
"Det hjälper varje grupp att identifiera sina verkliga kompetenser och bidrar till ett bra samarbete för att lokalisera nödvändiga partners. Det är först när vi på allvar arbetar tillsammans, skapar förtroende och möter våra utmaningar som vi kan gå från forskning till verklighet snabbare än andra."
 
För mer information:  ​​​​

Publicerad: fr 15 apr 2011. Ändrad: fr 29 apr 2011