Chalmers vs resursslöseriPå nittiotalet började man utforska
idén om att industrin skulle kunna spara stora resurser genom att enbart använda datorsimuleringar i produktutvecklingen. Geometrisäkring var dock en nisch inom virtual reality som många mjukvaruingenjörer förbisåg; trots att det är fundamentalt för i stort sett alla storskaliga tillverkningsprocesser eftersom det handlar om stabilitet och toleranser i strukturer och montering. Programvaran Robust Design & Tolerancing hjälper företag att involvera robusthet i den virtuella designprocessen. Den drivande kraften bakom programvaran är Rikard Söderberg, professor på Chalmers.
 
När en produkt är tillverkad av en enda materialdel, är frågorna om tolerans och robusthet för det mesta relativt okomplicerade. Men så snart produkten består av många olika komponenter och komponentgrupper, med variationer i storlek, kvalitet och rigiditet, så avgör sättet de sätts ihop på om de blir användbara produkter eller värdelösa prototyper. Denna princip är relevant oavsett om det handlar om designen av en bilkropp, modifieringen av en ny turbin till en jetmotor eller ett helt produktionssystem.
 
Detta är förstås anledningen till att resurskrävande fysiska prototyper fortfarande produceras. Och det gäller inte bara för motorer och bilar, utan överallt där produkter tillverkas eller där produktionssystem behövs – särskilt i branscher där det krävs snabb produktutveckling eller hög grad av produktanpassning.
 

Räkna med robusthet

En simuleringsprocess, med kapaciteten att beräkna styrkor och svagheter hos olika designlösningar medan de fortfarande befinner sig i en virtuell värld, ger produktutvecklaren en möjlighet att se vad som kommer att vara tillräckligt robust i verkligheten. Detta är fördelen med att använda en programvara där all nödvändig geometri tas med i beräkningen. En ytterligare fördel är att datan som programvaran har räknat ut i ett projekt kan återanvändas i ett annat, eftersom all data enkelt sparas ner och blir tillgänglig för liknande produkter.
 

Från forskning till industri    

Genom att angripa några av de mest komplicerade aspekterna inom produktionsteknik har Söderberg och hans team kunnat utveckla de geometrisäkringsmetoder och verktyg som behövs för att få den virtuella verkligheten närmare den riktiga. Programvaran Robust Design & Tolerancing används nu i produktutvecklingen på mer än 30 företag över hela världen. Volvo, Ford, Jaguar, Pininfarina och Renault är några exempel. Därmed är konceptet med virtuell utveckling och verifiering av produkter och produktionssystem nära att realiseras. Och simuleringsprocessen kommer säkerligen att göra ytterligare framsteg med hjälp av det nya virtuella produktionslaboratoriet på Chalmers.
 

För mer information:
Wingquist Laboratory Vinn Excellence Centre

Kontakt: 
Professor Rikard Söderberg 
tel: 031-7728617 
​​​

Publicerad: fr 15 apr 2011. Ändrad: ti 26 apr 2011