Chalmers vs extrema livsmiljöer


Hur skapar man ett bättre liv i extrema miljöer? Ett effektivt första steg är att initiera ett studentprojekt. Med studenterna som dörröppnare och frontsoldater har professor Maria Nyström, tagit sig till så vitt skilda ställen som Nasas högkvarter i Houston och slummen i Nairobi. Metoden är fältstudier – att verkligen lära känna människorna och deras livsförutsättningar på plats och bidra med både low- och high tech solutions. Nästa steg är att bygga upp universitetsfilialen The East African Academy i Kisumu, Kenya. Snart kommer den att befolkas av mastersstudenter från både Chalmers och lokala universitet. Ett av de första projekten handlar om hur man kan göra marknadsplatsen bättre.
 

Var tredje stadsbo i världen lever i en slum

I dagsläget handlar det om en miljard människor som saknar vatten, elektricitet och avlopp. Med svåra levnadsförhållanden ökar också kraven på resursoptimering och kreativa lösningar. Professorn i design för urban utveckling, Maria Nyström, har jobbat med extrema livsmiljöer i snart två decennier. Hon har studerat livsvillkoren både i utvecklingsländernas städer och i rymden och hittat många gemensamma nämnare. Nyligen genomförde hon projektet Reality Studio tillsammans med tjugofem Chalmersstudenter på plats i Kisumu, Kenya. Resultatet gav mersmak och nu är det dags att bygga en mer permanent lösning.
 

Välkommen till East African Academy

Den nya skolan i Kisumu är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Universitet och flera lokala universitet runt Victoriasjön. Skolan kommer att ta emot mastersstudenter från olika discipliner – både arkitekter, designers och ingenjörer. Själva byggnaden kommer att spegla East African Academys speciella pedagogik och tillväxtstrategi. Skolan kommer att byggas i mindre moduler, inspirerade av Luo-stammens byplanering, som sedan utökas i takt med att projektet växer. Trädgårdarna kommer att anläggas för undervisning utomhus. Hjärtat blir en verkstad där man kan bygga prototyper och testa idéer.
 

Upplevelsebaserad inlärning

Pedagogiken bygger på fältstudier och upplevelsebaserad inlärning. Ska du forska inom stadsutveckling och design i sådana här miljöer måste du jobba lite mer jordnära, menar Maria Nyström. Du måste leva bland människorna, observera och hitta gångbara lösningar. Ofta handlar det mer om att blanda metoder och ”göra”, än att dra sig tillbaka i några år och skriva en avhandling. Däremot kan man naturligtvis ta med sina erfarenheter hem och jobba vidare och på så vis producera forskning.
 

Små steg mot en mer hälsosam marknadsplats

Marknadsplatsen är ett område som är outforskat men där det finns stora behov. I dag kastas t ex så mycket som 60 procent av alla grödor som fraktas till marknaden på grund av bristande hygien och förvaringsteknik. Här kan Chalmers och East African Academy göra skillnad. Men marknadsplatsen är ett komplicerat system där en mängd både formella och informella faktorer påverkar beteenden. Det går inte att gå in och stänga marknaden och bygga om med avlopp och korrekt avrinning. Istället handlar det om att jobba inifrån, att vinna förtroende och göra skillnad med små medel. Det kan vara saker som att ordna så att bordsskivan är lämplig att skära kött på, att påverka hygien och försäljning med hjälp av bättre ljus eller var kvinnorna gör av barnen på marknadsplatsen.
 

Olika sätta att nå fram och nå ut

Studenterna har unika förutsättningar att lära sig om vardagslivet. Under ett par månader är de på plats. De har den tid och nyfikenhet som krävs för att ta del av vardagslivet och bygga upp en vänskap. En hjälpte till exempel till att sälja tomater som en del i researchen. Studenterna får också lära sig att möta en ny publik och anpassa sin kommunikation för att verkligen nå fram. Skolans projekt kommer att presenteras på utställningar lokalt i staden men också i FN:s högkvarter i Nairobi.
 
För mer information: 

Publicerad: fr 15 apr 2011. Ändrad: to 13 sep 2012