Chalmers vs CO2


Han har arbetat med vindkraft i hela sitt yrkesliv och doktorerade i ämnet redan 1988. Nu ska Chalmersdocenten Ola Carlson leda det nystartade Swedish Wind Power Technology Centre. Hälften av medarbetarna kommer från högskolevärlden, hälften från industrin. Förutom Chalmers är industrijättar som ABB, SKF och General Electric engagerade i projektet. Med ombord finns också Göteborg Energi, Marström Composite, Triventus och Diab. Unikt för centrumet blir tillgången till ett fullskaligt testvindkraftverk och dessutom en elektrisk provanläggning där man kan simulera alla tänkbara störningar i interaktionen mellan elnätet och kraftverket. 
 ​
Det nya vindkraftcentrumet ska stimulera utbildning, forskning och produktion av vindkraftteknik i Sverige. Eftersom Chalmers har en gedigen grund, förankring inom flera relevanta teknikområden, och det finns flera företag med vindkraftintressen i regionen, är det naturligt att placera centrumet här.
 

När vindkraftverken blir fler måste de vara robusta mot elnätet

Vindkraften i världen växer med ca 20 procent varje år. Och ju större andel vindkraften har av den totala elproduktionen, desto viktigare är det att den fungerar tillsammans med elnätet. Dagens vindkraftverk är ofta programmerade att "sluta leverera energi" vid ett oväntat spänningsfall. Men om vindkraftverken blir mer tongivande måste de också vara mer robusta vid nätstörningar. Göteborg Energi i samverkan med GE Wind och Swedish Wind Power Technology Centre bygger upp en unik provplats i Göteborgs hamninlopp – ett fullskaligt vindkraftverk och en komplett elektrisk provanläggning. Här kan man simulera nätstörningar och säkra att vindkraften klarar driften.
 

Utbildning för beslutsfattare

Ett annat område som behöver utvecklas är allmänkunskapen om vindkraft. Det finns gott om både myter och missförstånd när det gäller vindkraft. Och i takt med att vindkraften vinner terräng, får allt fler tjänstemän och andra beslutsfattare ett behov av korrekt information. Här kan Swedish Wind Power Technology Centre bidra. Centrumet planerar också, tillsammans med bland andra Institutionen för sjöfart och marinteknik och Räddningstjänsten i Göteborg, att öva brand och räddning i ett särskilt övningsvindkraftstorn.
 

Länge leve vindturbinen

Att optimera vindkraftverkens livslängd är ett annat forskningsområde för centrumet. Väldigt kraftiga, byiga vindar sliter hårt på vindkraftverken och därför vrider man bladen och ”spiller vind” när vindarna är för starka. Problemet är att de flesta system idag använder effekten ut som mätvärde och indikation på att det är dags att vrida bladen. Då har ju kraften gått hela vägen genom systemet och skadan är redan skedd. Nästa steg är istället att mäta kraften tidigare – på bladet eller kanske rent av mäta vinden 100 meter före bladet med radarutrustning. Då kan man ställa om tidigare och förlänga hållbarheten på hela vindkraftverket.
 

Svenskt Hybridfordonscentrum är förebild

Chalmers är sedan tidigare engagerade i ett hybridfordonscentrum vars uppbyggnad och organisation står modell för det nya vindkraftscentrumet. Ola Carlson har varit engagerad även där. Eltekniken i en elbil eller ett vindkraftverk är faktiskt väldigt lika, säger han. Elbilsingenjörer och vindkraftingenjörer läser till exempel samma grundkurser under sin respektive utbildning.

För mer information:
Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum​​​​​

Publicerad: fr 15 apr 2011. Ändrad: ti 26 apr 2011