Samhälle och näringslivSamarbete med industrin och forskningsinstitut är viktiga faktorer för att realisera forskningsresultat.  Energiforskningen på Chalmers har nära samarbeten med olika forskningsinstitut, som SP och Innventia, och med en rad framstående företag inom bränslen, massatillverkning och petrokemi samt energiproducenter och elbolag, liksom med andra universitet. Styrkeområde Energi har också långsiktiga, strategiska samarbetsavtal med Göteborg Energi, Preem och ABB.

Läs mer:

Fördjupat samarbete med Preem kring mer hållbara raffinaderier

Göteborg Energi och Chalmers forskar för ett hållbart Göteborg

Kraft- och automationsteknik med ABB för en hållbar samhällsutveckling​

Chalmers och Eons tidigare samarbete kring forskning och utbildning​

Publicerad: to 22 nov 2012. Ändrad: ti 17 sep 2019