Kraft- och automationsteknik med ABB för en hållbar samhällsutvecklingABB Sverige och Chalmers har tillsammans ett långsiktigt samarbetsavtal som ytterligare ska öka chalmersstudenternas möjligheter till anställning, öka ABB:s rekryteringsbas och bli en plattform för nya gemensamma forskningsprojekt. Sedan många år tillbaka finns pågående gemensamma aktiviteter och syftet med avtalet är att samla alla aktiviteter under ett paraply för att ytterligare utveckla relationerna långsiktigt. Mellan Chalmers och ABB finns det olika typer av samarbeten på olika nivåer och inom olika områden, och många av dem är belägna på Avdelningen för Elteknik men även inom center såsom Wingqvist Lab och Swedish Life Cycle Centre. Det nya avtalet ska främja såväl nya forskningsprojekt som studentsamverkan, rekrytering och utbyten.
För frågor angående Chalmers samarbete med ABB kontaktas Annemarie Wöhri.

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.