Göteborg Energi och Chalmers forskar för ett hållbart Göteborg

Göteborg Energi och Chalmers delar visionen om det hållbara samhället. År 2011 inleddes därför ett fördjupat samarbete för att gemensamt arbeta för att realisera visionen.
 
Chalmers samarbete med Göteborg Energi berör smarta elnät, energieffektivisering i byggnader, energikombinat (produktion av el, värme, drivmedel samt annat i kombination) och transport och energi. Fokus ligger på att hitta gemensamma projekt av hög kvalitet, med unika värden. Bland annat kan den befintliga infrastrukturen i Göteborg Energis verksamheter utnyttjas för forskning och fysiska demonstrationer. Så vill vi korta avståndet från forskning till förverkligande. Göteborg med omnejd skall märka att forskningen kan göra en positiv skillnad. Tillsammans tar vi det ansvaret.
 
Vill du veta mer, kontakta Julia Franzén​​, koordinator för Chalmers samarbete med Göteborg Energi.
 
Läs mer om de projekt som har startats inom ramen för det fördjupade samarbetet:

Nyheter och resultat från samarbetet

Publicerad: fr 25 maj 2018.