Ta täten i omställningen till ett hållbart samhälle

​Om vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle så snabbt som klimatet kräver är det många som behöver agera – länder, städer, företag och organisationer. Vilka roller bör olika aktörer ta och vilka utmaningar innebär det att ta på sig ledartröjan? I juni välkomnar Chalmers till en stor konferens kring dessa frågor.
​Visionen om en hållbar framtid är antagen av i princip alla världens länder. Men hur förverkligar vi den? Vad finns det för hinder på vägen? Vilka roller ska olika aktörer ta och hur får vi omställningen att ske tillräckligt snabbt?

Sådana frågeställningar sysselsätter sig så kallade transitionsforskare med. I juni samlas ett stort antal av dem i Göteborg när Chalmers är värd för konferensen 8th International Sustainability Transitions Conference.

– Konferensen fokuserar på det ledarskap och lärande som krävs för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, säger Hans Hellsmark som är transitionsforskare på Chalmers och konferensens koordinator.

Förutom till forskare riktar sig konferensen även till myndigheter och departement, organisationer som arbetar mot FN:s hållbarhetsmål samt till företag som vill ta täten i en hållbar omställning. Det erbjuds över hundra olika sessioner inom elva teman som bland annat handlar om ledarskap, entreprenörskap, omställning av städer, regioner och företag samt styrmedel och politik.

– För icke-akademiker är nog våra dialogsessioner särskilt spännande. De innehåller interaktion mellan olika aktörer, där man gör en poäng av att samarbeta och lära av varandra. Måndagens paneldiskussion om politiskt ledarskap och vetenskaplig kunskap i hållbara omställningar ser också ut att kunna bli riktigt spänstig, säger Hans Hellsmark.

Höjdpunkter är givetvis också konferensens huvudtalare. Bland dem återfinns bland annat Peter Senge, verksam vid MIT Sloan School of Managment och författare till storsäljande boken The Fifth Discipline. Han kommer att prata om vilket ledarskap som krävs i hållbarhetsomställningar, samt vilka utmaningar det innebär för olika organisationer att ta på sig ledartröjan.

– Genom att vara med på konferensen kan man få värdefulla insikter om allt från vikten av gräsrotsengagemang till vilka styrmedel som funkar bäst. Och givetvis knyta bra kontakter, säger Hans Hellsmark.

För Chalmers innebär värdskapet för konferensen en möjlighet att visa upp sin starka forskningsmiljö inom fältet hållbarhetsomställningar. Forskarna återfinns inom olika discipliner och samlas genom Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions.

Konferensen pågår 18–21 juni och hålls på engelska.

Läs mer och anmäl dig till 8th International Sustainability Transitions Conference

Text: Ingela Roos

Publicerad: må 15 maj 2017. Ändrad: må 22 maj 2017