Mot en fossilfri industrisektor

​Världen behöver dramatiskt minska utsläppen av växthusgaser – även industrierna. Under ett heldagsseminarium på Chalmers möttes forskare, industri och samhälle för att snabbare finna vägar mot en fossilfri industri.
​Att byta ut fossila råvaror mot biomassa och att minska utsläppen av fossil koldioxid är en stor utmaning inom många industriella branscher. I profilområdet Energi i en cirkulär ekonomi inom Chalmers Styrkeområde Energi arbetar forskare på ett brett spektrum av lösningar för en snabb omställning till en fossilfri industri.
Under heldagsseminariet Towards a fossil-free industrial sector presenterade Chalmers sin viktigaste forskning inom området och förde en dialog med en industripanel – med representanter från Eon, Perstorp, Preem och Stora Enso – såväl som med åhörarna. Bland åhörarna fanns personer från andra universitet, forskningsinstitut, samhälle och företag.

Syftet med dagen var att sprida kännedom om Chalmers forskning inom området, få ta del av visioner, problemställningar och möjligheter inom olika industrityper, utbyta kunskaper och föra en dialog om samarbeten. Arrangören Thore Berntsson, professor i energiteknik, var mycket nöjd med upplägget.
Thore Berntsson
– Vi hade en påläst och diskussionsglad industripanel med experter från fyra olika industrityper. De kom med mycket bra input, både till oss på Chalmers och till övriga åhörare.

Ett smolk i bägaren var dock könsbalansen bland de som stod på scen.

– Det var väldigt få kvinnor. Vi hade det i åtanke, men lyckades inte. Här får vi arbeta vidare, säger Thore Berntsson.

Seminariet behandlade områdena bioraffinaderier, koldioxidinfångning och lagring, energieffektivisering och bedömning av industriella koncept.

Vad var de viktigaste slutsatserna som kom fram under seminariet?
– För att vi skall kunna minska utsläppen tillräckligt kraftigt finns det inga enkla lösningar utan det krävs en kombination av alla tillgängliga åtgärder. Vi behöver få in systemtänkande tidigt och förstå de långsiktiga hållbarhetskonsekvenserna av olika åtgärder. Samspel mellan olika industrier och även mellan olika industrityper kommer att öka i betydelse. Det behövs också demonstrationsprojekt, men det är viktigt att ha en strategisk plan för dem. Och för att industrin ska våga satsa på att utveckla kostnadskrävande system som kan bli bra på längre sikt så behövs långsiktiga politiska styrmedel som går att lita på, säger Thore Berntsson.

Text: Ingela Roos

Ta del av programmet och presentationerna på seminariets webbsida: Towards a fossil-free industrial sector

Publicerad: to 13 apr 2017.