Låt fasader och tak göra jobbet

​Idag finns olika typer av lösningar för att integrera solceller i byggnader – i fasader och tak, som solavskärmare eller i balkongfronter. Energieffektiva lösningar som är både estetiska och ekonomiska. Men det krävs mer kunskap i området och mer kunskap om de produkter och material som kan användas för att klara av framtida skärpta energikrav. Maria Haegermark är sedan januari i år gemensamt anställd doktorand av Göteborg Energi och Chalmers för att forska kring byggnadsintegrerade solceller.

– Det känns väldigt spännande och roligt. Än så länge är jag i inläsningsfasen men kommer under hösten att fördjupa mig och följa upp befintliga anläggningar för att kunna ge råd om vilken typ av lösningar som är mest lämpliga för byggnader i Sverige och framförallt i Göteborg, säger hon.

Maria nämner flera exempel i Göteborg som kan vara aktuella, bland annat taket på Ullevi som haft solceller sedan 2007. Hon hoppas också följa Gårdstensbostäder som monterar solceller i balkongerna.

Att byggnadsintegrerade solceller inte varit så vanligt beror enligt Maria på flera saker. Dels att det varit dyrt, dels för att vi i Sverige inte har prioriterat frågan.

– Exempelvis Tyskland har valt att satsa stort på olika former av förnybar energi och har kommit långt inom solenergin. Nu kan man se de ekonomiska effekterna av detta – priserna går ner.

Om två och ett halvt år, när hon är klar, hoppas hon att byggnadsintegrerade solceller ska ha flyttat fram sin position.
– Vad jag vill se i framtiden är att man tittar på användningen av solceller redan från början när det handlar om att bygga eller bygga om. Inte att det kommer in på slutet av ett projekt, avslutar hon.

Text: Kerstin Torsede

Läs mer om Chalmers samarbete med Göteborg Energi.

Sidansvarig Publicerad: on 23 maj 2018.