Syntolkning: mingelbild från inspirationsdagen

Inspirationsdag om hållbara energisystem

​För fjärde året i rad har Chalmers Styrkeområde Energi arrangerat en inspirationsdag för Gymnasielärare. Måndagen 30 oktober möttes lärare och forskare på Chalmers Campus Johanneberg för en dag helt tillägnad ny teknik och hållbara energisystem.
​​Chalmers Styrkeområde Energi har initierat en satsning kallad ”Perspektiv på ny teknik”. Ett resultat av satsningen är en serie e-böcker som diskuterar vilka tekniska, ekonomiska och politiska förutsättningar som krävs för att ny, hållbar teknik skall slå igenom storskaligt i samhället. E-böckerna är utvecklade av Chalmersforskare och ett syfte med dem är att de ska kunna fungera som ett användbart verktyg för gymnasieskolan. Därför har ett led i satsningen varit att bjuda in gymnasielärare från Göteborgsregionen till årliga inspirationsdagar. 

 – Vår förhoppning är att dagen skall vara matnyttig och inspirerande för lärarna så att de kan ta sig an hållbar utveckling på ett nytt sätt i sin undervisning. Vi har även utvecklat lektionsförslag med utgångspunkt i kursplanerna för gymnasieskolans S, NV, och T-program, berättar Anna Nyström Claesson, ansvarig för dagen. 
 
2017 års huvudtema var elektromobilitet, ett begrepp som avser ett alternativt transportsystem som bygger på eldrivna fordon. Dagen innehöll såväl föreläsningar som mingel med forskare från Chalmers.
 
Cecilia Burlin från Hulebäcksgymnasiet deltog för andra året i rad. Hon uppskattade framförallt mötena med forskarna. 
– Det är en rolig och inspirerande dag och framförallt är det kul att få prata med forskare som är i framkant inom sina ämnesområden, berättar Cecilia. 

Flera av dagens deltagare värdesatte framförallt de personliga samtalen med forskarna och gillade blandningen mellan föreläsningar och nätverkande. Många idéer till vidareutveckling framkom också. Till kommande år efterfrågades fler aktörer – varför inte bjuda in beslutsfattare och belysa frågorna ur deras perspektiv? 

Trots djupgående samtal om utmaningarna i arbetet mot ett mer hållbart samhälle menade deltagarna att de lämnade dagen med en mer optimistisk syn på framtiden! 

Text: Julia Jansson

Publicerad: to 02 nov 2017. Ändrad: on 23 maj 2018