Gräs kan ge både mat och energi

I en klimatvänlig framtid måste fossila råvaror ersättas med förnybara. Med inspiration från dansk forskning har Chalmers nu dragit ihop ett nätverk för att i praktiken testa hur vall, alltså gräs, kan användas som bioråvara.
– Om vi ska öka uttaget av biomassa ur jordbruket måste vi göra det på ett hållbart sätt. Och vallodling har bara positiva odlingsegenskaper, säger Christel Cederberg.

Bränsle, kemikalier och plastmaterial – det finns mängder av saker som idag tillverkas av olja och andra fossila råvaror. I ett fossilfritt samhälle måste de ersättas med gröna råvaror. I Sverige har fokus generellt varit på biomassa från skogen.

– Men utmaningarna i att ställa om till fossilfritt är så stora att vi behöver biomassa från både skog och lantbruk, säger Christel Cederberg som forskar inom fysisk resursteori på Chalmers.

Framför allt är Christel Cederberg och hennes kollegor intresserade av biomassa från gräs. Vallodlingar har nämligen många positiva egenskaper – de är bra för marken och ger en långsiktig bördighet, vilket ger bättre skördar för grödor som odlas efteråt. Dessutom har gräs en lång växtsäsong, och kan fånga in energin i solljuset genom fotosyntesen under en större del av året än ettåriga grödor, exempelvis spannmål.

– Det finns ingen mer hållbar gröda än gräs. Det är billigt både att så och att skörda och i odlingsförsök har det varit överraskande lätt att öka utbytet, säger Uffe Jørgensen som är forskare inom agroekologi vid Århus universitet i Danmark.

Tillsammans med sina kollegor har Uffe Jørgensen utvecklat en metod för att utvinna proteiner ur gräs. Proteinerna kan användas som gris- och kycklingfoder, vilket är miljömässigt mycket bättre än att utfodra med importerad soja. Kvar av gräset blir fibrer som de testat som foder till nötkreatur.

– Vi hoppas att svenskarna vill titta mer på användningen av fibrerna. Vi vet till exempel att de är lämpliga som råvara för produktion av biogas, säger Uffe Jørgensen.

Och det är precis vad chalmersforskarna planerar. Därför samlade de i april en grupp med intressenter från lantbruket, industrin och regionen samt de danska forskarna för en gemensam workshop. Intresset var stort och Christel Cederberg är nöjd med att de fick ihop viktiga nyckelpersoner.

– Idén att utvinna protein ur gräs och använda fibrerna till biogas eller annat är så intressant att vi vill testa i praktiken. Nu planerar vi en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en testanläggning ute på en gård. 

Till en början kommer forskarna att använda gräsfibrerna som energikälla i en biogasanläggning, men den långsiktiga forskningen handlar även om hur de kan användas som råvara för att tillverka nya material och produkter, som kan ersätta de fossilbaserade.

Workshopen arrangerades genom Chalmers Styrkeområde Energi.Deltagarna i workshopen: Fredrik Fredrikson, Länsstyrelsen Västra Götaland; Marie Trydeman Knudsen, Århus universitet; Anna Hessle, SLU; Uffe Jörgensen, Århus universitet; Wanja Wallemyr, Gröna Innovationsgruppen; Rober Kalmendal, Västra Götalandsregionen; Annelie Moldin, Lantmännen; Göran Berndes, Chalmers; Christel Cederberg, Chalmers; Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen; Lisbeth Olsson, Chalmers; Jan Landström, LRF; Carina Gunnarsson, RISE/JTI; Pernilla Tidåker, SLU.Text: Ingela Roos
Foto: Ingela Roos och Freeimages

Publicerad: to 04 maj 2017. Ändrad: må 08 maj 2017