Liveinspelning av Målmedvetenskap, Samtalsledare Anna Wallin Adersjö, Björn Sandén och Sverker Jagers. Foto: Ann-Christine Nordin​​​

FN:s globala mål har en egen podd

​– Det roligaste är det genuina intresset och nyfikenheten forskarna har av den andre personens ämnesområde, och det märks i samtalet. Ibland känner de varandra väl, men inte alltid, berättar Mikael Östblom om Målmedvetenskap, podden med spännande stafettsamtal där forskare dryftar FN:s  globala mål för hållbar utveckling. 
Fram till idag är sex avsnitt publicerade. Det senaste mellan Cecilia Soler, Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, och Tomas Kåberger, Chalmers Styrkeområde Energi.

– Vi började sända hösten 2017. Vi hade en massa event kring FN:s globala mål som föreläsningsserien på Ekocentrum. Jag spann vidare och kom fram till att det skulle vara roligt att göra en podd, berättar Mikael Östblom, kommunikationsstrateg vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Tanken var stafettsamtal. Mikael Östblom och hans kollegor på GMV ville att forskare från olika ämnesområden och lärosäten i Göteborg möttes. För att göra verklighet av idén sökte de pengar från Sida för kommunikationsprojekt om de globala målen. 

Samtalen filmas och publiceras även på Youtube. Självklart medverkar en samtalsledare som håller ihop den röda tråden, men det är forskarna själva som är motorn och driver dialogen. 

Podden är cirka 40 minuter lång och ganska väl anpassad för en pendeltripp till jobbet, eller när man städar, tränar, lagar maten eller ligger i soffan.​
Inför samtalet ska forskarna välja samtalspartner, en pryl som knyter an till deras forskning och de globala målen, och självklart välja vilket av FN:s 17 globala mål de vill diskutera.
– Detta är grunden för stafettsamtalen, som i praktiken kan hålla på till 2030 då målen ska vara uppfyllda, säger Mikael Östblom.

I det första avsnittet i serien medverkade Katarina Gårdfeldt, numera direktör för Polarforskningssekretariatet, tidigare forskare på Chalmers och föreståndare för GMV som bjöd in Sverker Jagers, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Katarinas forskning handlar bland annat om hur kvicksilver sprids i hav och is i polartrakterna. Hon har deltagit i en rad forskningsexpeditioner i bland annat Arktis, på Medelhavet och Antarktis. Sverker Jagers har ett brett anslag på området miljöpolitik. Det omfattar exempelvis förklaringar till människors miljöbeteende och klimatpolitik, havsförsurning och fiske.

Cecilia Soler, forskar om hållbar konsumtion och bjöd in Kåberger som samtalspartner. De diskuterade hur mål 12 om hållbar konsumtion och produktion hänger ihop med mål 7 om hållbar energi för alla.  

Tomas Kåberger och Maria Edström. Foto: Hugo Gustafsson.– Hur forskarna kopplar ihop de båda målen är lika spännande varje gång. Inför samtalet som spelades in i måndags, 1 oktober, bjöd Tomas Kåberger in Maria Edström, medieforskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Det handlar om hur energi och jämställdhet hänger ihop.

Häromveckan spelades en fristående specialvariant in med livepublik där forskarna, Björn Sandén, Sverker Jagers, Maria Grahn och Maria Sundin avlöste varandra på scenen. Inspelningen delas upp i fyra avsnitt och​publiceras lite senare i höst.

– Det här var en specialare, samtalen ingick i årets hållbarhetsvecka för studenter. Publiken fick ta del ta del av fyra spännande live-samtal om FN:s globala mål, säger Mikael Östblom. 
Det innefattade diskussioner om innovationer, hästsport, material, mörk energi, och att vi alla är små spelare i ett väldigt stort globalt spel. Så för att skapa möjligheter är det bättre att göra något, än att inte göra något. Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, tog den tyska energiomställningen ”Energiewende” som ett exempel på det sistnämnda. 


Här är listan på de forskare som medverkat och kommande program i höst:
1. Katarina Gårdfeldt​ (mål 14: Hav och marina resurser) och Sverker Jagers (mål 16: Fredliga och inkluderande institutioner).
2. Sverker Jagers och Sverker Molander (mål 7: Hållbar energi för alla).
3. Sverker Molander och Kerstin Johannesson (mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald).
4. Kerstin Johannesson och Anne-Marie Tillman (mål 12: Hållbar produktion och konsumtion).
5. Ann-Marie Tillman och Cecilia Soler (mål 12). 
6. Cecilia Solér och Tomas Kåberger (mål 7).
7. Tomas Kåberger och Maria Edström (mål 5: Jämställdhet).
8. Maria Edström bjuder in en forskare från Chalmers.


Text:  Ann-Christine Nordin
Fotot på Tomas Kåberger och Maria Edström är taget av Hugo Gustafsson.

Sidansvarig Publicerad: on 17 okt 2018.