Design ska hjälpa oss förstå fjärrvärmen

Hur gör vi människor som idag har fjärrvärme medvetna om att de själva kan påverka sin energianvändning hemma?  Vilken roll spelar design för kundens upplevelse av fjärrvärme som tjänst? Det är frågor som Sara Renström, ny doktorand på Chalmers, ska ta fram svar på under de närmaste tre åren.
​Sara är en av fyra doktorander som Göteborg Energi och Chalmers gemensamt har anställt i höst för att forska kring utveckling av energi och hur den används.
 
– Det känns jätteroligt och spännande, säger Sara som hittills bara är inne på sin fjärde vecka så projektet har  ännu inte formats färdigt.
 
Användaren i fokus
Utifrån ett användarperspektiv ska Sara titta på människors beteende och kunskaper om fjärrvärme. Hon ska även titta på idéer om produkter och tjänster kopplade till fjärrvärme som förstärker värdet för kunden.
 
– Exempelvis hur värdet av fjärrvärme i hemmet uppfattas och vilka idéer som kan finnas inom nya områden, säger Sara och nämner fjärrvärmedrivna vitvaror som ett alternativ. Det är spännande att studera samspelet mellan människa och en hållbar framtid. Samspelet mellan teknik och människa och en hållbar framtid är en spännande kombination.
 
Sara är utbildad i teknisk design och hon doktorerar under handledning av Ulrike Rahe, professor i industridesign på Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling, Avdelning Design & Human Factors på Chalmers. Projektet Sara arbetar med ingår i ett större forskningsprogram som syftar till att öka kunskapen inom området hållbar utveckling med inriktning på användare, t.ex. hur användare genom tjänste- och produktdesign kan guidas till energieffektivt beteende..
 
Energieffektivt samhälle målet
Saras projekt kommer förhoppningsvis att leda till ytterligare en bit i det kunskapspussel som ska läggas för att få till stånd en effektiv energianvändning i bostäder och samhälle. Fjärrvärme som utvecklas och används på ett hållbart sätt kan vara en del i ett hållbart samhälle där el behöver användas till annat än uppvärmning av bostäder och vatten, till exempel för hållbara transporter.
 
För mer information kontakta Ulrike Rahe.

Läs mer: Chalmers samarbete med Göteborg Energi.

Sidansvarig Publicerad: on 23 maj 2018.