8th International Sustainability Transitions Conference

År 2050 väntar runt hörnet.

Ur ett omställningsperspektiv är tre årtionden inte lång tid. FN:s hållbarhetsmål är satta redan till 2030 och klimatförändringarna kräver en snabb förändring av stora sociotekniska system. Utmaningarna är enorma. Förmågan att nå de ambitiösa samhällsmålen vilar på gemensamma ansträngningar, men också på att privata och offentliga aktörer vågar gå först i omställningen.


​IST 2017 – den åttonde internationella konferensen om hållbarhetsomställningar – kommer särskilt att uppmärksamma de utmaningar som möter dem som vill agera och göra mer. Vilken förståelse och vilka slutsatser kan omställningsforskare bidra med redan idag och vilka viktiga teorier och resultat har ännu inte utvecklats eller upptäckts?

Förutom till forskare riktar sig konferensen även till myndigheter och departement, organisationer som arbetar mot FN:s hållbarhetsmål samt till företag som vill ta täten i en hållbar omställning. Läs mer i intervjun med konferensens koordinator: Ta täten i omställningen till ett hållbart samhälle.

Program

Konferensprogrammet för IST 2017 innehåller bland annat inspirerande huvudföredrag, paneldebatter och olika typer av sessioner. Det erbjuds över hundra sessioner inom elva olika teman som bland annat handlar om ledarskap, entreprenörskap, omställning av städer, regioner och företag samt styrmedel och politik. Läs mer de olika typerna av sessioner och teman på http://ist2017.org/home/about/.

Bland huvudtalarna återfinns bland annat Peter Senge, verksam vid MIT Sloan School of Managment och författare till storsäljande boken The Fifth Discipline. Han kommer att prata om vilket ledarskap som krävs i hållbarhetsomställningar, samt vilka utmaningar det innebär för olika organisationer  att ta på sig ledartröjan.

Hela programmet finns på konferensens webbplats ist2017.org.
Värdar för konferensen är Chalmers och Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) tillsammans med Sustainability Transitions Research Network (STRN).

All information om konferensen – lokal, program, anmälan – finns på ist2017.org. Konferensen hålls på engelska.
Kategori Konferens
Plats: Lindholmen konferenscentrum
Tid: 2017-06-18 09:00
Sluttid: 2017-06-21 16:00

Publicerad: to 01 dec 2016. Ändrad: on 17 maj 2017