ForskningEuropa och resten av världen står inför ett avgörande vägval när det gäller energi. För att bromsa klimatförändringarna, skydda värdefull miljö och säkra tillgången till energi i framtiden, måste vi välja att radikalt minska vårt beroende av ändliga och miljöfarliga fossila bränslen. För att det ska bli möjligt behövs alternativ som är ekonomiskt och socialt hållbara.
Chalmers Styrkeområde Energi bedriver omfattande forskning inom bland annat hållbar energiproduktion, energieffektivisering, smarta elnät, miljövänlig fordonsteknik och koldioxidinfångning. Utvecklingen av ny teknik är nära kopplad till styrkeområdets studier av hela energisystem och sker parallellt med grundforskning inom exempelvis fysik, kärnkemi, kärnkraftsteknik och fusion. Det finns också en koppling till ekonomisk forskning och samhällsvetenskap.
 
Vår vision är att ytterligare stärka vår position som ett internationellt ledande universitet med avseende på framtida hållbara energisystem, med hög relevans för industri och samhälle.
 
Läs mer om forskningen inom Chalmers Styrkeområde Energi på Styrkeområde Energis engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: fr 18 dec 2015.