2012: Hållbara material – vilken kunskap behöver vi?

10 september 2012 arrangerades ett seminarium med syfte är att belysa de breda och komplicerade frågeställningar som påverkar industrins vilja och möjlighet att ställa om till produktion av hållbara material. Utvecklingen på området går fort. Det här seminariet förde samman företag och forskare för att skapa en gemensam bild av vilken kunskap som finns och var det behövs mer forskning. 
Nedan återfinns presentationerna från seminariet.

Industriperspektivet

• Hållbara kemikalier och material – utmaningar och möjligheter
Lars Lind, VD Perstorp Bioproducts AB, Thomas Hjertberg, Senior Specialist Borealis
Tekn. Dr. Johanna Jönsson, Forskare SP Energiteknik Sektionen för Systemanalys
Peter Axegård, Director Biorefining Innventia

Spännande utvecklingsprojekt – Chalmers

• Material
Professor Paul Gatenholm, Polymerteknologi
• Process
Professor Hans Theliander, Skogsindustriell Kemiteknik
Integrations- och systemaspekter vid produktion av biomassabaserade material och kemikalier (pdf)
Professor Thore Berntsson, Styrkeområdesledare Energi
Tekn. Dr. Tomas Rydberg, Produkter och miljömanagement, IVL
• Vi vill öka materialåtervinningen – vilka krav ställer det på materialen? (pdf)
Professor Britt- Marie Steenari, Industriell Materialåtervinning Chalmers
• Hållbara biomaterial – en tulipanaros? (pdf)
Professor Anne-Marie Tillman och Matty Janssen, Miljösystemanalys Chalmers
• Bidrar en övergång till bio-baserad ekonomi till klimatanpassningen? (pdf)
Docent Göran Berndes, Fysisk Resursteori Chalmers

 
Seminariet anordnades av Chalmers Styrkeområde Energi i samarbete med Styrkeområdena för Materialvetenskap och Transport, IVL och SP. Vid frågor kontakta energy@chalmers.se.
 

Publicerad: ti 25 sep 2018.