2012: Energidagen

Mot hållbara energisystem - exempel från Chalmers forskning 

 Den 14 december genomfördes Chalmers Energidag 2012 dit akademi, näringsliv och samhälle bjöds att delta i ett
gratis heldagsseminarium. Chalmers Styrkeområde Energi anordnade för tredje året Energidagen och denna gång presenterades exempel på forskning och resultat inom följande områden

  

Bränsleceller 

Jörgen Westlinder, Manager R&D Coated Strip Products, Sandvik Materials Technology
 
Noble metal-free catalysts for fuel cells
Johanna Dombrovskis, Doktorand vid avdelningen för Tillämpad kemi, Chalmers 

 

Solenergi

Nanoplasmonisk förstärkning av foton-till-elektron-omvandling i fotoelektrolytiska celler
Igor Zoric, Professor vid avdelningen för Kemisk fysik, Chalmers
 
Maria Abrahamsson, Forskarassistent vid avdelningen för Kemi och biokemi, Chalmers 

  

Kärnkraft

Christian Ekberg, Professor vid avdelningen för Energi och material, Chalmers
 
Christophe Demazière, Professor vid avdelningen för Nukleär teknik, Chalmers
 

Ocean Energy

Lars Bergdahl, Professor Emeritus och Scientific advisor, Ocean Energy Centre
 
Johannes Palm, Doktorand vid institutionen för Sjöfart och marin teknik, Chalmers

 

Carbon Capture and Storage 

Anders Lyngfelt, Professor vid avdelningen för Energiteknik, Chalmers

  

Klas Andersson, Docent vid avdelningen för Energiteknik, Chalmers

 

Material för energilagring 

Per Jacobsson, Professor vid avdelningen för Kondenserade materiens fysik, Chalmers
 
Kasper Moth-Poulsen, Forskarassistent vid avdelningen för Tillämpad kemi, Chalmers

 

Energianvändning i byggnadssektorn

 

Jan-Olof Dalenbäck, Professor vid avdelningen för Installationsteknik, Chalmers 
 

Åsa Wahlström, PhD, projektledare, CIT Energy Management AB

 

 

Ladda ner programmet i pdf 

 

Vid eventuella frågor kontakta energy@chalmers.se.

 

Publicerad: fr 05 okt 2018.