2016: Energi i den urbana utvecklingen: Mot nära-nollenergibyggnader

​Hur kan systemet med energideklarationer (EPC) användas och förbättras för att ytterligare stödja energieffektiva byggnader?

Seminariet Energi i den urbana utvecklingen: Mot nära-nollenergibyggnader hölls 29 november 2016 i Chalmersska huset. Dagen innehöll diskussioner om bland annat hur systemet med energideklarationer kan användas och utvecklas för att ytterligare stödja energieffektivt byggande, hur lagstiftning och certifiering kan bidra till att nå miljömålen samt hur ett gott inomhusklimat kan säkerställas i energieffektiva byggnader. På seminariet visades också exempel på hur beräknad och uppmätt energianvändning kan användas i uppföljning och viktiga faktorer som påverkar inomhusklimatet, samt de senaste nyheterna kring Boverkets Byggregler när det gäller energi. Målgrupper för evenemanget var energikonsulter, byggföretag, fastighetsägare, myndigheter, kommuner, forskare, lärare och studenter. 


PROGRAM OCH PRESENTATIONER

Eftermiddag
Introduktion, Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers
Jasenka Hut, WSP (presenterad av Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers): Uppföljning av beräknad energianvändning – exempel Norra Djurgårdsstaden

Introduktion, Holger Wallbaum, Chalmers
Max Tillberg, Bengt Dahlgren: Dagsljus och solljus – energieffektiva nya och existerande byggnader

Paneldiskussion

Rémi Carrié, INIVE:
Closing

Evenemanget var delvis på engelska.
För mer information, kontakta Pär Johansson

Publicerad: fr 05 okt 2018.