2016: Eldrivna fordon – en väg till ett hållbart samhälle

Transportsektorn står idag för en betydande andel av världens energianvändning och koldioxidutsläpp. Och utsläppen riskerar att öka kraftigt i framtiden om vi inte förändrar våra transportsystem. Här kan eldrivna fordon kan vara en viktig pusselbit.
 
Elfordon blir en allt vanligare syn på våra gator och sedan i somras knyts Chalmers två campus samman av en elbusslinje. Men vilken betydelse har eldrivna fordon i omställningen till ett hållbart samhälle? Och vilka möjligheter och utmaningar finns där? Välkommen till ett lunchseminarium som behandlar eldrivna fordon ur ett par olika perspektiv. Lunchmacka ingår!
 
Datum: 26 januari 2016
Tid: 12:00–13:00
Plats: Plan 3, svarta huset i nya Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1, Göteborg

Program

Eldrivna fordons roll i ett hållbart transportsystem
Frances Sprei, forskarassistent i fysisk resursteori, Chalmers
 
Volvos resa till eldrivna busslinjer – motiv, utmaningar och framtidsutsikter
Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar
 
Batteriutmaningen – var står vi och vart är vi på väg?
Aleksandar Matic, professor i kondenserade materiens fysik, Chalmers

Anmälan

Seminariet har redan ägt rum.
 
Seminariet arrangeras av Styrkeområde Energi. Vid frågor, kontakta energy@chalmers.se.

Publicerad: må 01 okt 2018.