Styrkeområdenas djärva satsningar

Chalmers åtta styrkeområden satsar sedan 2015 gemensamt på ett antal djärva framtidsprojekt. Satsningarna fokuserar på samhällsutmaningar i områden där Chalmers har stor potential att nå internationella framgångar. 

Angreppsätten är gränsöverskridande samarbeten, hög excellensnivå och integration av forskning, utbildning och nyttiggörande. Tanken är att satsningen på framtidsprojekten ska kunna ge mycket till många.

Merparten av de gemensamma SO-satsningarna handlar om utmaningsdrivna och tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt, som var och en engagerar flera olika delar av Chalmers. Genom gränsöverskridande kraftsamling skapas möjligheter att bryta ny mark och på sikt åstadkomma ansenlig samhällsnytta.

Varje satsning involverar minst två styrkeområden. Styrkeområde Energi är involverat i följande styrkeområdesgemensamma satsningar:

Sidansvarig Publicerad: on 28 mar 2018.