Chalmers initiativ för innovation och hållbarhetsomställningar (CIIST)

 
Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) är en kunskapsnod som sammanför forskare från olika discipliner för att förstå de komplexa förändringsprocesser som krävs för att nå ett hållbart samhälle. 
 
De flesta av världens länder har skrivit under FN:s utvecklingsmål för 2030, och Parisavtalet innebär att dagens höginkomstländer behöver ha nått i princip nollutsläpp till år 2050. Några få decennier är en kort tid för att uppfylla dessa mål.
 
Systemen som behöver ställas om, till exempel energi- och transportsystemen, är stora och komplexa. Hur får vi till de genomgripande förändringar som världen behöver, och dessutom tillräckligt snabbt? Att nå ambitiösa samhällsmål bygger på kollektiva åtgärder, men också på privata och offentliga aktörer som vågar ta täten i omställningen.
 
Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) arbetar för att ta fram kunskap som stödjer de nödvändiga förändringsprocesserna.
 
Tvärvetenskaplig kunskap är nyckeln
Förändringsprocesser är komplexa. Med sina många perspektiv och ingångar erbjuder Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions en av världens främsta forskningsmiljöer inom fältet. Inom initiativet sammankopplas olika insikter för att förstå samspelet mellan processer och system på olika nivåer – från global nivå ner till individens vardagsliv. Allt för att förstå vad politiken, företagen och civilsamhället kan göra för att driva omställningen.
 
Stöd till aktörer i omställning
Initiativet erbjuder kunskap om hur man genomför omställningar, och stöder utveckling mot att nå FN:s och andra utmanande hållbarhetsmål på regional, nationell och internationell nivå. Genom att fungera som en resurs för intressenter som myndigheter, företag och akademi, vill initiativet främja omställningen till hållbara samhällen.
 
Stark bas i en gemenskap av kunskap och expertis
Initiativet springer ur ett välgrundat kunskapssamfund inom två av Chalmers expertområden – innovation och hållbarhet. Med sin långa erfarenhet av samverkan och samarbete är Chalmers en självklar arena för att gemensamt skapa omställning. 

Praktikernära och nätverksbyggande kompetensutveckling för strategisk programutveckling.
MÅLGRUPP: Ansvariga för strategisk programutveckling och verksamhetsutveckling vid nationella myndigheter, departement och regioner med ett tydligt omställningsuppdrag.
Ladda hem info om kursen

 

Kontaktpersoner för CIIST

Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.