Chalmers initiativ för innovation och hållbarhetsomställningar (CIIST)

 
Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) är en kunskapsnod som sammanför forskare från olika discipliner för att förstå de komplexa förändringsprocesser som krävs för att nå ett hållbart samhälle. 
 
De flesta av världens länder har skrivit under FN:s utvecklingsmål för 2030, och Parisavtalet innebär att dagens höginkomstländer behöver ha nått i princip nollutsläpp till år 2050. Några få decennier är en kort tid för att uppfylla dessa mål.
 
Systemen som behöver ställas om, till exempel energi- och transportsystemen, är stora och komplexa. Hur får vi till de genomgripande förändringar som världen behöver, och dessutom tillräckligt snabbt? Att nå ambitiösa samhällsmål bygger på kollektiva åtgärder, men också på privata och offentliga aktörer som vågar ta täten i omställningen.
 
Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) arbetar för att ta fram kunskap som stödjer de nödvändiga förändringsprocesserna.
 
Tvärvetenskaplig kunskap är nyckeln
Förändringsprocesser är komplexa. Med sina många perspektiv och ingångar erbjuder Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions en av världens främsta forskningsmiljöer inom fältet. Inom initiativet sammankopplas olika insikter för att förstå samspelet mellan processer och system på olika nivåer – från global nivå ner till individens vardagsliv. Allt för att förstå vad politiken, företagen och civilsamhället kan göra för att driva omställningen.
 
Stöd till aktörer i omställning
Initiativet erbjuder kunskap om hur man genomför omställningar, och stöder utveckling mot att nå FN:s och andra utmanande hållbarhetsmål på regional, nationell och internationell nivå. Genom att fungera som en resurs för intressenter som myndigheter, företag och akademi, vill initiativet främja omställningen till hållbara samhällen.
 
Stark bas i en gemenskap av kunskap och expertis
Initiativet springer ur ett välgrundat kunskapssamfund inom två av Chalmers expertområden – innovation och hållbarhet. Med sin långa erfarenhet av samverkan och samarbete är Chalmers en självklar arena för att gemensamt skapa omställning.
 
 

Aktiviteter

 

Signa upp dig för info om seminarier och konferenser ​ 

 
 

Doktorandkurs. Start vecka 11, 2019

FENM010 - ENVIRONMENTAL AND ENERGY SYSTEMS ANALYSIS: ROOTS AND BRANCHES
Course credits: 7.5 hp
Previous occasions: 2007, 2010, 2013, 2016
Next occasion: 2019 March (week 11) – June (week 24)
Location: Chalmers, Göteborg
Examiner: Björn Sandén
To sign-up, send an email to bjorn.sanden@chalmers.se.

Course description
The course deals with critical problems in system studies, the historic development of systems science and examples of specific approaches including operations analysis and energy systems modeling, industrial ecology and life cycle assessment and transition and innovation systems studies. We discuss the nature of Future studies in general as well as technology assessment and assessments of system intervention (such as policy implementation and investment decisions). The transfer of results from analysis to action is elaborated and potential roles of the systems scientist in society are explored. The course focuses on socio-technical systems, that is, systems with human and technical components. The course spans a range from harder to softer systems approaches.
The course aims at giving the PhD student an orientation within the broad field of system science to increase the awareness of what kind of research that is done and what could be done to address problems related to society’s capacity to cope with environmental problems. It also aims at making the student aware of how the her or his own research is related to a historical tradition and positioned relative other approaches.
Course organisation
The course is subdivided into about seven two-day seminars. Every seminar (including the first seminar) is preceded by a period when the student have time to read recommended texts. Before every seminar, participants are required to hand in reading notes and, for some occasions, a minor additional assignment. The last meeting all participants present a short course paper. Each seminar includes lectures from the course leader and invited scholars, as well as discussions and short presentations by the PhD students.
Systems understanding
 
 

Kontaktpersoner för CIIST

Publicerad: ti 26 maj 2015. Ändrad: fr 09 nov 2018