Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 21 Sep 2017 10:58:41 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Goteborgs-Internationella-Konstbiennal-.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Goteborgs-Internationella-Konstbiennal-.aspxGöteborgs Internationella Konstbiennal på ACE<p>Ljusgården SB, meeting point, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Den nionde upplagan av GIBCA, WheredoIendandyoubegin – On Secularity 9 september – 19 november, fördjupar sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället.</p><h2 class="chalmersElement-H2">​Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?</h2> <div>I GIBCA 2017 med titeln <em>WheredoIendandyoubegin – On Secularity</em> medverkar över femtio konstnärer. Konstbiennalen är i år utspridd på över tio olika arenor runt om i Göteborg. Titeln <em>WheredoIendandyoubegin </em>är lånad från ett konstverk av Shilpa Gupta ställs ut i GIBCA 2017.</div> <div>Sekularitet innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.</div> <div> </div> <div>Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter så som rätten till abort, sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/JonasStaal_NewWorldSummit_012_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts idag för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet.  Fram träder ett flertal frågor om framtiden. <em>Vilken roll får sekularitet i en tid av stora politiska omvälvningar i samhället? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Vad menar vi med ”tro” idag? Är staten bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem? </em>GIBCA 2017 tar upp en rad centrala frågor om Europa; hur de europeiska grundvärderingarna formats och den fina skiljelinjen mellan skydd och våld. </div> <div> </div> <div>Chalmers tekniska högskola kommer att visa verk av Jonas Staal. Jonas Staals praktik korsar konst, arkitektur och demokrati för att redogöra för problem inom politik och styrelseskick. Han har grundat New World Summit, en organisation som utvecklar alternativa parlamentstrukturer för grupper som är bannlysta från demokratiska processer. Jonas Staal är verksam i Rotterdam och Aten. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4jRr4GIYoBM">I den här intervjun pratar han om relationen mellan konst och politik</a>. </div> <div><br /></div> <div>Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en av nordens ledande konstbiennaler. GIBCA verkar i ett interdisciplinärt fält där forskning, konstnärligt skapande och filosofiskt tänkande möts. GIBCA arbetar med kunskapsproduktion och öppnar upp nya dialoger och utbyten både nationellt och internationellt. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA. GIBCA 2017 pågår mellan den 9 september – 19 november 2017. GIBCA 2017 samarbetar med PARSE (Platform for Artistic Research) vid Akademin Valand kring publikationen av ett temanummer av PARSE Journal: Secularity.  Publikationen reflekterar över nya former av religiös imperialism och fömedlar både historiska och samtida aspekter av det sekulära genom konstnärlig och curatorisk praktik.</div> <div>GIBCA 2017 är curaterad av Nav Haq, Senior Curator på M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. I sin research som curator och skribent har Haqs fokus legat på mötet mellan kultur och politik, teori och praktik.</div> <div><br /></div> <div>GIBCA samarbetar med Platform for Artistic Research in Sweden (PARSE) vid Akademin Valand och presenterar tillsammans ett specialnummer av PARSE Journal med titeln Secularity. Under hösten kommer en utställningskatalog med dokumentation från verken publiceras.</div> <div><br /></div> <div>Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Medverkande konstnärer</h3> <div>Alexander Tovborg; Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni och Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim, Yassine Chouati &amp; Equipe Media; Basim Magdy; Dimitri Venkov; Etel Adnan; Fahd Burki; Fatma Bucak; Francesc Ruiz; Haegue Yang; Haseeb Ahmed &amp; Daniel Baird; Hilma af Klint; Jens Haaning; Joakim Forsgren; Jonas Staal; The Kingdoms of Elgaland-Vargaland; Lawrence Abu Hamdan; Måns Wrange; Maddie Leach; Michèle Matyn; Olivia Plender; Public Movement; Riikka Kuoppala; Rose Borthwick; Santiago Mostyn; Saskia Holmkvist, Ellen Nyman &amp; Corina Oprea; Shilpa Gupta; Sille Storihle; Vector.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Biennalarenor</h3> <div>Röda Sten Konsthall / Göteborgs Konsthall / Stadsbiblioteket Göteborg / Elite Plaza Hotel / Gamlestaden-Hjällbo / Göteborgs Stadsmuseum / Myrorna / Klippan / Chalmers tekniska högskola / Masthuggskyrkan / Musiclovers Records / Götaplatsen / med flera.</div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.gibca.se/index.php/sv/program/aktuella-program">För hela öppningsprogrammet och vidare information: här &gt;&gt;</a></div> <div>Chef Röda Sten Konsthall: Mia Christersdotter Norman</div> <div>Konstnärlig ledare för GIBCA: Stina Edblom</div> <div>För utförligt program och mer information, besök gärna:</div> <div><a href="http://www.gibca.se/">www.gibca.se</a></div> <div><br /></div> <div>Vi på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ACE, är stolta samarbetspartners till Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA 2017 <em>WheredoIendandyoubegin – On Secularity</em>, som hålls 9 september – 19 november. Vi är oerhört glada över att få presentera verket av <span>Jonas Staal<span></span></span> hos oss! Kom gärna förbi vardagar kl. 8-17 och ta del av en av Sveriges största konsthändelser!</div> <div><br /></div> <div>Foto: Jonas Staal New World Summit<br /></div> <div> </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/ECOC2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/ECOC2017.aspxECOC2017<p>Svenska Mässan, Göteborg</p><p>​​The largest conference on optical communication in Europe and one of the largest and most prestigious events in this field worldwide. 17-21 September 2017.</p>​<span>​<br />Welcome to ECOC 2017<br /><br /><span>ECOC is the leading forum in Europe for keeping up with the top research advances and scientific discoveries in the field of optical communications and related photonic technologies.<br /><br />ECOC 2017 will solicit contributions in seven main topical areas. The technical content of each one will be supervised by a specific subcommittee that, as tradition rules, is composed by world renowned experts and chaired by distinguished scientist. The Technical Programme Committee will  select about 400 oral and poster presentations, which include a blend of tutorials, invited and contributed papers. The oral presentations will be held in six parallel sessions.<br /></span><br />Industry and academia can benefit from the region’s advantages in many ways. One way is to tap into the skills and technologies in industry clusters and research institutions. Of special note are the information and communication technology as well as cleantech, ICT, life sciences, automotive and materials science industries. These are all areas where Nordic companies excel and compete at the highest international level.<span style="display:inline-block"></span></span>http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärarfortbildning-om-ekosystem-och-biologisk-mångfald.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4rarfortbildning-om-ekosystem-och-biologisk-m%C3%A5ngfald.aspxLärarfortbildning om ekosystem och biologisk mångfald<p>Universeum, meeting point, Göteborg</p><p>​Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling. Denna gång om mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om mål 15 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet.</p><p>Välkommen till en serie lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. <br /><br />Vid första tillfället under hösten handlar det om mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Fortbildningen vänder sig till lärare från förskola, grundskola och gymnasium och arrangeras av GMV i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet. <br /></p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Auralization-of-Noise-of-Future-Air-Vehicles.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Auralization-of-Noise-of-Future-Air-Vehicles.aspxAuralization of Noise of Future Air Vehicles<p>SB-H3, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​ Welcome to a seminar on auralization of noise of future air vehicles, with Dr. Stephen Rizzi of the NASA Langley Research Center.</p>​Auralization offers the means of systematically assessing the impact of noise of future air vehicles, including the effects of configuration, noise reduction technologies, and operations. It can be used as a means of communicating noise impact to stakeholders, it provides feedback to the noise analyst regarding the system under design, and it serves as an integral element of perception-influenced design. This talk first discusses the building blocks for auralization including source noise synthesis, propagation and sound reproduction. Next, a new auralization framework with linkages to system noise prediction is introduced. Finally, auralizations of future air vehicles including urban air mobility (air taxi) concepts, next generation commercial transports, and small unmanned aerial systems are discussed. <br /><br />Dr. Rizzi joined NASA in 1989. He is the driving force behind the Perception-Influenced Design effort to develop revolutionary tools and methods for low noise design of transformative air vehicles. He and his team support several NASA and industry projects, including the NASA Revolutionary Vertical Lift Technology, Convergent Aeronautics Solutions, Transformational Tools and Technologies, and Environmentally Responsible Aviation projects. He is recipient of the 2015 NASA Exceptional Service Medal for &quot;sustained and exceptional contributions to the acoustics discipline.&quot; He is an Associate Fellow of the AIAA and currently serves as Vice-Chair of the AIAA Aeroacoustics Technical Committee. He received his BS in Aerospace Engineering from the State University of New York at Buffalo, and his MS and Ph.D. in Aeronautics and Astronautics from Purdue University.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Symposium-till-ära-av-Professor-Francoise-Combes,-vinnare-av-2017-års-Lise-Meitner-pris.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Symposium-till-%C3%A4ra-av-Professor-Francoise-Combes,-vinnare-av-2017-%C3%A5rs-Lise-Meitner-pris.aspxSymposium till ära av Professor Françoise Combes, vinnare av 2017 års Lise Meitner pris<p>Scaniasalen, lecture room, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Astrofysikern Professor Françoise Combes från l’Observatoire de Paris, LERMA, Frankrike är årets vinnare av Göteborgs Lise Meitnerpris. Professor Combes tilldelas priset &quot;för banbrytande forskning inom extragalaktisk astronomi om grundläggande aspekter av fysiken och utvecklingen av galaxer.&quot; Ett symposium anordnas till hennes ära. Symposiet är en separat händelse från den öppna prisceremonin som hålls torsdagen 21 september. Anmälan till symposiet är stängd.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Docentföreläsning---Magnus-Bengtsson-IMS.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Docentf%C3%B6rel%C3%A4sning---Magnus-Bengtsson-IMS.aspxDocentföreläsning - Magnus Bengtsson IMS<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​​Titel: Aggregate Quality from a Product Optimization Perspective</p><div><span style="background-color:initial">Magnus är f</span><span style="background-color:initial">orskare på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap​​</span><br /></div> <a href="/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/magnus-bengtsson-docent.aspx">Läs mer om Magnus och hans forskning ​​</a><br /><div><br /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Peter-Hallberg,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Peter-Hallberg,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxPeter Hallberg, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>KB, lecture hall, Kemi, Campus Johanneberg</p><p>​Mixed-Oxide  Oxygen Carriers  in Chemical-Looping  Combustion​</p><span style="background-color:initial">Peter Hallberg, avdelningen för energiteknik </span><span style="background-color:initial">på institutionen för r</span><span style="background-color:initial">ymd-, geo- och miljövetenskap</span><span style="background-color:initial">, försvarar sin doktorsavhandling &quot;</span><span style="background-color:initial">Mixed-Oxide</span><span style="background-color:initial"> Oxygen Carriers </span><span style="background-color:initial">in Chemical-Looping </span><span style="background-color:initial">Combustion</span><span style="background-color:initial">&quot;. </span><div><br /></div> <div>Handledare och e<span style="background-color:initial">xaminator: Anders Lyngfelt, professor, Energiteknik</span></div> <div><br /></div> <div>Fakultetsopponent: Kevin J. Whitty, Professor, Chemical Engineering, <span style="background-color:initial">The University of Utah, USA.</span></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Frederik-Rietdijk.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Frederik-Rietdijk.aspxFrederik Rietdijk<p>SB-L516, Sven Hultins gata 6</p><p>​Auralisation of airplanes considering sound propagation in a turbulent atmosphere</p><div>​</div> <h6 class="chalmersElement-H6">Abstract:</h6><p>Aircraft noise is a major issue in urban areas. Due to a rising level of urbanisation and the continuing growth of air traffic more people are exposed to aircraft noise than ever. Methods currently used for assessing the<br />impact of aircraft noise on humans consider mostly energetic quantities, and not the dynamic character of the sound. Therefore, in order to obtain a more accurate picture of the impact of aircraft sound it may be helpful to assess how the audible sound is perceived.</p> <p><br />Auralisation is a method for rendering audible sound fields and may be used to create audible aircraft sound. A tool was developed to auralise the sound of jetairplanes and consists of an outdoor sound propagation model and an emission synthesiser. The emission synthesiser computes an emission signal consisting of tonal<br />components and broadband noise. The spectral components vary over time and take into account directivity.<br />An inverse propagation model was developed to compute back from a receiver to source in time-domain. An automated procedure was developed to extract features from the resulting signal. These features were then used to directly synthesise the emission as function of time, and this signal was propagated to the original<br />receiver resulting in an auralisation that should reproduce the recording it is based on.</p> <p><br />To validate the auralisation tool, a listening test was conducted where participants were presented with recordings and auralisations and had to rate their similarity. Results indicate that differences exist between the auralisations and recordings. Improving the synthesis of the blade passing frequency is expected to improve the similarity between auralisations and recordings.</p> <p><br />Finally, fluctuations can typically be noticed when listening to sound from a distant aircraft, and one cause of these fluctuations is atmospheric turbulence. A computationally fast algorithm was developed to take into account the amplitude and phase modulations that arise as the sound propagates through the turbulent atmosphere. According to the author the method results in improved plausibility of the auralisations.<br /></p> <div> </div> <div><div><h6 class="chalmersElement-H6">Keywords:<span> </span>Atmospheric turbulence,Aircraft noise, Auralisation, Outdoor sound propagation<span></span></h6></div></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation170922.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation170922.aspxDisputation i matematisk statistik: Mariana Buongermino Pereira<p>Pascal, Hörsalsvägen 1</p><p>​Statistical modelling and analyses of DNA sequence data with applications to metagenomics</p>​<br />Fakultetsopponent: professor Inge Jonassen, Universitetet i Bergenhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Installation_Alejandro-Russo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Installation_Alejandro-Russo.aspxInstallationsföreläsning Alejandro Russo, Data- och informationsteknik<p>Sal EB, vån 4, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Titel: A tale of three cities: carrying out security research across several communities</p>​ <br /><span class="text-normal page-content"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/ST/Alejandro-Russo.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Abstract: Protecting privacy of data is a long standing problem. Today, we can easily install software (apps) which might be written by literally anyone. We gladly grant apps access to our personal information like pictures and messages while also providing them with unrestricted Internet connection -- otherwise, apps cannot deliver their promised functionality! Regular users are often poorly equipped to understand the privacy implications of granting access to such sensitive resources.<br /><br />In this talk, I will describe the core ideas of my research on protecting privacy of data using (strongly-typed and pure) functional languages. Besides describing the main concepts, I will show how this research has captured the attention of several research communities (security, functional programming, and operating systems) and the lessons I have learned from that. I will conclude describing the next steps on my research agenda and the new directions that I am pursuing.</span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Sonia-Yeh.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Sonia-Yeh.aspxInstallationsföreläsning, Sonia Yeh<p>Palmstedtsalen, university building, Palmstedtsalen, Campus Johanneberg</p><p>”Sustainable Transport and Energy Systems: Getting from Here to There” ​</p><div>Sonia Yeh vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningen för fysisk resursteori, ger sin installationsföreläsning &quot;Sustainable Transport and Energy Systems: Getting from Here to There” inför utnämning till professor i Transport och Energisystem.</div> <div><br /></div> <div>För mer information, besök vår engelska kalender. </div> <div><br /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Joel-Goop,-Rymd-,-geo--och-miljövetenskap.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Joel-Goop,-Rymd-,-geo--och-milj%C3%B6vetenskap.aspxJoel Goop, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>HC2, lecture hall, Hörsalar HC, Campus Johanneberg</p><p>Modelling distributed energy resources in the European electricity system.</p>​Joel Goop, avdelningen för Energiteknik, försvarar sin doktorsavhandling &quot;Modelling distributed energy resources in the European electricity system&quot;. <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Filip Johnsson, professor, Energiteknik. </div> <div><br /></div> <div>Fakultetsopponent: Brian O'Gallachoir, Professor, Energy Policy &amp; Modelling Group, Environmental Research Institute, University College Cork, Irland.​</div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Lunch-seminarium-Rosalind-Williams.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Lunch-seminarium-Rosalind-Williams.aspxLunchseminarium om ingenjörsutbildningen<p>Vasa A, Vera Sandbergs allé 8</p><p>​Grand Challenges in Engineering Education: A Conversation between Prof. Rosalind Williams (MIT) and Chalmers’ Vice-President Maria Knutson Wedel</p><br />Professor Rosalind Williams från MIT och Chalmers vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå, Maria Knutsson Wedel, kommer att diskutera ingenjörsutbildningen och vilken roll samhällsvetenskap och humaniora har i ingenjörsprogrammen. <span>Rosalind Williams <span></span>var den första att bli utnämnd till &quot;Dean for Undergraduate Education and Student Affairs&quot; på MIT, ett uppdrag hon hade mellan 1995 och 2000.<span style="display:inline-block"></span></span><br /><br />Alla intresserade på Chalmers är varmt välkomna, ingen föranmälan krävs!<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Robert-Olsson,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Robert-Olsson,-TME.aspxLicentiatseminarium Robert Olsson, TME<p>Seminarierum Korsvägen, Vasa, Vera Sandbergs allé 8</p><p>​Role changes in distribution networks: a study of middlemen Diskussionsledare: Professor Håkan Håkansson, BI Oslo</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Maria-Berezecki-Mårtensson-75.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Maria-Berezecki-M%C3%A5rtensson-75.aspxMaria Berezecki Mårtensson 75% seminarium<p></p><p>​AIDAH forskningsseminarium: Maria B. Mårtensson presenterar sitt doktorandarbete om operationsmiljöer.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/HIGAB-och-atelje.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/HIGAB-och-atelje.aspxHigab och ateljéfrågan<p>Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12</p><p>​Ett mellanrum om marknadskrafter och kreativa hyresgästers behov. Billiga lokaler är grundläggande för ett levande kulturliv. Göteborgs eget fastighetsbolag Higab äger och förvaltar många av stadens kulturlokaler. Stora hyreshöjningar har tvingat flera kulturutövare att flytta. Ta del av ett samtal med representanter från Stadsledningskontoret, Higab, Kulturförvaltningen, berörda konstnärer och kulturarbetare.</p>​Kvällens moderator är Ylva Berglund, intendent Göteborgs stadsmuseum.<br /><br />Fri entré! <a href="http://goteborgsstadsmuseum.se/node/2074">Läs mer om <span>Mellanrum - en samtalsserie om staden och människan<span style="display:inline-block">  </span></span>&gt;&gt;</a><br /><br />Mellanrum är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures och Göteborgs stad S2020.http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Metabolism-–-The-Foundation-of-Life.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Metabolism-%E2%80%93-The-Foundation-of-Life.aspxMetabolism – The Foundation of Life<p>Wallenbergsalen, Medicinaregatan 20A</p><p>​Ett symposium för att fira Knut och Alice Wallenbergs stiftelsens 100 års jubileum.</p>​Metabolism – The Foundation of Life<p class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="line-height:21px;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Metabolism is essential for us as it deals with the uptake and transformation of nutrients to sustain life. There are three important aspects of metabolism – the chemical breakdown of energy-rich molecules to supply energy, the synthesis of building blocks to build cells and organisms, and the elimination of waste products. These processes are essential for life – where there is metabolism there is life and without metabolism there is no life.</p> <span class="ms-rteFontSize-2"> </span><span class="ms-rteFontSize-2"> </span><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"> </span><p class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="line-height:21px;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">With this in mind, it is not surprising that metabolic dysfunction is a common cause of disease. It plays an important role in “metabolic diseases” such as mitochondrial diseases, type 2 diabetes, and cardiovascular diseases. There is also increasing evidence that metabolic dysregulation contributes to diseases that perhaps are not directly thought of as “metabolic diseases” such as neurodegenerative conditions and diseases affecting the liver, lungs and kidneys.</p> <span class="ms-rteFontSize-2"> </span><span class="ms-rteFontSize-2"> </span><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"> </span><p class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="line-height:21px;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">We are not alone; we coexist with our microbiome and this relationship is important for metabolic regulation. Another interesting aspect of the metabolism is that metabolic pathways can be engineered to learn new tricks and help us produce valuable compounds such as fuels, chemicals and drugs.</p> <span class="ms-rteFontSize-2"> </span><span class="ms-rteFontSize-2"> </span><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2"> </span><p class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2" style="line-height:21px;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">This program is an attempt to cover some of the many interesting subjects within the field of metabolism. These topics have been selected to give glimpses of interesting areas that we think will be important in providing new information, new procedures, and new treatments for the good of everyone.</p> <span class="ms-rteFontSize-1"> </span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium170928.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium170928.aspxLicentiatseminarium i matematisk statistik: Anders Hildeman<p>Euler, Skeppsgränd 3</p><p>​Spatial Mixture Models with Applications in Medical Imaging and Spatial Point Processes</p>​<br />Diskussionsinledare: universitetslektor Johan Lindström, Lunds universitethttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Öppet-Hus---Invigning-av-ny-lärmiljö-i-Vasa-6.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/%C3%96ppet-Hus---Invigning-av-ny-l%C3%A4rmilj%C3%B6-i-Vasa-6.aspxÖppet Hus - Ny lärmiljö i Vasa<p>Vasa 6, lecture room, Vasa Hus 3, Vasa. Vera Sandbergs allé 8</p><p>​Välkommen på invigning av lärosalen Vasa 6 (hus Vasa 2-3) på campus Johanneberg</p>​<br />Under året som gått har flertalet studiemiljöer uppgraderats. Arbetet leds av Chalmers beställarfunktion lokaler (CBL) och innefattar utveckling av lärmiljöer där arkitektur, inredning och teknisk utrustning skall bidra till att nå Chalmers mål om utbildning i världsklass. Tillsammans med Chalmers studenter utvecklas även olika typer av nyskapade studieplatser på tidigare outnyttjade ytor.<br /> <br />I samarbete med lärare, studenter och övriga intressenter har Vasa 6 nu uppgraderats i ett pilotprojekt med målet att möta nya behov för lärande. Uppgraderingen innebär att lärosalen går från att vara omodern och svåranvänd till att bli en välanpassad flexibel miljö med fokus på kollaborativt lärande. Arkitektur, inredning och de nya tekniska hjälpmedlen samspelar för att förbättra inlärningsprocessen.<br /> <br /><strong>Välkommen att besöka den uppgraderade lärosalen 28/9 mellan kl. 11.00 - 13:00. </strong>Vid tillfället är projektets lokalplanerare och arkitekt på plats för att besvara eventuella frågor.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Jennifer-Alven,-Electrical-Engineering.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Jennifer-Alven,-Electrical-Engineering.aspxJennifer Alven, Electrical Engineering<p>EC, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Improving Multi-Atlas Segmentation Methods for Medical Images</p><p>​Jennifer Alvén är doktorand på avdelningen signalbehandling och medicinsk teknik</p> <p>Diskussionsledare är Docent Robin Strand, Uppsala Universitet</p> <p>Huvudhandledare är professor Fredrik Kahl </p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Per-Rutquist.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Per-Rutquist.aspxPer Rutquist<p>SB-H4, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Methods for Stochastic Optimal Control under State Constraints</p><p>​Per Rutquist är doktorand på avdelningen system och reglerteknik</p> <p>Fakultetsopponent är professor Anders Rantzer, Lunds Universitet</p> <p>Huvudhandledare är Torsten Wik</p>http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Studentdagen-Act-Sustainable!.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Studentdagen-Act-Sustainable!.aspxStudentdagen Act Sustainable!<p>Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg</p><p>​Studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers hälsas välkomna till Act Sustainable! - en årlig inspirationsdag inom hållbarhet.</p><div>​<span style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px">Temat för dagen är<span></span> </span><a href="http://www.globalamalen.se/" style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal"><u><font color="#0066cc">FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling</font></u></a><span> </span><span style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px">som</span><span style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px"></span><span style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px"> ska förändra världen till år 2030. </span><span style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px"></span></div> <div><span style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px"></span> </div> <div>Under ​dagen finns tillfälle att medverka i interaktiva workshopar där Göteborgs studenter bland annat kan prova på hållbar ingenjörskonst och skapa innovation för hållbar utveckling. <br /><br />Genom inspirerande föreläsningar och möten får studenterna insikter och verktyg för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling hemma och internationellt. <br /><br />SDSN Youth och Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s högnivåforum för hållbarhet Björn Fondén djupdyker i de globala målen på ett medryckande sätt, och Göteborgs studentföreningarna för hållbarhet anordnar ett klädbytarevent där deltagarna kan uppdatera sin garderob på ett schysst sätt. <br /><br />Dagen gästas bland annat av prisbelönta juristen och eldsjälen Milad Mohammadi samt designern, författaren och entreprenören Johanna N, tillsammans med en stor skara hållbarhetsproffs som studenter kan speeddejta i samarbete med Miljöbron. <br /><br />Dagen arrangeras av Students for Sustainability-organisationerna vid Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete med Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. <br /><br />Begränsat antal platser. Mer info och anmälan: <a href="http://www.hallbarhet.se/"><u><font color="#0066cc">www.hallbarhet.se</font></u></a> <br style="font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px" /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Öppet-seminarium-med-professor-Lars-Frederiksen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/%C3%96ppet-seminarium-med-professor-Lars-Frederiksen.aspxÖppet seminarium med professor Lars Frederiksen<p>3443 Brunnsparken, meeting room, Vasa Hus 3, Vera sandbergs allé 8</p><p>​&quot;Entrepreneurial engagement and commercialization of applications on a technology platform</p>​Med professor Lars Frederiksen, BSS, Aarhus University, Denmark<br /><br />Beskrivning:<br />Third-party providers as entrepreneurs boost technology platforms. Yet, existing research offers little insight into who transition from users to become nascent entrepreneurs and end with market entry. We base our analysis on automatically registered behavioral data recorded over time, i.e. the complete history of communications in an online community related to a technology platform, and the complete sales history of applications on the platform. Beyond relational explanations we show that volume-wise “bulk” consumption of apps adds significantly to the prediction of entrepreneurship. Our study contributes to the literature on the dynamics of entrepreneurship on technological platforms, by explicitly linking the production and consumption sides of two-sided markets.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Stefan-Astrom,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Stefan-Astrom,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxStefan Åström, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>EL43, lecture room, Linsen, EDIT</p><p>​On the robustness of air pollution policy cost-benefit analysis.​​</p><div>Stefan Åström presenterar sin licentiatavhandling: ”​On the robustness of air pollution policy cost-benefit analysis”. Stefan är industridoktorand på avdelningen för <span style="background-color:initial">Fysisk resursteori, </span><span style="background-color:initial">institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div>Examinator: Tomas Kåberger, professor, Fysisk resursteori</div> <div>Huvudhandledare: Sverker Molander, Professor, Miljösystemanalys </div> <div>Diskussionsledare: <span style="background-color:initial">Patrik Söderholm, Professor, </span><span style="background-color:initial">Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet.</span></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Klas-Andersson.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Klas-Andersson.aspxInstallationsföreläsning, Klas Andersson<p>Palmstedtsalen, university building, Palmstedtsalen, Campus Johanneberg</p><p>​&quot;​The price for a new thermal washing machine&quot;.​</p><span style="background-color:initial">Klas Andersson vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningen för energiteknik ger sin installationsföreläsning &quot;</span><span style="background-color:initial">&quot;​The price for a new thermal washing machine&quot; </span><span style="background-color:initial">inför utnämning till professor i förbrännings- och koldioxidinfångningstekniker. </span><div><br /></div> <div>För mer information, besök vår engelska kalender. </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Anna-Braide-Eriksson-75.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Anna-Braide-Eriksson-75.aspxAnna Braide Eriksson 75% seminarium: Dwelling and time<p>SB-K356, meeting room, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Residential design: Dimensions of social sustainability and the residential process</p>​ABSTRACT<br />The research work aims to contribute to improve social sustainability in housing conditions; from an every-day life perspective and from a long-term strategy towards an enhanced resilient housing stock. The work focuses on cases of alterable and flexible dwellings and on how social dimensions can be promoted in residential floor plan design by way of mapping residential biographical processes to provide knowledge for design rethinking and reconsiderations in a deeper time frame. <br /><br />The methodological approach is based on qualitative empirical studies. A series of case studies comprising residential situations are combined with extensive interviews and floor plan registrations resulting in analytical reflections as confronted with the household’s own narratives of their residential biographical process. <br /><br />The background of the research is that the demographic transition is taking place in contemporary societies resulting in profound changes in the population structures. This creates huge challenges for societies in order to develop residential solutions for sustainable urban futures. The housing shortage provokes limited choices and options for many residents, therefore these residents lack the possibility to adapt their home according to their everyday needs and aspirations. Possibilities for lifestyle realizations and individual influence on their own residential situation are considerably reduced and delimited. At the same time contemporary residential spatial design fails to deliver flexible solutions for diversified household constellations. This implies that residential well-being from an every-day quality of life perspective is challenged while the much needed realization of a more resilient housing stock is at the same time equally undermined. <br /><br />The findings and the results of the research are intended to broaden residential design thinking and to provide knowledge for the design work with residences that can enhance dimensions of social sustainability in housing conditions.<br />http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/kalendarium/Sidor/Rattvis,-gron-och-tillganglig-stad.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/kalendarium/Sidor/Rattvis,-gron-och-tillganglig-stad.aspxRättvis, grön och tillgänglig stad: Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017<p>Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg</p><p>​Hur blir en stad rättvis och samtidigt grön och tillgänglig? Vad är egentligen en rättvis stad? För vem och ur vems perspektiv?  Under Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 den 5 oktober på Världskulturmuseet hoppas vi kunna inspirera och vrida på invanda tankar och idéer.</p>​<br />Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder! Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt och i november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt. <br /><br />Men jobb och tillväxt existerar inte i ett vakuum utan i relation till alla hållbarhetsdimensioner och i relation till de städer där jobb skapas och tillväxt sker. Så hur blir då en stad rättvis och samtidigt grön och tillgänglig? Vad är egentligen en rättvis stad? För vem och ur vems perspektiv? <br /><br />Under Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 den 5 oktober på Världskulturmuseet hoppas vi kunna inspirera och vrida på invanda tankar och idéer. Vi hoppas vi kan bidra till perspektiv och inspiration som också kan leva vidare in i samtalen under EU-toppmötet.<br /><br />Välkommen!<br /><br /><a href="http://www.mistraurbanfutures.org/en/content/goteborgskonferens-2017"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information och anmälan</a>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Thomas-Allguren,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Thomas-Allguren,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxThomas Allgurén, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>HC1, lecture hall, Hörsalar HC, Campus Johanneberg</p><p>Experimental and modelling studies of KCl and S02 related chemistry during combustion. ​​</p><span style="background-color:initial">Thomas Allgurén, avdelningen för </span><span style="background-color:initial">energiteknik, institutionen för Rymd,- geo- och miljövetenskap</span><span style="background-color:initial">, försvarar sin doktorsavhandling &quot;Experimental and modelling studies of KCl and S02 related chemistry during combustion.</span><span style="background-color:initial">&quot;. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Handledare: Klas Andersson, biträdande professor, Energiteknik. </div> <div>Examinator: Filip Johnsson, professor, Energiteknik. </div> <div><br /></div> <div>Fakultetsopponent: Jost O.L. Wendt, Professor,  Chemical  Engineering,  University  of Utah, USA.</div> <div></div></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Docentföreläsning---Saqib-Javed.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Docentf%C3%B6rel%C3%A4sning---Saqib-Javed.aspxDocentföreläsning - Saqib Javed<p>SB-K393, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6, Göteborg</p><p>​Current and future research trends in Building Services Engineering</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Disputation-Valentin-Tudor.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Disputation-Valentin-Tudor.aspxValentin Tudor, Data- och informationsteknik<p>EC, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>Enhancing Privacy in the Advanced Metering Infrastructure: Efficient Methods, the Role of Data Characteristics and Applications</p>Large quantities of data are produced and collected by computing and communication devices in cyber-physical systems. Information extracted from these data opens new possibilities but also raises privacy issues. <p></p> <br />The characteristics of these data play an important role in the efficiency of privacy-enhancing technologies thus grasping the former's influence is a step forward in improving the latter. Privacy-enhanced data can be employed in cyber-physical systems' applications and their utility can be improved by fine-tuning the parameters of the privacy-enhancing technologies applied to the data. This can be coupled with an analysis of the efficiency of applications that employ privacy-enhanced preprocessed data for better insights on the trade-off between applications' utility and data privacy. Orthogonal to this, privacy-enhanced data originating from cyber-physical systems can be employed in monitoring solutions for cyber security. This is a step forward in fulfilling both the confidentiality and privacy requirements for these complex systems.<p></p> <br />This thesis focuses on privacy in the context of the Advanced Metering Infrastructure (AMI) in the smart electrical grid and it has three primary objectives. The first is to study the characteristics of AMI datasets and how they influence the efficiency of privacy enhancing technologies. The second objective is to identify methods and efficient algorithmic implementations, in connection to what can be deployed in contemporary hardware, as needed for Internet of Things-based systems. The third objective is to study the balance between confidentiality requirements and the requirement to monitor the communication network for intrusion detection, as an example. <p></p> <br />This thesis advances the current research by showing (i) how different AMI privacy-enhancing techniques complement each other, (ii) how datasets' characteristics can be tuned in order to improve the efficiency of these techniques and (iii) how the need for privacy can be balanced with the need to monitor the AMI communication network.<p></p>http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärandets-transformativa-kraft.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4randets-transformativa-kraft.aspxLärandets transformativa kraft<p>Världskulturmuseet, Södra Vägen 56 Göteborg</p><p>Välkommen på kick-off för nätverket för lärande om hållbara städer och regioner. Denna första träff gästas av Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University &amp; Research i Nederländerna, och UNECSO-ordförande inom samma område. ​</p><div>​<span style="margin:0px;font-family:&quot;times new roman ps&quot;;font-size:11pt"><font color="#000000">Arjens främsta intresseområde ligger i att undersöka lärandets transformativa kraft. På denna träff väcker han frågan om huruvida dagens utbildningssystem utrustar våra barn och unga med tillräckliga verktyg, förmågor och attityder för att kunna bidra till en hållbar utveckling i våra städer. Dessutom kommer </font><b><font color="#000000">GR Utbildning</font></b><font color="#000000"> att presentera en ny lärarhandledning om stadsutveckling, </font><i><font color="#000000">Västsverige växer</font></i><font color="#000000">, särskilt anpassat för högstadie- och gymnasielärare.</font></span> </div> <div><span style="margin:0px;color:black;font-family:interstate-light;font-size:10pt"><a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41465E447247415D4B7040"><span style="margin:0px"><u><font color="#0000ff">Anmäl dig här</font></u></span></a></span><span style="margin:0px"><span style="margin:0px;font-family:interstate-light;font-size:10pt"><u><font color="#0000ff"> senast onsdag 4/10 </font></u></span></span><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br /> </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Upphandling-for-innovation-och-hallbarhet.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Upphandling-for-innovation-och-hallbarhet.aspxUpphandling för innovation och hållbarhet - seminarium med CMB<p>Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9</p><p>​Hur kan vi med  upphandling som bas stärka branschens arbete med innovation och hållbarhet? Vi har bjudit in Sveriges främsta forskare på området för att försöka ge svaren.</p><p>Vi tar del av resultat från ProcSIBE, ett nationellt forskningsprojekt som har syfte att, genom ny kunskap, stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Dagen kommer att ha ett antal temaområden och kommer att omfatta både presentationer, panelsamtal och diskussioner mellan forskare och publik.</p> <p>Preliminärt program:</p> <ul><li>Detta gör ProcSIBE – översikt över pågående forskning<span> </span></li> <li>Så hanterar kommuner sin byggupphandling – en jämförande studie av roller, organisation och politisk styrning i några större städer</li> <li>Parallella temafördjupningar i workshopformat<span> </span></li> <li>Diskussion och avslutning<span> </span></li></ul> <p>Välkomna!</p> <br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Rikard-Edland,-Rymd-,-geo--och-miljövetenskap.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Rikard-Edland,-Rymd-,-geo--och-milj%C3%B6vetenskap.aspxRikard Edland, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>EC, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​NOx formation in rotary kilns for iron ore pelletization.</p><div>Rikard Edland presenterar sin licentiatavhandling: ”<span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">NOx</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">formation in rotary kilns for iron ore pelletization</span><span style="background-color:initial">”. </span><span style="background-color:initial">Rikard Edland </span><span style="background-color:initial">är doktorand på avdelningen för </span><span style="background-color:initial">Energiteknik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för Rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div>Examinator: Filip Johnsson, Professor,  Energiteknik </div> <div>Huvudhandledare: Klas Andersson<span style="background-color:initial">, Professor,  Energiteknik </span></div> <div>Diskussionsledare: <span style="background-color:initial">Magnus Skoglundh, Professor, </span><span style="background-color:initial">Teknisk ytkemi, </span><span style="background-color:initial">Institutionen for Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola.</span></div>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Lunch-Seminar,-The-Solar-Energy-Revolution-.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Lunch-Seminar,-The-Solar-Energy-Revolution-.aspxLunch Seminar, The Solar Energy Revolution<p>Johanneberg Science Park, science park, Campus Johanneberg</p><p>Will the Solar Energy revolution contribute to a more sustainable development or will it leave us with material shortage and unpredictable amounts of garbage?</p>​<span style="background-color:initial">This Lunch Seminar will focus on how the enormous demand of solar cells could create a number of questions and roadblocks - such as scarce raw materials, high energy input for silicon cells, recyclability of solar cells/modules and so on. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">lectrical</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"> engineering Professor, Meng Tao, has been awarded the 2017 Fulbright Distinguished Chair in Alternative Energy Technology, which have brought him to Sweden and to Chalmers University of Technology. Welcome to a Lunch seminar where you get to know more about his interesting research.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Björn Sandén, Chalmers Professor, Technology Management and Economics, will also participate in the seminar.</span></div> <a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41465E4777404359407540"><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Register here</span></div> ​</a>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Lara-Faoro.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Lara-Faoro.aspxLinnaeus Colloquium: Flux noise in superconducting circuits: The old problem and the new developments<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med Lara Faoro, Rutgers University, USA</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-Shirin-Ahlbäck-Öberg.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-Shirin-Ahlb%C3%A4ck-%C3%96berg.aspxSTS Seminar med Shirin Ahlbäck Öberg<p>Vasa A, lecture hall, Vasa Hus 2-3 entréhall, Vasa Hus 1-2-3</p><p></p>​Det hotade universitetet: Ett seminarium om kollegialitet<br /> <br />Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet<br /> <br />Tid: Tors 19 oktober, 13.15-15.00<br />Plats: Vasa Ahttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/SHIPPING-AND-THE-ENVIRONMENT---From-Regional-to-Global-Perspectives.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/SHIPPING-AND-THE-ENVIRONMENT---From-Regional-to-Global-Perspectives.aspxSHIPPING AND THE ENVIRONMENT - From Regional to Global Perspectives<p>Göteborg</p><p>​International conference on scientific findings on impacts of shipping on environment and their application in policy, marine spatial planning and the maritime transport sector. The conference is jointly organised by the Bonus project SHEBA and by the International Surface Ocean - Lower Atmosphere Study (SOLAS).</p><div>​Given its importance for the transport of goods on a global scale, there is a growing interest on the</div> <div>sustainability of the shipping industry. It has long been recognised that shipping is a very carbonefficient</div> <div>transport medium, BUT there is an increasing focus on its broader environmental</div> <div>consequences. The Bonus SHEBA project addresses a wide range of environmental impacts of</div> <div>shipping in the Baltic Sea including air pollution, marine pollution, underwater noise and climate</div> <div>change as well as the socio-economic consequences of these impacts. SOLAS is an international</div> <div>project contributing to Future Earth with the mission statement ”linking ocean-atmosphere</div> <div>interactions with climate and people”. In conjunction with SHEBA’s final meeting and the SOLAS</div> <div>workshop on Ship Plumes the projects jointly organize a conference and invite the scientific</div> <div>community and stakeholders of the maritime sector to two days of presentations of the latest</div> <div>scientific findings, discussions and poster presentations on the topics.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Topics addressed</h3> <ul><li>Impacts of shipping on air pollution and climate change including impacts on human health and land ecosystems</li> <li>Impacts of shipping on marine pollution and marine ecosystems</li> <li>Impact of shipping on noise pollution - underwater noise and its impacts on marine biota, above-water noise and its impacts on human well-being</li> <li>Environment and society - socio-economic valuation of the impacts of shipping, impacts of shipping on ecosystem services, shipping and marine spatial planning</li></ul> <div> </div> <div><div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Who should attend</h3></div> <div>Scientific community; researchers and students from atmospheric, marine and climate research, environmental economics, political and social science</div> <ul><li>Environmental and transport agencies</li> <li>Environmental managers from governmental, regional and local organisations</li> <li>Maritime transport sector</li></ul> <div><div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Interested?</h3></div> <div>To obtain in the next month further information about the conference, <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU6Iz2GEKvmiT3AvctsZGuvTf4nfnLBkrXjPMjE8yk-IWjTw/viewform">please, register here</a><br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Organising committee</h3> <div>Jana Moldanova (IVL Swedish Environmental Research Institute, Bonus SHEBA)</div> <div>David Turner (University of Gothenburg, SOLAS)</div> <div>Tom Bell (Plymouth Marine Laboratory, SOLAS)</div> <div>Lena Granhag (Chalmers University of Technology, Bonus SHEBA)</div> <div>Ingrid Mawdsley (IVL Swedish Environmental Research Institute, Bonus SHEBA)</div> <div>Markus Quante (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Institute of Coastal Research, Bonus SHEBA)</div> <div>Anna Rutgersson (Uppsala University, SOLAS)</div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Forsknings--och-tillämpningskonferensen-2017-.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Forsknings--och-till%C3%A4mpningskonferensen-2017-.aspxForsknings- och tillämpningskonferensen 2017<p>Vera Sandbergs Allé 8</p><p>​Logistikföreningen PLAN och Chalmers Tekniska Högskola bjuder in till Forsknings- och tillämpningskonferens i Göteborg.</p>​<br />Konferensen ger dig en unik möjlighet att få en överblick över var fronten i den svenska logistikforskningen ligger. Vi visar på en stor bredd både ämnesmässigt och varifrån de olika forskningsbidragen kommer. Det finns bidrag både för näringslivet och för offentlig sektor.<br />Anmälan krävs.<br /><br /><strong>Välkommen! </strong><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Christos-Flytzanis.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Christos-Flytzanis.aspxLinnaeus Colloquium: Pumping up the sound. Strong coherent THz acoustic phonon amplification and quantum cascade SASER operation in semiconductor superlattices<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>​Kollokvium med Christos Flytzanis, CNRS Paris-Saclay, France</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Charlotta-Thodelius-75.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Charlotta-Thodelius-75.aspxCharlotta Thodelius 75 % seminarium<p>Room SB-S393, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6, vån3, Göteborg.</p><p>​Risk, rum och prevention.</p>​Den som önskar få textunderlag till seminariet kan kontakta Charlotta Thodelius via e-post:<br /><a href="mailto:chatho@chalmers.se">chatho@chalmers.se</a><br /><br /><a href="https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/chatho.aspx">Artiklar med mera finns för nedladdning &gt;&gt;</a>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/ACM-VRST-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/ACM-VRST-2017.aspxThe ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST) 2017<p>Chalmers Lindholmen, Gothenburg</p><p>​VRST will provide an opportunity for VR researchers to interact, share new results, show live demonstrations of their work, and discuss emerging directions for the field.</p>​ <span class="text-normal page-content"><br />The ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST) is an international forum for the exchange of experience and knowledge among researchers and developers concerned with virtual reality software and technology. <br /><br /><a href="https://vrst.acm.org/vrst2017/index.html">To conference website: http://vrst.acm.org/vrst2017/</a><br /><br /></span>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-9-november-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-9-november-2017.aspxProduktionssnack med Afternoon-tea<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Välkommen till vårt andra Afternoon-tea! Denna gång är utmaningar inom råmaterialområdet i fokus.</p>​<span>Det europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har skapat ett så kallat </span><span><span>Knowledge and Innovation Community (KIC) med råmaterial i fokus.<span style="display:inline-block"></span></span></span><span> Råmaterialområdet står inför ett antal utmaningar såsom hållbar prospektering, utvinning, bearbetning och återvinning.<br /><br />I det här produktionssnacket presenterar vi tre talare som delar med sig av sina erfarenheter från KIC:en Raw Materials.<span style="display:inline-block"></span></span><br /><br /><strong>Elodie Labonne</strong>, Chalmers – &quot;KIC Raw Materials and the options and instruments for participation&quot;<br /><strong>Erik Hulthén</strong>, Chalmers – &quot;Experiences from a KIC project&quot;<br /><strong>Elisabeth Sagström-Bäck</strong>, Swerea – &quot;News and ideas on overall level with respect to internationalization&quot;<br /><br />Anmälan är inte öppen ännu.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Markus-Hennrich.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Markus-Hennrich.aspxLinnaeus Colloquium: Quantum information processing with trapped ions<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med Markus Hennrich, Stockholm University, Sweden</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Bowman-Heiden,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Bowman-Heiden,-TME.aspxDisputation Bowman Heiden, TME<p></p><p>​The Battle to Define the Meaning of FRAND Opponent: Professor Ed Steinmueller, University of Sussex</p>http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Immigration-and-Labour-Market-Integration.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Immigration-and-Labour-Market-Integration.aspxInternational Conference on Immigration and Labour Market Integration<p>Handelshögskolan, Vasagatan 1, Gothenburg</p><p></p>In recent years there has been a large inflow of refugees and other immigrants to Europe. Several questions have become increasingly pressing for European countries: How can we maintain socially sustainable societies and welfare states in an era of refugee crisis? What are the best practices to integrate immigrants in the labour market? How can ethnic discrimination in the labor market be confronted in a climate of faltering willingness to receive immigrants? <br /><br />Research is required to answer such questions and should play an important role in policy-making, both national and transnational. A key aim of this international conference is for researchers, policy-makers and practitioners in the field to come together in the search for good solutions.<div>More information about the conference can be found on the following website: <a href="http://we.gu.se/english/immigration-conference"><u><font color="#0066cc">we.gu.se/english/immigration-conference</font></u></a> </div>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2017.aspxInitiativseminarium: Transition to future transport<p>Lindholmen konferenscenter</p><p>​Styrkeområde Transport bjuder in till initiativseminarium med fokus på övergången till framtidens transporter.</p>​<br /><a href="/sv/styrkeomraden/transport/evenemang/initiativseminarium2017/Sidor/default.aspx">Läs mer om initiativseminariet &gt;&gt;</a><br /><br />När: 15 november 2017 <br />Var: Lindholmen konferenscenter, Göteborg<br /><br />Registreringen öppnar 2 oktober.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2017.aspxAha festival 2017<p></p><p>​Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten. Kom till oss och var nyfiken! För fjärde året arrangeras Aha-festivalen på Chalmers. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolande verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.</p><div>​Temat i år är ’Autonomy’, där vi utforskar bland annat autonoma system, konstens och forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar.</div> <div> </div> <div>Värdar är institutionerna för arkitektur och fysik.</div> <div> </div> <div>Alla är välkomna och det är fri entré till AHA-festivalen. För närmare information och program se <a href="http://ahafestival.se/">www.ahafestival.se &gt;&gt;</a></div> <div> </div> <div>autonomiʹ (grekiska autonomiʹa), självständighet, oberoende, ett viktigt begrepp i ett flertal vetenskaper. </div> <div>NE: Ursprungligen användes termen i politiska sammanhang om de grekiska stadsstaterna under antiken och syftade då på dessa staters politiska oberoende. Sedan kom det att tillämpas under striderna om religionsfrihet under 1600-talet. Då avsågs med ”autonomi” främst förnuftets autonomi, dvs. frihet från religiösa auktoriteter. Genom Kant, som tog upp det i både sin teoretiska och sin praktiska filosofi, kom det in i den filosofiska diskussionen. Under 1800-talet kom begreppet att användas i debatten om konstens ställning och värde (”l’art pour l’art”), och under 1900-talet kom det till användning i pedagogiken och i etiska analyser, där man åter anknöt till bl.a. idéer hos Kant. Begreppet har också använts i den rättsvetenskapliga, forskningspolitiska och vetenskapsteoretiska debatten.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Program</h2> <div>20/11 Dag 1: Kan en robot vara nyfiken?</div> <div>21/11 Dag 2: Kan nyfikenhet vara farligt?</div> <div>22/11 Dag 3: Kan nyfikenhet ändra naturlagarna?</div>http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Den-6e-Utvecklingskonferensen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Den-6e-Utvecklingskonferensen.aspxDen 6:e Utvecklingskonferensen<p>Chalmers tekniska högskola</p><p>​I november äger den 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar rum vid Chalmers tekniska högskola. Konferensen hemsida</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Oriol-Romero-Isart.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Oriol-Romero-Isart.aspxLinnaeus Colloquium: From levitated nanomagnets to quantum magnonics<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med Oriol Romero-Isart, IQOQI Innsbruck, Austria</p>http://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxForskning och innovation för säkert dricksvatten<p>Piperska muren, Scheeleg.14, Stockholm</p><p>​Konferensen för dig som vill ta del av den senaste utvecklingen i Sverige för att säkerställa att säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Såväl ny teknik för dricksvattenberedning som lösningar för att hantera kemiska och mikrobiella risker kommer att presenteras av Sveriges ledande dricksvattenforskare och experter.</p>​<br />DRICKS är medarrangör till konferensen, <a href="http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=sElD6AuZpubLypb6XyoMvA==&amp;ecid=bdPQtRafH+ll303l4PQrEg==&amp;ln=swe&amp;view=category">anmälan görs via Svenskt vatten</a><br />http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-7-december-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-7-december-2017.aspxProduktionssnack med Afternoon-tea<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Välkommen till vårt tredje Afternoon-tea! Denna gång är profilområdesledare Rikard Söderberg från Produktutveckling vår värd.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-David-DiVincenzo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-David-DiVincenzo.aspxLinnaeus Colloquium: Topological trouble: The problem with braiding Majoranas<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med David DiVincenzo, RWTH Aachen, Germany</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxAESOP 2018: Making space for hope<p>Chalmers tekniska högskola, Göteborg</p><p>ACE Department at Chalmers and the department of Conservation at University of Gothenburg, together with Department of Architecture, KTH and Department of Spatial planning, Blekinge Institute of Technology, are pleased to invite you to Gothenburg, Sweden for the AESOP Annual Congress in 2018. This event will offer the opportunity for scholars from Europe, as well as from around the world, to contribute to the exchange of experiences, ideas and knowledge regarding planning in the 21st century, in particular in relation to the congress theme: MAKING SPACE FOR HOPE.</p><div>​</div> <div>Planning is one of the activities – on different levels and in different contexts – striving for better futures. We live in dark times – climate crisis, economic regression, war and conflicts of political, ethnical and religious reasons. What used to be unrecognized by traditional planning debates can be useful to respond to contemporary planning problems. In-between spaces, insurgencies and untold stories can be rethought and re-explored to energize planning debates and practice. The challenges should be considered as triggers for transformations to a sustainable future. Planning should contribute to MAKING SPACE FOR HOPE.</div> <div><br /></div> <div>AESOP Annual Congress is one of the world's largest spatial planning conferences that will now be held in Gothenburg (2018). The research group Urban and Regional Transformations at the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers is arranging the congress together with <span><span>University of Gothenburg, <span style="display:inline-block">Royal Institute of Technology and  </span></span></span><span>Blekinge Institute of Technology<span style="display:inline-block"></span></span>. <a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop">Congress website &gt;&gt;</a><br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Scientific and social programme</h2> <div>• Invited keynote speakers</div> <div>• Approximately 20 paper tracks</div> <div>• Round table sessions</div> <div>• Poster presentations</div> <div>• Thematic group meetings</div> <div>• Mobile workshops</div> <div>• Congress dinner</div> <div>• Artistic interventions</div> <div>• …and more</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Important dates</h2> <div>• Call for abstract: October 2017</div> <div>• Abstract submission deadline: January 15, 2018</div> <div>• Notification abstracts: February 28, 2018</div> <div>• Early bird registration deadline: April 30, 2018</div> <div>• Full paper/extended abstract submission deadline: May 15, 2018 </div> <div>• PhD Workshop in Karlskrona: July 5-8, 2018</div> <div>• AESOP 2018 Congress in Gothenburg: July 10-14, 2018</div> <div>• Post Congress Tour, Stockholm metropolitan region: July 16-18, 2018 </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Pre-congress PhD workshop</h2> <div>The PhD workshop will be held on July 5-8, 2018 on an island in the archipelago outside Karlskrona, Sweden. Karlskrona is a small baroque town and a UNESCO world heritage site located in the southeast corner of Sweden and has approximately 65,000 inhabitants. Blekinge Institute of Technology (Department of Spatial Planning) is responsible for the workshop.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Post-congress tour</h2> <div>A three-day Post-Congress tour will take place in the Stockholm metropolitan region on July 16-18, 2018. One-day and two-day alternatives will be offered in the Gothenburg region.</div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2"><span><h2 class="chalmersElement-H2">Congress website</h2> </span><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop" style="font-size:14px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />aeso<span></span>p2018.se</a><br /> </h2></span></div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2">Chalmers contact<span style="display:inline-block"></span></h2></span><a href="/en/Staff/Pages/kristina-grange.aspx">Kristina Grange, Professor of Urban Planning and Design Theory</a><br /><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop"></a></div>