Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 17 Nov 2017 14:37:43 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2017.aspxAha festival 2017<p>Kårhusets andra våning, Campus Johanneberg, Chalmersplatsen 1</p><p>​Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten. Kom till oss och var nyfiken! För fjärde året arrangeras Aha-festivalen på Chalmers. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolande verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.</p><div>​Temat i år är ’Autonomy’, där vi utforskar bland annat autonoma system, konstens och forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar.</div> <div> </div> <div>Värdar är institutionerna för arkitektur och fysik.</div> <div> </div> <div>Alla är välkomna och det är fri entré till AHA-festivalen. För närmare information och program se <a href="http://ahafestival.se/">www.ahafestival.se &gt;&gt;</a></div> <div> </div> <div>autonomiʹ (grekiska autonomiʹa), självständighet, oberoende, ett viktigt begrepp i ett flertal vetenskaper. </div> <div>NE: Ursprungligen användes termen i politiska sammanhang om de grekiska stadsstaterna under antiken och syftade då på dessa staters politiska oberoende. Sedan kom det att tillämpas under striderna om religionsfrihet under 1600-talet. Då avsågs med ”autonomi” främst förnuftets autonomi, dvs. frihet från religiösa auktoriteter. Genom Kant, som tog upp det i både sin teoretiska och sin praktiska filosofi, kom det in i den filosofiska diskussionen. Under 1800-talet kom begreppet att användas i debatten om konstens ställning och värde (”l’art pour l’art”), och under 1900-talet kom det till användning i pedagogiken och i etiska analyser, där man åter anknöt till bl.a. idéer hos Kant. Begreppet har också använts i den rättsvetenskapliga, forskningspolitiska och vetenskapsteoretiska debatten.<br /></div> <br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Rikard-Sandberg,-CM.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Rikard-Sandberg,-CM.aspxRikard Sandberg, CM<p>Rum SB-S393, plan 3, SB-huset, Sven Hultins gata 6</p><p>​The Work of Construction Site Managers: Problematising Perceptions of Embodied Work Practises</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Mittseminarium-Robert-Hult,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Mittseminarium-Robert-Hult,-Elektroteknik.aspxMittseminarium Robert Hult, Elektroteknik<p>EA, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Coordination of Automated Vehicles at Intersections</p><p>​Robert Hult är doktorand på avdelningen för <span style="font-size:14px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">System- och reglerteknik/Mekatronik</span></p> <p><span style="font-size:14px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Huvudhandledare är Paolo Falcone <span style="font-size:14px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Docent vid System- och reglerteknik/Mekatronik</span></span></p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/VARM-dagen-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/VARM-dagen-2017.aspxVARM 2017<p>Sven Hultins Gata 8, main entrance, V-huset forskning, Campus Johanneberg</p><p>​Årlig arbetsmarknadsmässa på Chalmers för studenter som studerar Samhällsbyggnadsteknik samt Affärsutveckling- och entreprenörskap programmen, i år med Sweco som huvudsponsor.</p>​VARM 2017 går av stapeln den 21 november i anslutning till SB-huset på campus Johanneberg, i SB-multisalen och betonghallen, Sven Hultins gata 8.http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Den-6e-Utvecklingskonferensen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Den-6e-Utvecklingskonferensen.aspxDen 6:e Utvecklingskonferensen<p>Chalmers tekniska högskola</p><p>​I november äger den 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar rum vid Chalmers tekniska högskola. Konferensen hemsida</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Strategidagen-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Strategidagen-2017.aspxCMB:s Strategidagen 2017<p>Chalmers teknikpark, Sven Hultins Gata 9</p><p>​Välkommen till Strategidagen 2017 med temat &quot;Strategier och processer för framgångsrikt innovationsarbete”. Årets strategidag har fokus på hur akademi och näringsliv tillsammans kan hitta vägar för att göra forskningsresultat och innovationer till nytta i företagen. Vilka utmaningar finns längs vägen och vilken inspiration kan vi hitta i  andra branscher?​</p><br /><p>Inspirationstalare<span> </span>Linus Bille,<span> </span> grundare och vd för Eicorn om:</p> <ul><li>Vad karaktäriserar de mest framgångsrika innovationsbolagen?<span> </span></li> <li>Hur är de organiserade?<span> </span></li> <li>Hur har de lyckats – och misslyckats – att göra nya idéer till affärer?<span> </span></li> <li>Vilken inspiration kan vi hitta i andra branscher?<span style="display:inline-block"></span></li></ul> <p><strong>Preliminärt program:<br /></strong></p> <p>12.00 Lunch och välkomnande<br />12.40 Introduktion till dagen
. Bengt Christensson, CMB<br />13.00 Inspirerande inspel från  branschen
<br /></p>   - Från innovation till affär! Linus Bille,  grundare och vd för Eicorn. <br />  - Innovationsförmåga i en projektorienterad bransch. Fredric Norefjäll,  RISE forskningsinstitut. <br />  - Varför behövs en innovationsstrategi? Ulf Däversjö, direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus.  <br />14.15 Workshop (inklusive fika). 
I workshopgrupper definierar vi de hinder för innovationsprocessen som finns i sektorn idag. Tillsammans tar vi fram förslag på effektiva arbetssätt som tar vara på goda idéer och innovationer och implementerar dessa i verksamheten.<br />16.00 Vad har vi kommit fram till?
 Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens behov av nya arbetssätt.<br />16.30 Reflektioner och avslutning.
<br />http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Lärarfortbildning-om-jämställdhet.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/L%C3%A4rarfortbildning-om-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.aspxLärarfortbildning om jämställdhet<p>Världskulturmuseet</p><p>​Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling. Denna gång om mål 5: Jämställdhet. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om mål 5 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet.</p><p>​Välkommen till en serie lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. <br /><br />Vid höstens andra tillfälle handlar det om mål 5: Jämställdhet - uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Fortbildningen vänder sig till lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och arrangeras av GMV i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet. </p> <p> </p> <p><span class="calFactLabel"><strong>Föreläsare: </strong><br /></span><a href="http://jmg.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xedstm">Maria Edström</a>, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. <br />Maria forskar och undervisar om yttrandefrihet, vilka som kommer till tals i medierna och på vilka villkor. Maria kommer att fokusera  på hur jämställdhet och yttrandefrihet är  en förutsättning för hållbar utveckling.</p> <p><br /><a href="/sv/personal/Sidor/helene-ahlborg.aspx">Helene Ahlborg </a>, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. <br />Helene är doktor i miljövetenskap och forskar om elektrifiering, förnybara energikällor och landsbygdsutveckling i Östafrika. Genus- och klassrelationer har en avgörande betydelse i många processer där medlet är hållbar teknikutveckling och målet är ökad välfärd och mänskligt välbefinnande. </p> <p> </p> <p><a href="https://www.utbyten.se/samarbete-och-utbyte/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2017-11-22/">Anmälan</a> </p>http://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/kalendarium/Sidor/Skidsportens-utveckling-i-Västsverige.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/sportteknologi/kalendarium/Sidor/Skidsportens-utveckling-i-V%C3%A4stsverige.aspxSkidsportens utveckling i Västsverige<p>HA1, lecture hall, Hörsalar HA, Campus Johanneberg</p><p>För femte gången välkomnar Chalmers skidentusiaster och aktörer inom skidbranschen till en helkväll med fokus på längdskidåkning. Vi bjuder på intressanta föreläsningar samt en utställning där företag, föreningar och förbund är inbjudna att visa upp sin verksamhet och sina tjänster. Arrangemanget genomförs i samarbete med Göteborgs Universitet med stöd från Tillväxtverket.</p><div>​Ur innehållet:</div> <div>•    <strong>Karl-Erik Claesson</strong>, Ulricehamn, kommer tillsammans med <strong>Johan Falk</strong> berätta om hur man lyckades ordna ett världscupevenemang på längdskidor med skidspår i världsklass så långt söderut. Karl-Erik var general för hela organisationen i Ulricehamn medan Johan var tekniskt ansvarig. Nu är klart att det även blir världscuptävlingar i Ulricehamn även under 2019. Hur sparar man snö, och hur tillverkar man ny snö på våra breddgrader? Vi hoppas att Karl-Erik och Johan kommer att avslöja några av sina hemligheter för oss!</div> <div>•    Forskare på Chalmers kommer visa senaste resultaten från sina projekt kring effektmätning och mera hållfasta kolfiberstavar.</div> <div>Bland utställarna har vi ett flertal kommersiella aktörer samt förbund och föreningar med anknytning till skidsporten. </div> <div><span>•    Vi kommer vidare att få lära oss om skidteknik. <strong>Stefan Lindinger</strong>, Docent inom idrottsvetenskap och biomekanik med fokus på längdskidåkning, kommer att berätta om hur de bästa skidåkarna anpassar sin teknik efter variationer i hastighet och terräng. Stefan kommer ursprungligen från Österrike men har också bedrivit forskning vid Vintersportcentrum i Östersund.<span style="display:inline-block"></span></span><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Preliminär agenda</h3> <div>18.00    Seminariets öppnande </div> <div>18.10    <em>Hur skapar man skidspår i världsklass i södra Sverige och hur ser möjligheterna ut i framtiden?</em> Karl-Erik Claesson &amp; Johan Falk</div> <div>19.00    Paus för fika och speed-dating vid utställningen</div> <div>19.30    <em>Hur beter sig kolfiberstavar vid belastning och hur mycket tål de?</em> Martin Fagerström </div> <div>19.45    <em>Kan vi mäta vad som är bra skidteknik?</em> Dan Kuylenstierna</div> <div>20.00    <em>Technology and measurement and data processing systems in XC skiing research - a constructively critical approach. </em>Stefan Lindinger </div> <div>20.30    Avslutning och frågor</div> <div><br /></div> <div>Tipsa gärna dina vänner och bekanta om detta evenemang! Deltagande är kostnadsfritt.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/centrum/sportteknologi/Documents/Inbjudan_Längdskidseminarium_171122.pdf">Ladda ner inbjudan i pdf-format för t ex utskrift</a><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41455C477240425F477040">ANMÄL DIG HÄR!</a></h2></div> <div> </div> <div>Begränsat antal platser - först till kvarn!<br /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Oriol-Romero-Isart.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Oriol-Romero-Isart.aspxLinnaeus Colloquium: From levitated nanomagnets to quantum magnonics<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med Oriol Romero-Isart, IQOQI Innsbruck, Austria</p>http://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Design-och-konstruktionsdagen-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Design-och-konstruktionsdagen-2017.aspxDesign & konstruktionsdagen 2017<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>Konstruktionscentrum vid Chalmers välkomnar till årets upplaga av Design &amp; Konstruktionsdagen som i år har temat &quot;Sustainable design and construction&quot;. Talarna representerar olika roller och perspektiv inom forskning, konstruktions- och samhällsbyggnadsteknik, och under seminariet kommer vi att få ta del av deras olika ingångar till hållbarhet.</p>​<br />Vi undersöker hur  olika aktörer i byggbranschen bidrar till hållbart byggande. Vad är beställarens kontra konstruktörens roller och hur ser de på hållbarhet? Vilka reglar och standarder finns för att stödja arbetet mot ett mer hållbart byggande både gällande nybyggnation och förvaltning av befintliga konstruktioner?<br /><br /><em>Fri entré, ingen anmälan behövs - välkommen!</em><br /><br /><a href="/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Documents/DK_programblad_2017.pdf">Program D&amp;K-dagen 2017 med presentationer av talare</a><br /><br />Program:<br /> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoChpDefault {font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt;line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style> <p><span><strong>13:00</strong><span><strong>  </strong></span><strong>Introduction and welcome</strong><span>                                 </span></span></p> <p><span>Prof. Anders Logg, Dep. of Mathematics &amp; Acting Director for </span><span><span><span>Area of Advance<span style="display:inline-block"></span></span></span> Building Futures<br /></span><span lang="EN-US"></span></p> <p><span lang="EN-US"><strong>13:10</strong><span><strong>  </strong></span><span><strong>Bridge Design from a Holistic Perspective  </strong>                    </span></span></p> <p><span lang="EN-US">Mats D. Karlsson, Trafikverket,<span></span><span style="display:inline-block"></span> Prof of the Practice in Structural Engineering, Chalmers<br /></span></p> <p><span lang="EN-US"><strong>13:30</strong><span><strong>  </strong></span></span><span lang="EN-US"><strong>Will you need a PhD to make an EPD according to new standards for sustainable construction?</strong></span><span lang="EN-US"><span>                           </span></span></p> <p><span lang="EN-US">Rutger Gyllenram, Swedish Institute of Steel Construction / SIS TK209<br /></span></p> <p><span lang="EN-US"><strong>14:10</strong><span><strong>  </strong></span><strong>Life cycle optimization in concrete bridge construction - A thrust towards</strong><br /><strong>sustainable construction</strong></span></p> <p><span lang="EN-US"><span></span>Daniel Ekström, WSP Sweden, Industrial PhD Student Chalmers<br /></span></p> <p><span><strong>14:40</strong><span><strong>  </strong></span><strong></strong></span><span><strong>The Sustainable Design of Tall Buildings</strong></span><span><span><strong>  </strong> </span></span></p> <p><span lang="EN-US">Jane Richards</span><span>, </span><span>Head of UK Structures, WSP UK<br /></span><span></span></p> <p><span>15:20<span>  </span>Coffee Break<br /></span></p> <p><span lang="EN-US"><strong>15:50</strong><span><strong>  </strong></span><strong>The consideration of sustainability in the management of structures</strong></span></p> <p><span lang="EN-US"><span></span>Prof. Dr. Bryan T. Adey</span><span>, ETH Zürich<br /></span></p> <p><span lang="EN-US"><strong>16:30</strong><span><strong>  </strong></span><strong>Questions and discussion</strong><span> </span></span></p> <p><span lang="EN-US">Morten Lund, Artistic Professor, Chalmers<br /></span></p> <span lang="EN-US">17:00 <span>    </span>Mingle, light snacks<span>         </span></span> http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Chalmers-pa-IVA.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Chalmers-pa-IVA.aspxChalmers på IVA<p>IVA, Grev Ture Gatan 16, Stockholm</p><p>​Den 27 november bjuder Chalmers in till presentation av ett antal spännande forskningssatsningar. Stiftelser och övriga externa intressenter i Stockholms-området är välkomna!</p><strong>​<br />Program:</strong> <br />17.00 - Registrering <br />17.15 - Introduktion - Stefan Bengtsson, rektor och VD<br />Presentation av forskningsområden/satsningar<br />ca 18:30 - efterföljande mingel<br /> <br /><strong>Talare:</strong><br />-    Linnea Lindau, VD, Chalmers Ventures<br />-    Aleksandar Matic, Professor, Kondenserade materiens fysik<br />-    Johan Stahre, Professor och Åsa Fasth Berglund, Docent, Produktionssystem<br />-    Mikael Persson, Professor, Signalbehandling och medicinsk teknik<br /><br /><br /><strong>Mer information och anmälan kontakta:</strong><span style="text-decoration:underline"><br />birgitta.rorsman@chalmers.se</span><br /> <br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Kristina-Malmgren.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Kristina-Malmgren.aspxWiSE seminarium med Kristina Malmgren<p>Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska</p><p>​Välkommen till lunch-seminarium arrangerat av WiSE - Women in Scinence.</p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Kalendarium/WiSE/kristina-malmgren_250x334px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:264px" /><br /><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/WiSE-seminar-with-Kristina-Malmgren.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​Läs mer i det engelska kalendariet</a>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsdag-i-Vaxjo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsdag-i-Vaxjo.aspxBostadsdag i Växjö<p>Södra salen, Hus M, LNU, Växsjö</p><p>​I samarbete med Linnéuniversitetet anordnar Centrum för boendets arkitektur, CBA, Bostadsdagen i Växjö.</p>​Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur. I regeringens bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas lite om kvalitet och arkitektur. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet och saknade värden i bostadsbyggandet. Målsättningen för CBA är att genom samverkan med branscher lyfta Svensk bostadsarkitektur till internationellt höga nivåer. Och inte minst medverka till nya bostäder som främjar hälsa och välbefinnande.<br /><br />Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och Linnéuniversitetet presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med riksdagsledamoten Emma Hult (MP) kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare i Växjö, diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass och hur vi når dit? Om några veckor kommer vi att presentera ett mer detaljerat program med föreläsare, lokal och tider. För mer information om CBA och presentation av tidigare bostadsdagar i Göteborg och Jönköping finns vår hemsida: <a href="/sv/centrum/cba/Sidor/default.aspx">chalmers.se/sv/centrum/cba/</a><br /><br /><p class="x_MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:calibri,sans-serif;font-style:normal;font-weight:normal;word-spacing:0px;white-space:normal"><a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41455D4570484758427740">Anmälan senast 24 november 2017 &gt;&gt;<br /></a></p> <p class="x_MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:calibri,sans-serif;font-style:normal;font-weight:normal;word-spacing:0px;white-space:normal"><a href="http://document.chalmers.se/download?docid=ba5e7f2c-b595-43cb-855c-de16f67c2731">Mer information och program &gt;&gt;</a><br /></p> <br />Välkomna!<br /><br />Ola Nylander<br />Professor Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik<br />Föreståndare CBA<br /><br />Åke Tyrberg<br />Programansvarig Byggnadsutformning<br />Institutionen för Byggteknik, Linnéuniversitetethttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Presentation-av-Xsens-Motion-Capture-System.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Presentation-av-Xsens-Motion-Capture-System.aspxPresentation av Xsens Motion Capture System<p>PJ, lecture hall, Fysik Origo, Fysik</p><p>​Välkommen till en presentation och möjlighet att testa Xsens Motion Capture System. Inga förkunskaper om systemet behövs. Seminariet är gratis. Mer information nedan, på engelska.</p><div><div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Övriga/div%20nyheter%20o%20kalender/xsence1.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><br />XSENS MVN BIOMECH consists of a wearable system with 17 motion trackers, offering full-body human motion measurements, combined with a Software-Studio to analyze and extract kinematic data. </div> <div><br /></div> <div>The application of the system can vary from sports performance analysis and movement biomechanics to human-machine interaction and ergonomics.</div></div> <div><br /></div> <div>We would like to invite you to a short presentation of the software and its technology, which will be followed by a training session on how to use the system.​</div> <div><div><span style="font-weight:700"><br /></span></div> <div><span style="font-weight:700">Program</span></div> <div>08:30-09:00 Xsens and Inertial Measurement Unit Technology</div> <div>09:00-09:30 New Motion Capture System</div> <div>09:30-11:30 Training session: Part 1</div> <div>11:30-12:30 Break</div> <div>12:30-14:30 Training session: Part 2​​</div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>​<span></span><span style="background-color:initial">29 Nov 2017 - PJ lecture room (4th floor)</span><div>Entrance: Fysikgården 2B, Physics department​</div></div> ​http://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxForskning och innovation för säkert dricksvatten<p>Piperska muren, Scheeleg.14, Stockholm</p><p>​Konferensen för dig som vill ta del av den senaste utvecklingen i Sverige för att säkerställa att säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Såväl ny teknik för dricksvattenberedning som lösningar för att hantera kemiska och mikrobiella risker kommer att presenteras av Sveriges ledande dricksvattenforskare och experter.</p>​<br />DRICKS är medarrangör till konferensen och håller i, samt medverkar i flera av programpunkterna. <br /><br /><a href="http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=sElD6AuZpubLypb6XyoMvA==&amp;ecid=bdPQtRafH+ll303l4PQrEg==&amp;ln=swe&amp;view=category">Anmälan görs via Svenskt vatten</a><br /><br /><a href="http://www.svensktvatten.se/globalassets/utbildning/konferenser-och-seminarier/foi-dricksvatten-2017/program_foidv_171129-30.pdf">Till programmet för konferensen</a><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Haga-i-backspegeln.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Haga-i-backspegeln.aspxHaga i backspegeln<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Ingemar Mattsson, Arkitekt SAR/MSA, föreläser omförnyelsen av Haga.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nina-Sundström,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nina-Sundstr%C3%B6m,-Elektroteknik.aspxNina Sundström, Elektroteknik<p>EB, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Robust and Energy Efficient Scheduling</p><p>​Nina Sundström är doktorand på avdelningen för system och reglerteknik</p> <p>Opponent är professor Peter B. Luh från Connecticut Universitet </p> <p>Handledare är professor Bengt Lennartsson från Chalmers tekniska högskola</p>http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Sustainable-Energy-Symposium.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Sustainable-Energy-Symposium.aspxSustainable Energy Symposium<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till ett spännande tredagarsevenemang som inkluderar föredrag och diskussioner kring nya tekniker för solenergi, batterier och hållbarhet.</p>​Världen behöver ställa om sin energiproduktion från fossila till förnyelsebara bränslen. Chalmers och Molecular Frontiers anordnar en unik konferens om hållbar energi, med målsättningen att samla ledande forskare, beslutsfattare och intresserad allmänhet i diskussioner kring framtidens energi. Ett flertal världsledande forskare kommer att delta.<br /><br /><span style="text-decoration:underline">Tid:</span> 6-8 December <br />Programmet den 6 december riktar sig främst till forskare och doktorander, samt intresserade studenter. Den 7 och 8 december äger plenarföredrag och paneldiskussion rum, och då välkomnas även allmänheten. Ett större antal gymnasieelever kommer även att delta.<br /><span style="text-decoration:underline">Plats:</span> RunAn, Chalmers Conference Centre <br /><strong><a href="/en/areas-of-advance/materials/Documents/Tentative_Program_Sustainable_Energy.pdf">Preliminärt program (PDF)</a></strong> - Denna fil uppdateras kontinuerligt<br /><span><h4 class="chalmersElement-H4">Registrering</h4></span>Symposiet är öppet för alla och kostnadsfritt. Det är möjligt att registera sig för enskilda dagar eller för hela evenemanget.<br /><a href="/en/conference/sustainableenergy/Pages/default.aspx">Läs mer och anmäl dig på symposiets hemsida</a><br />Sista anmälningsdag är 22 november, men observera att det är begränsat antal platser!<br /><h3 class="chalmersElement-H3">Plenarföredragshållare:</h3> <br /><p><strong><a href="https://physics.stanford.edu/people/faculty/steven-chu">Steven Chu</a></strong><br />Nobel laureate in Physics 1997, former United States Secretary of Energy. Stanford University, USA<br /><strong><a href="https://www.gov.uk/government/people/julia-king--2">Dame Julia King</a></strong><br />The Baroness Brown of Cambridge DBE, Storbritannien<br /><strong><a href="http://www.phy.cam.ac.uk/directory/friendr">Sir Richard Friend</a></strong><br />University of Cambridge, <span>Storbritannien<span style="display:inline-block"></span></span><br /><strong><a href="http://nocera.harvard.edu/Home">Daniel G. Nocera</a></strong><br />Harvard University, USA<br /><strong><a href="http://www.cchem.berkeley.edu/pagrp/">Paul Alivisatos</a></strong><br />University of California, Berkeley, USA<br /><strong><a href="http://www.colorado.edu/lab/michlgroup/">Josef Michl</a></strong><br />University of Colorado Boulder, USA och Institute of Organic Chemistry and Biochemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, Tjeckien<br /><strong><a>Katherine Richardson</a></strong><br />University of Copenhagen, Danmark<br /><strong><a href="http://daedalus.caltech.edu/">Harry Atwater</a></strong><br />California Institute of Technology, USA<br /><strong><a href="https://wwwfr.uni.lu/recherche/fstc/physics_and_materials_science_research_unit/people/susanne_siebentritt">Susanne Siebentritt</a></strong><br />University of Luxembourg, Luxemburg<br /><strong><a href="https://solid-state-chemistry-energy-lab.org/">Jean-Marie Tarascon</a></strong><br /></p> <p>e<br /></p> <div><div> </div></div> <div></div> Symposiet anordnas av<a href="http://www.molecularfrontiers.org/"> Molecular Frontiers</a> och Chalmers tekniska högskola, via Styrkeområdena <a href="/en/areas-of-advance/nano/Pages/default.aspx">Nanovetenskap och Nanoteknik</a>, <a href="/en/areas-of-advance/energy/Pages/default.aspx">Energi</a> and <a href="/en/areas-of-advance/materials/Pages/default.aspx">Materialvetenskap</a>. <span style="display:inline-block"></span><span style="display:inline-block"></span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Korridorens.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Korridorens.aspxKorridorens (a)sociala funktion<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Hannes Frykholm, arkitekt och doktorand på KT, gästföreläser på Chalmers Arkitektur. Föreläsningen utgår från den engelske arkitekturhistorikern Robin Evan’s text “Figures, Doors and Passages”, som pekar på betydelsen av korridorens införande i bostadsarkitekturen. Genom att läsa den italienska renässansvillan mot ett antal senare historiska exempel, menar Evans att korridoren organiserar aktiviteter i huset, osynliggör arbetets roll i hemmet, och förhindrar oförutsedda möten. Föreläsningen placerar Evans kritik i en svensk kontext och diskuterar vilken roll korridoren har i modernistisk och samtida svensk bostadsarkitektur.</p><strong>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/four%20rooms_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Hannes Frykholm</strong> är arkitekt och doktorand på KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Hans avhandlingsprojekt diskuterar hur bilden av staden konstrueras, kommersialiseras och konsumeras inifrån tre olika entrérum. Projektet är en kritik av arkitekturens roll i den nyliberala staden, men också ett försök att diskutera strategier - i form av ritande och skrivande - för vägar ut ur dessa rum.&quot;http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-7-december-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-7-december-2017.aspxProduktionssnack med Afternoon-tea<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Välkommen till vårt tredje Afternoon-tea! Denna gång är profilområdesledare Rikard Söderberg från Produktutveckling vår värd.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/James-E-Morris-Topics-in-Nanopackaging.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/James-E-Morris-Topics-in-Nanopackaging.aspxJames E Morris: Topics in Nanopackaging<p>Luftbryggan, conference room, MC2-huset, MC2</p><p></p><div>​<img src="/sv/institutioner/mc2/kalendarium/PublishingImages/jmorris.png" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" />James E. Morris, Department of Electrical &amp; Computer Engineering, Portland State University, Portland, Oregon, USA</div> <div>j.e.morris@ieee.org </div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5"><br /></h5> <h5 class="chalmersElement-H5"><br /></h5> <h5 class="chalmersElement-H5"><br /></h5> <h5 class="chalmersElement-H5"><br />ABSTRAKT </h5> <div>We live in an Information Age driven by the astonishing progression of solid state electronics over the past 70 years since the invention of the transistor, and especially by the relentless march forward driven by industrial roadmaps based on faith in the infallibility of Moore’s Law. But even as Moore’s Law falters in the face of the challenges of nanoscale device manufacturing, new applications are opening up, e.g. flexible electronics, wearables, Internet of Things, etc. As IC chips became bigger and on-chip devices became smaller, electronics packaging, which has provided the chip with mechanical support, environmental protection, thermal dissipation, signal and power integrity, and system reliability from mainframe computers and PCs to smart phones, has kept pace through comparable innovations. Electronics packaging areas are becoming more specialized in meeting new environmental challenges, e.g. biomedical, oil well, space, aeronautics, and of that information center formerly known as an automobile! The current “grand challenges” for electronics packaging are 3D system integration by chip-stacking, embedded passives to provide more board real estate for active silicon, and the continuing battle against increasing power dissipation.  </div> <div> </div> <div>Nanotechnologies offer a variety of materials options for reliability improvements in microelectronics packaging, primarily in the applications of nanocomposites, or in the exploitation of the superior properties of carbon nanotubes and graphene. Nanoparticle composite materials are studied for resistors, high-k dielectrics, electrically conductive adhesives, conductive “inks,” underfill fillers, and solder enhancements, while nanowires, CNTs and graphene may also find thermal, interconnect, and shielding applications. The presentation will briefly cover electronics packaging as an introduction to nanopackaging, and then will emphasize some selected recent developments in the field,, specifically:</div> <div> </div> <div>- Printed and sintered nanoparticle interconnects</div> <div>- Nanoparticle film sensors for electronics package reliability</div> <div>- Carbon nanotube (CNT) applications and concluding with some relevant EHS (environment, health and safety) cautions</div> <div> </div> <h5 class="chalmersElement-H5">BIOGRAFI</h5> <div>Jim Morris is Professor Emeritus of Electrical &amp; Computer Engineering at Portland State University, Oregon, USA, with B.Sc. and M.Sc. degrees in Physics from the University of Auckland, New Zealand, and a Ph.D. in Electrical Engineering from the University of Saskatchewan, Canada. He was recently awarded an honorary doctorate by the Politechnica University of Bucharest.  </div> <div>He is an IEEE Life Fellow and Distinguished Lecturer for both the Electronics Packaging Society (EPS) and the Nanotechnology Council (NTC). He has served the EPS in multiple roles for 25 years, including 20 years on the Board of Governors. He is now equally involved in the NTC, currently as Vice-President for Finance.</div> <div>His research activities are focused on electrically conductive adhesives, the electrical conduction mechanisms in discontinuous metal nanoparticle thin films, and on nanotechnology education. He has edited or co-authored five books on electronics packaging, (two of which have been published in Chinese,) and two on nanodevices. The second edition of his Nanopackaging book (from 2008) is in press.</div> <div><br /></div> <div>This seminar is arranged by IEEE EPS Nordic (&quot;former IEEE CPMT&quot;) and IEEE Chalmers Student Branch.</div> <div><img src="/sv/institutioner/mc2/kalendarium/PublishingImages/IEEE_chalmers_SB_171109.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><img src="/sv/institutioner/mc2/kalendarium/PublishingImages/eps-logo.png" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></div> <div> </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-David-DiVincenzo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-David-DiVincenzo.aspxLinnaeus Colloquium: Topological trouble: The problem with braiding Majoranas<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med David DiVincenzo, RWTH Aachen, Germany</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Veronica-Carlsson.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Veronica-Carlsson.aspxVeronica Carlsson<p>SB-H6, Sven Hultins gata 6</p><p>​SME contractors on the stage for energy renovations?</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation171208.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation171208.aspxDisputation i matematisk statistik: Ronny Hedell<p>Pascal, Hörsalsvägen 1</p><p>​Bayesian inference for detection problems in biology</p>​<br />Fakultetsopponent: professor Julia Mortera, Roma Tre, Università degli Studihttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/sweDS2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/sweDS2017.aspxSweDS2017<p>Wallenberg Conference Center, Medicinaregatan 20A</p><p>​5th Swedish Workshop on Data Science</p> The Swedish Workshops on Data Science allow members of a community with common interests to meet in the context of a focused and interactive discussion. SweDS 2017, the fifth Swedish Workshop on Data Science, brings together researchers, practitioners, and opinion leaders with interest in data science. The goal is to further establish this important area of research and application in Sweden, foster the exchange of ideas, and to promote collaboration. As a followup to the very successful previous editions, held at the University of Borås, Stockholm University, Blekinge Institute of Technology and Skövde we plan two days of inspiring talks, discussion sessions, and time for networking. We invite stakeholders from academia, industry, and society to share their thoughts, experiences and needs related to data science. <p></p> <br />Confirmed Keynote Speakers: <br /><ul><li>Josephine Sullivan, School of Computer Science and Communication, KTH </li> <li>Seif Haridi, Chief Scientist, Swedish Institute of Computer Science </li> <li>Sven Nelander, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University </li> <li>Erik Elmroth, Computing Science, Umeå University</li></ul>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Claudio-Nageli.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Claudio-Nageli.aspxClaudio Nägeli<p>SB-S393, seminar room, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Building Stock Modeling – Assessing Energy Demand and GHG-Emissions Through Synthetic Building Stocks</p>​Mittseminarium vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för byggnadsteknologi.<br /><br />Kort beskrivning, se engelska sidan.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Inbjudan-CCR-workshop---seminarium-i-återvinningens-och-hållbarhetens-tecken.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Inbjudan-CCR-workshop---seminarium-i-%C3%A5tervinningens-och-h%C3%A5llbarhetens-tecken.aspxInbjudan CCR workshop - seminarium i återvinningens och hållbarhetens tecken<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Välkomna till ett seminarium, 13 dec 2017, i återvinningens och hållbarhetens tecken hos Chalmers Kompetenscentrum för Återvinning – CCR, Re:Source och Produktion2030. Syftet är att se om vi kan hitta synergier mellan de digitala simuleringsverktyg som använda av tillverkande företag och applicera dem på liknande  problemställningar hos återvinningsindustrin. Två sessioner är planerade, en för kontinuerliga processer och en för diskreta processer. Båda bygger på inledande presentationer följt av diskussioner med avseende på lösningsförslag.</p><h3 class="chalmersElement-H3">​Program</h3> <div><br /><div>09:30<span style="white-space:pre"> </span>Registrering och kaffe</div> <div>10:00<span style="white-space:pre"> </span>Välkomna, <em>Björn Johansson</em></div> <div>10:05<span style="white-space:pre"> </span>Tidsdynamisk modellering och simulering av kontinuerliga processer (krossning och siktning),</div> <div><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><em>Magnus Evertsson</em></div> <div>10:30<span style="white-space:pre"> </span>Modeller för tidsdynamisk sim​ulering, <em>Gauti Asbjörnsson</em></div> <div>11:00<span style="white-space:pre"> </span>Implementering av LCA i tidsdynamisk simulering, <em>Erik Hultén</em></div> <div>11:30<span style="white-space:pre"> </span>Hur modellera kontinuerliga avfallsprocesser, <em>Moderator Magnus Evertsson</em></div> <div>12:00<span style="white-space:pre"> </span>Lunch</div> <div>13:00<span style="white-space:pre"> </span>Diskret Händelsestyrd Simulering, syfte och möjligheter med tekniken, <em>Björn Johansson</em></div> <div>13:20<span style="white-space:pre"> </span>Flödessimulerings verktyg med inbyggd LCA funktion, <em>Malin Tarrar</em></div> <div>13:40<span style="white-space:pre"> </span>Simulering av bildemontering, projekt Explore,<em> Kristoffer Gramnaes</em></div> <div>14:10<span style="white-space:pre"> </span>Virtuell analys av hårddisksåtervinning, WEEE-Digit, <em>Ilker Erdem</em></div> <div>14:40<span style="white-space:pre"> </span>Kaffe</div> <div>15:00<span style="white-space:pre"> </span>Hur modellera styckegodsåtervinning,<em> Moderator Björn Johansson</em></div> <div>15:30<span style="white-space:pre"> </span>Avslutande diskussion</div> <div>16:00<span style="white-space:pre"> </span>Avslutning</div></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Sara-Fallahi,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Sara-Fallahi,-TME.aspxDisputation Sara Fallahi, TME<p>Vasa A, lecture hall, Vasa Hus 2-3 entréhall, Vasa Hus 1-2-3</p><p>​Business Model Innovation from a Process Perspective Opponent: Professor Stefan Haefliger, Cass Business School, London</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Daniel-Åsljung,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Daniel-%C3%85sljung,-Elektroteknik.aspxDaniel Åsljung, Elektroteknik<p>EA, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​On Safety Validation of Automated Driving Systems using Extreme Value Theory</p><p>​Daniel Åsljung är industridoktorand vid <span style="font-size:14px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">vid System- och reglerteknik/Mekatronik</span></p> <p>Examinator är <span style="font-size:14px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Professor Jonas Sjöberg vid System- och reglerteknik/Mekatronik</span></p> <p><span style="font-size:14px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:left;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Diskussionsledare är Professor Holger Rootzén från Matematisk statistik , Matematiska vetenskaper, Chalmers</span></p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium171214.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium171214.aspxLicentiatseminarium i matematik: Maximilian Thaller<p>Pascal, Chalmers tvärgata 3</p><p>​Compcact Relativistic Matter Shells with Massless and Charged Particles</p>​<br />Diskussionsinledare: Thomas Bäckdahl, Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdamhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Informationsteknologin-en-enorm-energislukare.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Informationsteknologin-en-enorm-energislukare.aspxInformationsteknologin - en enorm energislukare<p>OOTO Café, café, Johanneberg Science Park 2, Johanneberg Science Park</p><p>​Informationsteknologin förändrar vårt samhälle i snabb takt. Alla de tjänster som vi dagligen behöver kan tyckas harmlösa ur ett energiperspektiv. Men den tekniska infrastrukturen som utgör basen för dessa tjänster står för en ökande andel av vår elförbrukning.</p> <br />Professor Per Stenström, Data och informationsteknik, Chalmers och Dr. Angelos Arelakis från företaget ZeroPoint Technologies kommer under seminariet belysa problematiken ur ett samhälleligt och tekniskt perspektiv samt diskutera vad som behöver göras, och vad som redan görs på området.<br /><br /><strong>Datum: </strong>14 December 2017<br /><strong>Tid: </strong>11.30 –13.00 (Seminariet startar 12.00, Lunchsmörgås serveras från 11.30)<br /><strong>Plats:</strong> Johanneberg Science Park, OOTO, Rum No. 4. Sven Hultins plats 1-2<br />Rum No. 4 ligger vid OOTOs Café på plan 1, ingång vid guldhusets reception. <br /><br /><strong><a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/41455C407040415E477440">Anmäl dig här</a></strong><br /><br />Lunchseminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. Anmäl dig senast 7 december via länken ovan.<br /><br /><br />Välkommen! <br /><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation171215.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation171215.aspxDisputation i matematik: Christoffer Standar<p>Pascal, Hörsalsvägen 1</p><p>On finite element schemes for Vlasov-Maxwell system and Schrödinger equation</p>​<br />Fakultetsopponent: professor Francis Filbet, Université Toulouse III &amp; Institut Universitaire de Francehttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Joakim-Almqvist.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Joakim-Almqvist.aspxJoachim Almquist, Systembiologi<p>KE, lecture hall, Kemi, Campus Johanneberg</p><p>​“Kinetic models in life science – contributions to methods and applications”</p>​<br /><div><strong>Fakultetsopponent</strong>: Prof. Matthias Reuss, Stuttgart Research Center Systems Biology, University of Stuttgart</div> <div><br /><strong>Handledare</strong>:  Associate Prof. Mats Jirstrand<br /><strong>Examinator</strong>:  Prof. Jens Nielsen, Chalmers</div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Zhenhua-Sun.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Zhenhua-Sun.aspxZhenhua Sun<p>SB-H3, Sven Hultins gata 6</p><p>​Contribution of stormwater ponds to aquatic biodiversity</p>​<br />Examinator: Bitr. professor Ann-Margret Hvitt Strömvall, ACE, Chalmers<br />Handledare: Bitr. professor Sebastien Rauch, ACE, Chalmers<br />Diskussionsledare: Professor Thrond Oddvar Haugen, Norwegian University of Life Sciences http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Nashita-Moona.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Nashita-Moona.aspxNashita Moona<p>SB-M022, Sven Hultins gata 6</p><p>​Modification of Granular Activated Carbon Filter used in Drinking Water Treatment</p>​<br />Examinator: Professor Britt-Marie Wilén, WET, Chalmers ACE<br />Handledare: Docent Thomas Pettersson, WET, Chalmers ACE<br />Diskussionsledare: Professor Kenneth M. Persson, Water Resources Engineering, Lunds universitet<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Srikar-L.-Muppirisetty,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Srikar-L.-Muppirisetty,-Elektroteknik.aspxSrikar L. Muppirisetty, Elektroteknik<p>EA, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Location-aware Communications</p><p>​Srikar L. Muppirisetty är doktorand på avdelningen för kommunikations och antennsystem</p> <p>Opponent är Professor Philippe Ciblat från Telecom ParisTech &amp; Universitet Paris-Saclay</p> <p>Handledare är Professor Henk Wymeersch från Chalmers Tekniska Högskola</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Yashar-Mansoori,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Yashar-Mansoori,-TME.aspxDisputation Yashar Mansoori, TME<p></p><p>​Entrepreneurial Methods as Vehicles of Entrepreneurial Action Opponent: Professor Georges Romme, Eindhoven University of Technology</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Ivan-Zenzerovic.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Ivan-Zenzerovic.aspxIvan Zenzerovic<p>SB-H4, Sven Hultins gata 6</p><p>​Time-domain Modelling of Curve Squeal: A Fast Model for One- and Two-point Wheel/Rail Contact</p><br />Fakultetsopponent: Professor David Thompson, ISVR, University of Southampton<br />​Examinator och huvudhandledare: Professor Wolfgang Kropp, Teknisk akustik, ACE Chalmers<br />Biträdande handledare: <span>Astrid Pieringer, <span></span><span>Teknisk akustik, ACE Chalmers<span style="display:inline-block"></span></span><span style="display:inline-block"></span></span><br /><br /> http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Cecilia-Tullberg.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Cecilia-Tullberg.aspxCecilia Tullberg, Livsmedelsvetenskap<p>KC, lecture hall, Kemi, Campus Johanneberg</p><p>​“Oxidation of marine oils during gastrointestinal in vitro digestion and its effect on a cellular level”</p>​<div>Fakultetsopponent: Ph.D. Prof. Claude Genot, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France</div> <div> </div> <div>Examinator: Prof. Ann-Sofie Sandberg, Chalmers<br />Handledare: Prof. Ingrid Undeland, Chalmers</div> http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Jens-Christian-Nielsen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Jens-Christian-Nielsen.aspxJens Christian Nielsen, Systembiologi<p>KA, lecture hall, Kemi, Campus Johanneberg</p><p>​“Systems Biology of the secondary metabolism in filamentous fungi”</p>​<br />Fakultetsopponent: Prof. Mikael Rørdam Andersen, DTU, Danmark<br /><br />Examinator:  Prof. Ivan Mijakovic, Chalmers<br />Handledare: Prof. Jens Nielsen, Chalmers<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Diana-Ribeiro.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Diana-Ribeiro.aspxDiana Margarida da Costa Ribeiro, Kemisk Biologi<p>TBA</p><p>​“Pancreatic extracellular communication. Applications on beta cells culture and islet amyloid aggregation”</p>​<br /><div>Fakultetsopponent: Prof. Gunilla Westermark, Uppsala Biomedicinska centrum (BMC), Uppsala</div> <div> </div> <div>Examinator:  Prof. Stefan Hohmann, Chalmers<br />Handledare: Prof. Pernilla Wittung-Stafshede, Chalmers<br /></div> http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Anders-Billström,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Anders-Billstr%C3%B6m,-TME.aspxDisputation Anders Billström, TME<p></p><p>​Human Capital, Social Networks and New Firm Formation – The Role of Academic and External Entrepreneurs in University Spin-offs Opponent: Professor Lene Foss, UIT Norges Arktiske Universitet, Tromsö</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Paulo-Teixeira.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Paulo-Teixeira.aspxPaulo Goncalves Teixeira, Systembiologi<p></p><p>​“Engineering Lipid Metabolism in Saccharomyces cerevisiae for Production of Oleochemical Precursors”</p>​<div>Fakultetsopponent: Prof. Nils J. Færgemann, Dep. Of Biochemistry and Molecular Biology, SDU – University of Southern Denmark</div> <div> </div> <div>Examinator:  Prof. Christer Larsson, Chalmers<br />Handledare: Prof. Jens Nielsen, Chalmers<br /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Alexandra-Paul.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Alexandra-Paul.aspxAlexandra Paul, Kemisk Biologi<p></p><p>​“Adipose Tissue Heterogeneity – Development and Application of Nonlinear Microscopy methods”</p>​<div>Fakultetsopponent: Assoc. Prof. Julian Moger, Physics and Medical Imaging, College of Engineering, Mathematics an Physical Scieneces, University of Exeter, United Kingdom</div> <div><br />Examinator:  Prof. Stefan Hohmann, Chalmers<br />Handledare:  Prof. Pernilla Wittung-Stafshede, Chalmers</div> http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-Seminar-2018-Digitalisation.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-Seminar-2018-Digitalisation.aspxInitiative seminar on Digitalisation Security & privacy | Machine Intelligence<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Save the date: 15 March 2018</p>​ <br /><span class="text-normal page-content">Next year’s initiative seminar on Digitalisation we focus on the two themes Security/Privacy and Machine Intelligence. More information will follow. </span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxAESOP 2018: Making space for hope<p>Chalmers tekniska högskola, Göteborg</p><p>ACE Department at Chalmers and the department of Conservation at University of Gothenburg, together with Department of Architecture, KTH and Department of Spatial planning, Blekinge Institute of Technology, are pleased to invite you to Gothenburg, Sweden for the AESOP Annual Congress in 2018. This event will offer the opportunity for scholars from Europe, as well as from around the world, to contribute to the exchange of experiences, ideas and knowledge regarding planning in the 21st century, in particular in relation to the congress theme: MAKING SPACE FOR HOPE.</p><div>​</div> <div>Planning is one of the activities – on different levels and in different contexts – striving for better futures. We live in dark times – climate crisis, economic regression, war and conflicts of political, ethnical and religious reasons. What used to be unrecognized by traditional planning debates can be useful to respond to contemporary planning problems. In-between spaces, insurgencies and untold stories can be rethought and re-explored to energize planning debates and practice. The challenges should be considered as triggers for transformations to a sustainable future. Planning should contribute to MAKING SPACE FOR HOPE.</div> <div><br /></div> <div>AESOP Annual Congress is one of the world's largest spatial planning conferences that will now be held in Gothenburg (2018). The research group Urban and Regional Transformations at the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers is arranging the congress together with <span><span>University of Gothenburg, <span style="display:inline-block">Royal Institute of Technology and  </span></span></span><span>Blekinge Institute of Technology<span style="display:inline-block"></span></span>. <a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop">Congress website &gt;&gt;</a><br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Scientific and social programme</h2> <div>• Invited keynote speakers</div> <div>• Approximately 20 paper tracks</div> <div>• Round table sessions</div> <div>• Poster presentations</div> <div>• Thematic group meetings</div> <div>• Mobile workshops</div> <div>• Congress dinner</div> <div>• Artistic interventions</div> <div>• …and more</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Important dates</h2> <div>• Call for abstract: October 2017</div> <div>• Abstract submission deadline: January 15, 2018</div> <div>• Notification abstracts: February 28, 2018</div> <div>• Early bird registration deadline: April 30, 2018</div> <div>• Full paper/extended abstract submission deadline: May 15, 2018 </div> <div>• PhD Workshop in Karlskrona: July 5-8, 2018</div> <div>• AESOP 2018 Congress in Gothenburg: July 10-14, 2018</div> <div>• Post Congress Tour, Stockholm metropolitan region: July 16-18, 2018 </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Pre-congress PhD workshop</h2> <div>The PhD workshop will be held on July 5-8, 2018 on an island in the archipelago outside Karlskrona, Sweden. Karlskrona is a small baroque town and a UNESCO world heritage site located in the southeast corner of Sweden and has approximately 65,000 inhabitants. Blekinge Institute of Technology (Department of Spatial Planning) is responsible for the workshop.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Post-congress tour</h2> <div>A three-day Post-Congress tour will take place in the Stockholm metropolitan region on July 16-18, 2018. One-day and two-day alternatives will be offered in the Gothenburg region.</div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2"><span><h2 class="chalmersElement-H2">Congress website</h2> </span><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop" style="font-size:14px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />aeso<span></span>p2018.se</a><br /> </h2></span></div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2">Chalmers contact<span style="display:inline-block"></span></h2></span><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/kristina-grange.aspx">Kristina Grange, Professor of Urban Planning and Design Theory</a><br /><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop"></a></div>