Samhällsutmaningar - case

Chalmers styrkeområden satsar sedan 2015 gemensamt på ett antal djärva framtidsprojekt. Satsningarna fokuserar på samhällsutmaningar i områden där Chalmers har stor potential att nå internationella framgångar. 

Angreppsätten är gränsöverskridande samarbeten, hög excellensnivå och integration av forskning, utbildning och nyttiggörande. Tanken är att satsningen på framtidsprojekten ska kunna ge mycket till många.

Merparten av de gemensamma SO-satsningarna handlar om utmaningsdrivna och tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt, som var och en engagerar flera olika delar av Chalmers. Genom gränsöverskridande kraftsamling skapas möjligheter att bryta ny mark och på sikt åstadkomma ansenlig samhällsnytta.

Exempel på tvärvetenskapliga gemensamma initiativ:

Solar Initiative
Chalmers initiativ för innovation och hållbarhetsomställningar (CIIST)
En mikrobiell produktionsplattform för en biobaserad samhällsekonomi
Big data

Publicerad: må 20 jun 2016. Ändrad: to 15 mar 2018