Byggkranar över hustak.

Styrkeområde under utveckling

​Under 2019 undersöker vi möjligheterna att starta ett nytt styrkeområde inom Hälsa och teknik.

 

Hälsa och teknik

Vår ambition är att mobilisera en bred grupp av sakkunniga från olika vetenskapliga och tekniska discipliner på Chalmers, för att gemensamt medverka till att lösa några av de globala utmaningar som finns inom området hälsa. I processen kommer vi aktivt engagera och samarbeta med externa partners och intressenter.
 
Processen hittills
Över 200 Chalmers fakultetsmedlemmar från 12 olika avdelningar har uttryckt intresse för att medverka till det nya styrkeområdet. Under 2018 höll vi intervjuer, genomförde enkäter och engagerade oss i dialog med fakultetsmedlemmar såväl som strategiska externa samarbetspartners. I processen bildade vi fem "utmaningskluster" och utsåg klusterledare:
•    Digitalisering, big data och artificiell intelligens: Rebecka Jörnsten MV och Robert Feldt CSE
•    Bakterier, infektioner och antibiotika: Marie Strid ACE och Fredrik Westerlund BIO
•    Medicinteknik: Mikael Persson E2, Hana Dobsicek Trefna E2, Fredrik Höök F, Torbjörn Lundh MV
•    Förebyggande, livsstil och ergonomi för hållbar hälsa: Cecilia Berlin IMS och Rikard Landberg BIO
•    Hälso- och vårdhantering: Andreas Hellström TME och Marie Strid ACE
 
Målet är att definiera profilområden för det nya styrkeområdet. Alla forskare, oberoende av disciplin, är välkomna att delta i ett eller flera kluster. Om du är intresserad av att medverka i uppbyggnaden, vänligen kontakta klusterledare. Parallellt med den interna processen inhämtar vi även externa synpunkter angående relevansen kring de föreslagna klustren/profilområdena.
 
Vägen framåt
Under 2019 kommer vi att utveckla de slutgiltiga profilerna för det nya styrkeområdet. Detta genomförs i bred förankring av de personer som utsetts att leda klustren.
 
Kontakt
För eventuella allmänna frågor om det föreslagna styrkeområdet är du välkommen att kontakta docent Ann-Sofie Cans cans@chalmers.se. För mer specifika frågor kan du kontakta klusterledarna direkt.
 

 
 
 

Publicerad: to 09 jan 2020.