Abstrakt bild för Chalmers styrkeområden

Om Chalmers styrkeområden

Genom Chalmers styrkeområden samlar vi spetskompetens tvärs över våra institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar. Varje styrkeområde har potential att göra internationellt avtryck – några är redan där. Mobiliseringen integrerar mångdisciplinär forskning, utbildning och innovation. Den centrala drivkraften är hållbar utveckling – i ekonomisk, social och ekologisk bemärkelse.
 

Vi antar samhällsutmaningar

Via styrkeområdena kraftsamlar vi över traditionella disciplingränser för att anta samhällsutmaningar, i nära samarbete med industri och samhälle. Med styrkeområdena som bas kan vi vara modigare och ta oss an riktigt stora och komplexa utmaningar där forskargrupper eller institutioner tillsammans bidrar med sina skilda kompetenser. Genom detta kan vi bryta ny mark och skapa internationella framgångar.
 
Verksamheten i ett styrkeområde är organiserad i en handfull särskilt starka och utmaningsdrivna profilområden. Inom dessa formuleras konkreta utmaningar och problem – direkt relevanta för näringsliv och samhälle. Olika aktörer kan här samlas kring gemensamma målsättningar. Nya idéer och innovativa lösningar kan snabbt testas och skalas upp i verkligheten genom vår samverkan med näringslivet.
 

Dynamiska mötesplatser

För att skapa naturliga möten och interaktion – mellan forskare inom och utanför Chalmers, mellan forskare och studenter, mellan Chalmers och omvärlden – erbjuder styrkeområdena samarbetsformer av olika slag, bland annat via många fokuserade centrum. Dessa mötesplatser har dubbla värdskap, institutioner för personal, ekonomi och uppföljning, och styrkeområden för synlighet, strategi och samverkan. Styrkeområdena erbjuder dessutom intressanta seminarier, diskussionsforum och gemensam användning av avancerade forskningsinfrastrukturer.
 
Chalmers har under decennier byggt upp attraktiva forskningsmiljöer och infrastrukturer av internationell toppklass; allt från verkliga eller virtuella laboratorier, simulatorer, kraftfulla databaser och datorkapacitet för avancerade beräkningar till fullskaliga testanläggningar. Vissa är helt unika i sitt slag. Genom styrkeområdena gör vi flera av våra högkvalitativa forskningsanläggningar och verklighetslaboratorier tillgängliga, inte bara över disciplin- och institutionsgränserna för Chalmers forskare, utan även för studenter, samhälle och näringsliv. Det skapar kreativa miljöer för interaktiv samverkan och verklig utmaningsdriven omställning.
 

Sidansvarig Publicerad: må 10 jun 2019.