Kontaktpersoner styrkeområdesledning

Central styrkeområdesledning och kommunikation

Vicerektor för Chalmers Styrkeområden: Lars Börjesson, lars.borjesson@chalmers.se, 031-772 33 07

Strategisk rådgivare: Catharina Hjort, catharina.hiort@chalmers.se, 031-772 86 33

Kommunikationsansvarig: Gunilla Brocker, gunilla.brocker@chalmers.se, 031-772 17 59

 

Energi

Styrkeområdesledare: Anders Ådahl, anders.adahl@chalmers.se, 031 772 36 31, 0768 75 42 06

Co-director: Lisbeth Olsson, lisbeth.olsson@chalmers.se, +46 31 772 38 05

Kommunikatör: Jennie Prans,jennie.prans@chalmers.se, 031-772 83 29

OSS-koordinator: Svetlana Adamovic, svetlana.adamovic@chalmers.se, 031-772 25 47

 

IKT

Styrkeområdesledare: Ivica Crnkovic, crnkovic@chalmers.se

Co-director: David Sands, dave@chalmers.se, 031-772 10 59

Kommunikatör: Malin Ulfvarson, malin.ulfvarson@chalmers.se, 031-772 21 56

OSS-koordinator: Karolina Partheen, karolina.partheen@chalmers.se, 031-772 31 11

 

Livsvetenskaper

Styrkeområdesledare: Jens Nielsen, nielsenj@chalmers.se, 031-772 38 04

Co-director: Martin Markström, martin.markstrom@chalmers.se, 031-772 38 31

Kommunikatör: Christina Abrahamsson, christina.abrahamsson@chalmers.se, 031-772 38 95

OSS-koordinator: Karolina Partheen, karolina.partheen@chalmers.se, 031-772 25 88

 

Material

Styrkeområdesledare: Aleksandar Matic, matic@chalmers.se, 031-772 51 76

Co-director: Anders Palmqvist, anders.palmqvist@chalmers.se, 031-772 28 61

Kommunikatör: Per Thorén, thoren@chalmers.se, 031-772 30 53

OSS-koordinator: Margareta Wallquist, margareta.wallquist@chalmers.se, 031-772 27 18

 

Nano

Styrkeområdesledare: Bo Albinsson, balb@chalmers.se, 031-772 30 44

Co-director: Marcus Wilhelmsson, marcus.wilhelmsson@chalmers.se, 031-772 30 51

Kommunikatör: Sabina Johansson, sabina.johansson@chalmers.se, 031- 772 32 52

OSS-koordinator: Svetlana Adamovic, svetlana.adamovic@chalmers.se, 031-772 25 47

 

Produktion

Styrkeområdesledare: Rikard Söderberg, rikard.soderberg@chalmers.se, 031-772 86 17

Co-director: Johan Stahre, johan.stahre@chalmers.se, 031-772 12 88

Kommunikatör: Carina Schultz, carina.schultz@chalmers.se, 031-772 13 27

Kommunikatör: Nina Silow, nina.silow@chalmers.se, 031-772 13 27

OSS-koordinator: Åsa Valadi, asa.valadi@chalmers.se, 031-772 21 80

 

Samhällsbyggnad

Styrkeområdesledare: Karl-Gunnar Olsson, karl-gunnar.olsson@chalmers.se, 031-772 23 50

Co-director: Stefan Forsaeus Nilsson, stefan.nilsson@chalmers.se, 031-772 25 53

Kommunikatör: Karin Lundberg, karin.lundberg@chalmers.se , 031- 772 19 81

OSS-koordinator: Emma Brink, emma.brink@chalmers.se, 031-772 49 62

 

Transport

Styrkeområdesledare: Anna Dubois, anna.dubois@chalmers.se, 031-772 11 96

Co-director: Magnus Blinge, magnus.blinge@chalmers.se, 031-772 13 22

Kommunikatör: Maria Lindqvist, maria.m.lindqvist@chalmers.se, 031-772 37 76

OSS-koordinator: Åsa Valadi, asa.valadi@chalmers.se, 031-772 21 80