Simeon Swartz fond för silikatkemisk forskning vid Chalmers tekniska institut

Fonden ger stöd för keramteknologisk forskning.

Ändamål: ”understödjande av silikatkemisk forskning. Räntan bör enligt min mening oavkortat disponeras av professorn i denna del av kemiska teknologien för nämnda syftemål”
 
Då silikatkemisk forskning ej längre är aktuell gjorde dekanus för sektionen för Kemi Jan-Olov Liljenzin en omtolkning om andemeningen och översättning till dagens situation och föreslog en inriktning mot keramteknologi.
 
Ansökan:
Ansökningsperiod: Ingen utlysning 2022

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Tidsplan
•Din institution och forskargrupp 
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 
 
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
Utdelning 2019: No applications.

Utdelning 2018: 6 200 kr delades ut till en doktorand vid Kemi och biokemi för att närvara och presentera på konferensen Organikerdagarna i Lund.

Utdelning 2017: Lars Öhrström, 5 100 kr föra att hålla ett inbjudet "keynote" föredrag vid Italienska kristallografisamfundets kongress i Perugia, juni 2017.
 
Utdelning 2016: Jurjen Spekreise tilldelades 6 000 kr för att delta i Organikerdagarna i Umeå, från den 14 till den 17 juni, 2016.
Utdelning 2015: 6000 kr delades ut som stöd för att delfinansiera forskaren Muhammad Muzamal för deltagande i konferens ‘‘5th International Conference on Biorefinery – Towards Bioenergy’’ i Vancouver, BC, Kanada.
 
Utdelning 2014: 6 000 kr delades ut som stöd för att delfinansiera forskaren Johan Karlsons deltagande vid en konferens TechConnect World 2014 i Washington D.C., USA.
 
Utdelning 2013: 5 000 kr delades ut som stöd för att delfinansiera forskaren Johan Karlsons deltagande vid 25th European Conference on Biomaterials (Madrid, Spanien). Johan Karlsson belönades för bästa presentation på avslutningsceremonin. Tre av 500 presentationer fick denna utmärkelse.
 
 
Historik: År 1929, till minnet av sin avlidne make, disponent Simeon Swartz, grundare och ledare av Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, överlämnade Anna Swartz tio tusen kronor i samband med institutets hundraårsjubileum, för att inrätta en fond för silikatkemisk forskning. Fonden gjorde stor nytta vid Chalmers och stödde bland annat professor Arvid Hedvall.
 
Simeon Swartz föddes i Dingle, Svarteborgs kommun/socken 1860. Han var handelsman och bokhållare och fick i slutet av 1890-talet uppdrag att starta en porslinsfabrik tillsammans med några andra. Fabriken placerades på Hisingen och stod klar 1898. År 1901 började den egna tillverkningen av porslin. Fabriken hade som mest 600 anställda.

Simeon Swartz var gift med Anna Bergström som gett sitt namn åt den kända servisen Grön Anna. Andra kända serviser är bl.a. Flytande Blå, Göta och många andra. Under 1910-talet uppvaktades han av Rörstrand som behövde nya lokaler till sin fabrik. De fick av miljöskäl inte vara kvar i Stockholm centrum. 1914 sålde Swartz fabriken till Rörstrand men arbetade kvar till 1926, året därpå dog han.
I Svarteborgs kyrka finns kyrkklockor, ljuskronor och lampetter som donerats av honom. På klockorna står donatorernas namn, Anna och Simeon Swartz. Han hade två barn, Margit och Bror.
 
 

-------------------------
Stiftelsen Simeon Swartz´s fond för silikatkemisk forskning vid Chalmers tekniska institut förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman vid Ledningsstöd
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 22 mar 2022.