Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond

Ändamål: ”främja utbildning av civilingeniörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet”
​Stipendium till studerande vid M och V.  
OBS! Resestipendier godkänns under förutsättning att rådande restriktioner och rekommendationer följs! Tänk på att det även går att söka stipendier för inköp av litteratur etc.

Förtydliganden angående fondens ändamål:
* Studenten skall läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör.
* Vara antagen vid Chalmers
* Den sökande skall inte vara utexaminerad, alltså ej klar med sin utbildning.
* Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, som tex stöd till hyra, mat eller privata resor.
 
Ansökningsperiod 20 december 2021 - 21 mars 2022.  
 
 Ansökan skall innehålla: 
  • Motivering till hur stipendiet främjar din utbildning inom värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet. 
  • Vad du praktiskt avser använda medlen till
  • Tidplan
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
Ansökan via nedanståend länk:

För yttterligare information, kontakta:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Bakgrund:
1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i 100 000kr för att upprätta en fond i hans namn. Polhemsgymnasiet fick också medel för att upprätta en likadan fond för gymnasieingenjörer och Tekniska samfundet för forsknings- och studieuppgifter i samma ämne. Alla fonderna fick samma namn.
Torsten Jansson föddes i Värsås i Skaraborg av lantbrukarföräldrar och utexaminerades från Chalmers 1923. 1926 startade han egen rörläggningsfirma i Mösseberg.

Utdelning 2021: Bidrag på ca 50 000 kr till inköp av mätinstrument att användas till att främja utbildningen inom det värme-, ventilation- och sanitetstekniska området betalades ut.

Utdelning 2020: På grund av coronapandemin som drabbade världen 2020 kunde inga resestipendier delas ut i år. Tre studenter fick varsitt bidrag till litteraturinköp. Dessutom kunde en del mätinstrument köpas in till institutionen som kommer alla studenter till del i undervisningen.
-------------------------
Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.