Studentstipendier

Stipendier för Chalmersstudenter.

Som student vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar. För att söka klickar du på länken till fondens hemsida, där finner du ytterligare en länk till ansökningssystemet ReachMee. Där laddar du upp din ansökan elektroniskt enligt instruktionerna.

Följande stipendier finns tillgängliga: 

Fonder riktade mot utbildning (studier/exjobb)  ​ inriktning/institution:​ utlysning​ 2018:
Gerhard Hobohms minnesfond ​Byggnadsteknologi (BoM / A), ACE ​22 jan
Rolf Sörmans fond ​Examensarbeten vid SSPA, M2 ​22 jan
A.H. Lindfors stipendiefond ​Mekanik och maritima vetenskaper, M2 ​22 jan
Civ.ing. Torsten Janssons stip.fond   ​ ​VVS-inriktning, ACE, M2 ​22 jan
Sven Steens forsk.- och stip.fond ​Husbyggnadsfackmän och arkitekter, ACE ​​26 jan
Britt-Lisa Landahls fond ​Arkitektur, ACE ​​26 jan
E. o E. Plomgrens fond ​Arkitektur, ACE ​​26 jan
Göran Wallbergs minnesfond ​IKT, Produktionsteknik, miljöteknik ​1 mars
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning, E2 ​​1 mars
Sune Sandqvists minnesfond ​BoM examensarbeten inom betong​, ACE ​​vår
Fonder riktade mot resor inriktning/institution:​ utlysning​ 2018:
Över.ing. Knut E Pettersons donation ​Väg-och vattenbyggnad, ACE 22 jan
Harald Orvarsons minnesfond ​​Bygg- och miljöteknik (V), ACE ​​våren
Ernst M Frimans stipendiefond ​BoM / A, ACE ​​våren
Gigabs fond ​Arkitektur, ACE ​utlyses 2019
E. o E. Plomgrens fond ​​Arkitektur, ACE 26 jan
Åke Bäckmans resestipendium ​Arkitektur, ACE ​​26 jan
Nils Philblads stipendiefond ​Kemi-och bioteknik, K, BIO ​1 mars
K G Hallbys fond ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 ​1 mars
C.A. Adelskölds resestipendium ​Elektro, E2 ​1 mars
Fonder riktade mot betyg/övrigt inriktning/institution:​ utlysning​ 2018:
Donationsstipendierna ​Alla studenter 22 jan
Chalmers vänners studentstipendier ​Alla studenter ​vår
Rune Anderssons stipendium ​​Utexaminerade chalmerister ​​februari
​​Sievert Larssons stipendium ​Thailändska studenter ​vår
Alfred Ots stipendiefond ​Estniska medborgare ​vår och höst
Avslutade fonder
Lennart Bergquists gåva ​A​rkitektur, ACE Avslutad 2016
  

 

Publicerad: fr 21 feb 2014. Ändrad: to 08 feb 2018