Stipendier för Chalmersstudenter

Som student vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar. För att söka klickar du på länken till fondens hemsida, där finner du ytterligare en länk till ansökningssystemet ReachMee. Där laddar du upp din ansökan elektroniskt enligt instruktionerna.

Följande stipendier finns tillgängliga: 

Fonder riktade mot utbildning (studier/exjobb)  ​ Inriktning/Institution:​ Utlysning​ 2019:
Gerhard Hobohms minnesfond ​Hela Chalmers ​22 jan - 1 maj
Rolf Sörmans fond ​Examensarbeten vid SSPA, M2 ​1 okt - 5 nov.
A.H. Lindfors stipendiefond ​Mekanik och maritima vetenskaper, M2 1 okt - 5 nov.
Civ.ing. Torsten Janssons stip.fond   ​ ​VVS-inriktning, ACE, M2 ​22 jan - 28 feb
Sven Steens forsk.- och stip.fond ​Husbyggnadsfackmän och arkitekter, ACE ​​21 jan - 1 mars
Britt-Lisa Landahls fond ​Arkitektur, ACE ​​21 jan -1 mars
E. o E. Plomgrens fond ​Arkitektur, ACE ​​21 jan - 1 mars
Göran Wallbergs minnesfond ​IKT, Produktionsteknik, miljöteknik ​15 mar- 15 maj
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning, E2 ​​1 okt - 5 nov
Sune Sandqvists minnesfond ​BoM examensarbeten inom betong​, ACE ​​vår
Adam Hillbergs minnesfond ​Hållbart byggande och byggnadsfysik, Structural
Engineering and Building Technology, ACE
​13 aug - 17 sept
Fonder riktade mot resor Inriktning/Institution:​ Utlysning​ 2019:
Över.ing. Knut E Pettersons donation ​Väg-och vattenbyggnad, ACE 22 jan - 28 feb
Harald Orvarsons minnesfond ​​Bygg- och miljöteknik (V), ACE ​​22 jan - 28 feb
Ernst M Frimans stipendiefond ​BoM / A, ACE ​​21 jan -  1 mars
Gigabs fond ​Arkitektur, ACE ​utlyses 2019
E. o E. Plomgrens fond ​​Arkitektur, ACE 26 jan - 28 feb.
Åke Bäckmans resestipendium ​Arkitektur, ACE ​​21 jan -  1 mars
Nils Philblads stipendiefond ​Kemi-och bioteknik, K, BIO ​5 mar - 30 apr
K G Hallbys fond ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 ​5 mar - 30 apr
C.A. Adelskölds resestipendium ​Elektro, E2 ​1 apr - 15 maj
Adam Hillbergs minnesfond Structural
Engineering and Building Technology, ACE
13 aug - 17 sept
Fonder riktade mot betyg/övrigt Inriktning/Institution:​ Utlysning​ 2018:
Donationsstipendierna ​Alla studenter 22 jan - 31 maj
Chalmers vänners studentstipendier ​Alla studenter ​vår
Rune Anderssons stipendium ​​Utexaminerade chalmerister ​​februari
​​Sievert Larssons stipendium ​Thailändska studenter ​vår
Alfred Ots stipendiefond ​Estniska medborgare ​vår och höst
Avslutade fonder
Lennart Bergquists gåva ​A​rkitektur, ACE Avslutad 2016
Praktisk hantering av stipendiet (här kan du läsa om hur stipendiet betalas ut mm)

 

Publicerad: fr 21 feb 2014. Ändrad: ti 15 jan 2019