Sven Steens forsknings- och stipendiefond

Ändamål: 
"Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (byggnadsfackmän)"
 
OBS! Resebidrag godkänns under förutsättning att alla restriktioner följs!

Stipendier tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio års ålder.”
 
Studerande och tidigare studenter vid Chalmers kan söka fonden om de uppfyller följande krav:
 • Läser eller har läst ett program som innefattar husbyggnad såsom program inom huvudområdena Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik eller liknande.
 • Studerar de sista två åren på sitt masterprogram, eller är utexaminerade.
 • Är under 30 år gamla.  
 • Är begåvade, energiska och moraliskt högstående  
 
 Ansökan:

Ansökan skall innehålla: 
 • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet.  
 • Vad du praktiskt avser använda medlen till
 • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
 • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin, eller vilket år du utexaminerades
 • Din ålder
 • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
Ansökningsperiod 20 december, 2021 - 18 februari, 2022

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 
 
Har du några frågor kan du kontakta:
 
Birgitta Rorsman 
 
031-772 27 33

Utdelning 2021: Totalt 14 500 kr har betalats ut till två studenter för att göra studieresor inom Sverige, bl a i Bohuslän.

Utdelning 2020: Två studenter har fått stipendier om totalt 15 000 kr för att genomföra studiebesök i samband med examensarbeten.

Utdelning 2019: Tre studenter fick dela på 24 000kr, dels för att åka till Tokyo och utforska metabolismen, dels för att utforska designpotential i bakteriall cellulosa  samt  dels att utforska möjligheterna  att använda kork som en tillämpning i arkitekturen. 

Utdelning 2018: Totalt delades 40 000kr ut till fyra studenter, 10 000kr till vardera.

Utdelning 2017: Totalt delades  28 000 kr ut till tre studenter:
Hanna Järbel, 11 000 kr för resa till Kuba.
Julia Dandebo, 8 000 kr för resa inför examensarbete till Norge.
Mikaela Bengtsson, 9 000 kr för resor i anslutning till examensarbete till Paris och Bordeaux hösten 2017.
 
Utdelning 2016: 40 000 kr delades ut till fyra stycken studenter för studieresor till bl a Puerto Rico för att studera internationell arkitektur och stadsbyggnad, Alsike klosterby i Uppsala för att presentera ett förslag på utbyggnad samt för medverkan i tävlingen IMAGINE Open Skåne 2030 vilken belyser framtidsfrågor.
 
 
Utdelning 2015: Tre elever tilldelas stipendier om sammanlagt 19 800 kr. Susanna Horn-Jardemark och Anita Ollar tilldelades 5 000 kr vardera för material och studieresor i samband med sitt examensarbete där de skall undersöka ekologiska processer, framförallt mycel, som kan användas till att utveckla ekologiska byggnadsmaterial. Mimmi Amini tilldelades 9 800 kr för en studieresa i Japan.
 

Historik:
Svenska byggindustriförbundet och Göteborgs byggmästareförening överlämnade 1947 10 000 kr vardera till Sven Steen för att inrätta en stipendiefond för unga blivande byggnadsfackmän och att medlen ”fritt disponeras till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran” . Sven Steen överlämnade donationen till Chalmers samma år 1947, efter att ha satt upp fondens riktlinjer.  Stipendierna delas ut på institutionen för bygg och miljöteknik och institutionen för arkitektur.
Arkitekten Sven Steen satt med i Chalmers styrelse när Chalmers övergick från att vara institut till att bli en teknisk högskola. Han var även med i Chalmers byggnadskommitté, som leddes av Hugo Hammar. Kommittén bildades när Chalmers flyttade till det nya området på Johanneberg, där Origo-huset (fysik) var huvudbyggnad. Sven Steen mottog den första utdelade Chalmersmedaljen 1948, tillsammans med sex andra pristagare.
Sven Steen var en del av det anrika familjebolaget F O Peterson & Söner i Göteborg och han ritade bland annat Transatlantics huvudkontor på Packhusplatsen 3. Han ritade även klart det halvfärdiga Amerikahuset som började byggas 1919 av Svenska Lloyd men som fick avbrytas under första världskriget, huset förvaltades av Svenska Amerikalinien och inrymde senare Broströmskoncernen.  
 
-------------------------
Stiftelsen Sven Steens forsknings- och stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman vid Ledningsstöd
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 

 

Sidansvarig Publicerad: må 13 dec 2021.