Rolf Sörmans fond

​Fondens ändamål enligt statuterna:

"...avsett för främjandet av undervisningen inom avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Medlen skola i första hand användas för täckandet av kostnader för undersökningar, som av de studerande i högsta årskursen göras som examensarbeten eller studiearbeten vid Statens skeppsprovningsanstalt."


OBS! Endast resor inom Sverige med iakttagande av rådande restriktioner kommer godkännas 2021! 


Praktisk hantering:

Fonden delar ut stipendier till studenter vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, främst inom masterprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering, för att göra examensarbeten eller studiearbeten vid SSPA.

Finns inga sådana arbeten ges stöd till övriga examens-och studiearbeten vid Institutionen mekanik och maritima vetenskaper.

 

SSPA Sweden AB ägs till 100% av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och är ett företag inom avancerad marin teknik. Bolaget har sin provningsanläggning ”rännan” mitt i campus Johanneberg och har en stark historisk koppling till Chalmers och det är här som examensarbetens provningar och undersökningar skall utföras.

Stipendiet och examensarbetena utannonseras två gånger per år, främst under hösten då examensarbetena planeras och en gång under våren för att komplettera höstens ansökningar. Fonden söks i samförstånd med din handledare för examensarbetet.

SSPA kan erbjuda försök och provningar i:

* Släprännan
* Våg- och manöverlaboratorium
* Kavitationslaboratorium
* samt mycket mer

 

Kontaktpersoner för examensarbetena är:
Professor Rickard Bensow vid Institutionen för mekanik och maritima vetenskaperrickard.bensow@chalmers.se

SSPA till att bli Sofia Werner, sofia.werner@sspa.se

SSPAs hemsida: www.sspa.se/

 

Utlysning 22 december- 15 februari, 2021

Ansökningarna behandlas löpande.


Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:

Utdelning 2021: Två stipendier delades ut, totalt 100 000 kr.

Utdelning 2020: Ett stipendium om 100 000 kr delades ut till en doktorand för att utföra försök på SSPA. Resultaten ska ingå i doktorsavhandlingen samt presenteras på en konferens.
Utdelning 2019: Stipendier delades ut på totalt 120 000, varav 60 000 kr gick till en studieresa till Asien för studenter i  Chalmers skeppsbyggareförening samt 60 000 kr till resekostnader för sex studenter och en doktorand för deltagande i Vela Cup i Italien inklusive transport av Formula Sailing-båten. 


Utdelning 2019: Stipendier delades ut på totalt 120 000, varav 60 000 kr gick till en studieresa till Asien för studenter i  Chalmers skeppsbyggareförening samt 60 000 kr till resekostnader för sex studenter och en doktorand för deltagande i Vela Cup i Italien inklusive transport av Formula Sailing-båten. 

Utdelning 2018: Totalt delades 108 156 kr till studentarbeten och resor. 73 755 kr gick till kostander för de tävlande i Formula Sailing i Italen och 30 000 kr gick till en studieresa till Asien för 16st studenter även kostader för ett studentarbete, 15 000kr delades ut.

Utdelning 2017:
Professor Lars Larsson tilldelades 100 000 kr för fortsatt forskning av kandidatarbetet ”Den flygande optimisten”,
kandidatarbetet/projektet ingick i Chalmers satsning på Sport och Teknologi våren 2016. Projektet har presenterats vid en konferens om seglingsforskning, INNOVSAIL 2017 i Lorient i juni 2017. Projektgruppen består av sex stycken studenter varav två läser till skeppsbyggare på institutionens masterprogram, projektledare är Professor Lars Larsson.
 

Utdelning 2016: 95 000 kr delades ut för att genomföra ett kandidatarbete "Jämförande test med Vatten-jet mellan Stegbåt och traditionell V-botten” vid SSPA. Projektgruppen bestod av fyra studenter från Chalmers M-program. Huvudhandledare var bitr. professor Carl-Erik Janson på Sjöfart och Marin teknik.
Vidar Myklebust, masterstudent på MPNAV tilldelades en större summa, 180 000 kr för modelltestning vid SSPA. Ytterligare två masterstudenter vid MPNAV tilldelades stipendium för examensarbeten , Rafael Alberto, 12 476 kr samt Sarah Grandinetti,  15 000 kr.

 

 

Utdelning 2015: Inga ansökningar och därmed inga utdelningar.  

 

Utdelning 2014: Fonden delade ut sammanlagt 69 200 kr. Två studenter fick 24 500 kr vardera för att utföra ett exmensarbete om kompositpaneler och skeppsstrukturer i Hövik , Norge, för DNV GL. En student fick 7 500 kr för att åka till företaget MARIN i Wageningen, Nederländerna där han utför sitt examensarbete om att validera tester av en ”Horizontal Axis Tidal Turbine” i en kavitationstunnel . En student fick 11 200 kr för en studieresa till MAN Diesel i Fredrikshamn, Danmark där han utför sitt examensarbete tillsammans med SSPA samt kommer han att åka på en konferens om ”Computational Methods in Marine Engineering i Rom, Italien. Fonden delade även ut ett mindre stipendium på 1500 kr till två studenter för att åka på studieresa till Danmark till Maersk Maritime technology för att studera ”Weather Routing”.

Utdelning 2013: Fonden delade ut fyra stipendier. En student fick stipendium för examensarbetet: Weather routing på Maersk i Köpenhamn, två studenter fick stipendium för examensarbetet: Structural response analysis of a self-elevating unit due tohydrodynamic impact loads. Forskaren Lars Larsson fick stipendium för “CFD prediction of the heel and trim on the resistance of Olympic dinghy”, på SSPA. Sammanlagt delades 40 100 kr ut.

Utdelning 2012: Fonden delade ut åtta stipendier för examens arbeten vid Hövik, Oslo, för 76 000kr, samt stipendier för fyra personer för ett seminarie i Göteborg ”Leight Weight Marine Structure”  för 4 000kr. Sammanlagt delades 80 000kr ut.

 

 

Historik: Den 10:e mars 1944 överlämnade Rolf Sörman 10 000 kr till Chalmers, med anledning av att han lämnade över ”de sex fanorna” till Chalmers studentkår, och som tacksam hågkomst av sin studietid. Pengarna skulle användas för att upprätta en fond.


Rolf Sörman, född 1890, utexaminerades från Chalmers 1912 och började arbeta som ingenjör på AB Transatlantic. Han blev senare verkställande direktör för AB Transoil i Göteborg och satt som styrelseledamot i Transatlantic. Rolf Sörman var medlem i C.S. De sex fanorna eller rättarsagt deras efterföljare hänger idag i Kyrkan i kårhuset. De sex fanorna representerar de dåvarande och ursprungliga sex sektionerna på Chalmers FEMVAK.

 

-------------------------
Stiftelsen Rolf Sörmans fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman, tel 772 27 33
e-post: birgitta.rorsman@chalmers.se 
 
 


Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.