Externa stipendier

​Många svenska privata stiftelser stödjer Chalmers genom verksamhetsbidrag och stipendier till projekt, forskare och studenter. På denna sida redogör vi för några av de stiftelser som ger stöd till Chalmers. Följ respektive stiftelses länk för att läsa mer om dem, och bli inspirerad till att söka medel hos dem för egna projekt.

Vi har ingen komplett lista över samtliga stiftelser som ger stöd till Chalmers, detta är ett urval.


Listan innehåller inte statligt bildade stiftelser, då dessa ofta har en annan karaktär för sina bidrag.

 

 

​Stiftelse Kan sökas av ​Inriktining
Eva Selin Lindgrens minnesfond
​​Forskare ​Miljövetenskaplig forskning
 Lumell Associates​ ​Studenter ​Välfärd, hälso och sjukvård, skola, social omsorg, hälsoekonomi eller folkhälsa.
Renovas miljöstipendium​
​Doktorander/unga forskare ​Alla vetenskapsområden
 Medisera ​Forskare​ ​Fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning
 Otovaos stipendium​ ​Studenter ​Alla studieinriktningar
GreenMatch Stipendium ​Alla ​Ekologisk hållbarhet
Författarstipendium ​Alla ​Författare till läromedel och kurslitteratur
Stenastiftelsen ​Alla ​Forskning och kultur
Hasselbladstiftelsen ​Alla
​Naturvetenskaplig forskning
De Adlerbertska stiftelserna
Studenter och forskare Forskningsbidrag, student-och bostadsstipendier
Stiftelsen Åforsk

Tekniska samfundet
Forskare

Studenter
​Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Årets teknolog - främjar studentengagemang

Wernstedtska stiftelsen ​Utexaminerad arkitekt ​Resestipendie inom arkitektur
Lundbergsstiftelserna ​Forskare ​Arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende, fastighetsförvaltning, företagsledning och teknisk utveckling
StorJohanns stiftelse ​Forskare Skogsbruk, sågverksnäring, massa– och pappersindustri eller förpackningsindustri.
Hvitfeldtska stiftelsen ​studenter, doktorander ​Göteborgs och Bohus län
Anna Ahrenbergs fond ​Studenter ​Resestipendie tilll Rom för arkitekturstudent
Possehls stipendiefond ​Studenter, doktorander ​Resestipendier till Tyskland
Familjen Kamprads stiftelse ​Forskare ​Entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling
KVVS ​Forskare ​tekniksa vetenskaper, medicin, biologi, samhällsvetenskap

EF Stipendium Overcoming ​Studenter ​Inlärningssvårigheter

Ozoneair stipendier

Studenter

Uppsats på området teknik, innovation och entreprenörskap
Sverige-Amerika Stiftelsen
Studenter, doktorander
​För studier i USA och Kanada 

Svea Solar - studentstipendier


Studenter

Hållbar utveckling och förnybar energi----------------------------------------------------------------
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman, tel 772 27 33 
e-post:birgitta.rorsman@chalmers.se 
 

 

​ 

Sidansvarig Publicerad: to 13 okt 2022.