Edith och Egon Plomgrens donationsfond

Resestipendier i samband med arkitektsstudenternas examensarbeten. OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att alla restriktioner följs!
 
Ändamål: ”skall användas till fromma för de arkitektstuderande på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer.” 
 
Enligt institutionens önskemål skall stipendieansökningar för resor i samband med examensarbete prioriteras.
 
 
Ansökan:
Ansökningsperiod 20 december 2021 - 18 februari 2022
Ansökan skickas elektroniskt via länk nedan:

 
Till din ansökan skall du bilägga ett personligt brev som skall innehålla: 
  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier
  • Vad du praktiskt avser använda medlen till
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin.
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
 
För yttterligare information, kontakta:
Birgitta Rorsman vid Ledningsstöd
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2021: Fyra studenter fick dela på sammanlagt 40 000 kr i stipendier.

Utdelning 2020: Fem studenter fick dela på 30 000 kronor i stipendier.

Utdelning 2019: Fyra studenter får dela på ca 30 000kr för för resor i samband med examensarbeten. Ett stipendium går till studiebesök på bibliotek runt Europa för att studera dess samhällsliga funktion, en studieresa till Norge med fokus på modern träarkitektur, en studieresa går till Amsterdam för att se hur man kan kominera stads- och landsbyggdsegenskaper i en tät miljö och ett stipendium går till en resa till olika städer innehavande kvinnomuseum avseende designförslag för ett kvinnohistoriskt museum i Göteborg. 
 
Utdelning 2018:  Totalt delades 35 000 kr ut till tre studenter på Arkitekturprogrammet för resor i samband med examensarbeten.

Utdelning 2017: Totalt delades 35 000 kr ut till Sandra Hermiz Dawood och Emelie Joelsson, 20 000 kr för exjobb i Tanzania, Kolandoto, Tanzania. 13 februari, 2017.
Ida Röstlund, 3 500 kr för resor främst till Mariestad, våren 2017.
Petra Sandberg, 5 500 kr till stöd för studieresa till Ryssland, St Petersburg. Våren 2017.
Stina Gjertsen, 6 000 kr för studieresor i samband med examensarbete till Borås, Umeå och Örebro i april 2017.
 
Utdelning 2016: 40 000 kr delades ut till sex stycken studenter, varav flertalet från Architecture and Urban Design-programmet för studieresor till bl a: Skandinavien, Europa samt USA.

Utdelning 2015: 36 000 kr delades ut till fyra studenter vid arkitektur, om 9 000 kr vardera, för studieresor till Norge, Tyskland och England.

 

Utdelning 2014: 36 000 kr delades ut till fem examensarbetare vid arkitektur för studieresor till bl. a. Zürich, Ruhrområdet, Japan och Västsverige.

 
Utdelning 2013: 40 000 kr delades ut till fyra stipendiater för studieresor till Kiruna (Sverige), Berlin (Tyskland), Saint Louis (USA) och Dar es Salaam (Tanzania).
 
 
Historik: Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade sitt testamente 1965, där han förordnade att upprätta en fond vid Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon Plomgren föddes 1902 och avled den 11 juni 1965, han efterlämnade änkan fru Edit Plomgren.
 
Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom bolaget att ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll  K E Nordwall vid Chalmers, medgivande från Kungl. Maj:t genom Ingvar Carlsson, Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot aktier i AB Cementa.

Stiftelsen betalar även för makarna Plomgrens gravvård i Eslöv. 
 
 
 
-------------------------
Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman vid Ledningsstöd
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Sidansvarig Publicerad: ti 04 jan 2022.