Harald Orvarsons minnesfond

Resestipendium till utexaminerad civilingenjörer från Bygg-och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad) som är under 40 år gammal med intresse inom hamnbyggnadsområdet.


Ändamål: ”vart fjärde år utgå såsom resestipendium åt en från avdelningen för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola utexaminerad civilingenjör, som ännu ej uppnått 40 års ålder och som på ett framstående sätt visat håg och fallenhet för verksamhet inom hamnbyggnadsområdet.”
 
Ansökan: Ansökningsperiod 29 jan - 1 mars 2018. 
 
Utannonseras vart fjärde år: 2014, 2018, 2022 osv.
 
Utannonserades 2014 men då det finns medel kvar att dela ut utannonseras den även 2016.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Påvisa din håg och fallenhet inom hamnsbyggnadsområdet.
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•När du tog din examen och vid vilket program
•Resmål och tidsplan
•konferensens syfte och namn
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansök genom att klicka på länken nedan:
 
Frågor kan ställas till:

eller med post till:
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Lillemor Kündig
412 96 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs allé 12
 
Utdelning 2017: Ingen utdelning 2017.
 
Utdelning 2016: 20 000 kr tilldelades Viktor Daun för att deltaga på konferensen Europort 2017 i Rotterdam, samt konferensen ”Inland navigation Conference”. 
 
Utdelning 2014: 25 000 kr tilldelades Mohsen Heshmati vid Bygg och miljöteknik för att deltaga vid konferensen: 7th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering.
 
 

Historik: Efter civilingenjör Harald Orvarsons bortgång den 1 juli 1959, önskade hans änka, fru Elisabeth Orvarson, att eventuella hyllningar till den bortgångnes minne skulle få formen av en minnesfond. Fru Orvarson själv satte in ett större bidrag till fonden och likaväl Haralds arbetsgivare Ingenjörsfirman Orrje & Co AB, sammanlagt  12 100 kronor överlämnade till Chalmers för minnesfonden. 

Harald Orvarson utexaminrerades 1929 från avdelningen för väg-och vattenbyggnadskonst vid Chalmers och ägnade huvuddelen av sitt yrkesliv åt hamnbyggnadsområdet, där han blev en av landets främsta experter.

 

 
-------------------------
Stiftelsen Harald Orvarsons minnesfond  förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69 , tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se 
 
Har du frågor angående stiftelsen kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 
 

 

Publicerad: fr 30 jan 2015. Ändrad: må 29 jan 2018